Říše Oldus je mírumilovný a prosperující svět. Nikdy nezakusila válku a její půda je úrodná a obyvatelé šťastní.

Ale tento mír neměl mít věčného trvání. Jednoho osudného dne se objevila cizinka a přinesla s sebou varování před budoucností. Prorokyně tvrdila, že jednoho dne temnota uchvátí Oldus a přinese zkázu a zoufalství.

Aby říši připravila na tuto velkou katastrofu, vydala se Prorokyně napříč světy ve snaze najít vytrvalé bojovníky. Těmto šampionům svěřila Kostku, drahý kámen nesmírné síly, který jim pomůže v blížící se bitvě.

Za dlouhou dobu, kdy již lidé na její varování zcela zapomněli, se říše Oldus začala měnit. Doposud mírné vody se rozbouřily, pohltily do svých vln celé ostrovy a blesky pršící z nebe pustošily zemi pod sebou. Z hor vytryskla láva a zemi ošlehaly silné a ostré větry.

Battle scene

Na dobu, která se zdála být celou věčností, zavládla temnota. Lid říše Oldus se modlil, aby tyto těžké časy pominuly, ale když byly jeho prosby konečně vyslyšeny, nepřišla ona záchrana, po které tolik toužil. Stín rozehnala oslnivá záře a z paprsků světla se vynořil bezpočet nestvůr a příšer.

Když už se zdálo, že jsou všechny naděje marné, Kostka, kterou Prorokyně svěřila do rukou lidu předávajícího si ji z generace na generaci, začala žhnout mocnou energií. Zatímco někteří použili její sílu, aby vzdorovali temnotě, jiní ji zneužili k svému vlastnímu zisku.

Každý si vybral stranu, na které bude stát. Bude říše Oldus znovu prosperovat, nebo zcela podlehne hrůze Zlověstného zatmění (Dark Eclipse)?

Pravidla války

battle

Než vstoupíte na bitevní pole, musíte si vybrat tři bojovníky, známé jako vůdci. Vůdci s modrým symbolem luku vedle svého jména se specializují na útoky na dálku. Vůdci s červeným symbolem meče se specializují na útoky na blízko.

Vaši vůdci budou sílit s každým nepřítelem, kterého porazí. Budou postupovat úrovněmi, dokud nedosáhnou maximální úrovně 10. Porážkou nepřátel také získáte kvarky, pomocí kterých rekrutujete vojáky do své armády.

Abyste vyhráli bitvu, musíte zničit soupeřovu základní věž.

Pro vítězství je nezbytné sbírat suroviny. Ty můžete těžit ze stromů a využívat je ke stavbě věží, které budou na oplátku vaši zemi bránit a vašim jednotkám dodají schopnosti navíc. Zvyšováním úrovně svých vůdců získáte přístup k rozličným typům věží.

Hru Dark Eclipse lze hrát pomocí bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4 nebo pomocí pohybových ovladačů PlayStation®Move.

Ovládání pomocí ovladače DUALSHOCK®4 (leváci /praváci)

Pohybovat bitevním polem/mapou horizontálně: tlačítko V / tlačítko S (podržet)
Otočit bitevním polem/mapou: tlačítko V / tlačítko S (dvojité poklepání)
Pohybovat bitevním polem/mapou vertikálně: tlačítko X / tlačítko A (podržet)
Překalibrovat kameru: tlačítko OPTIONS (podržet)
Prohlédnout statistiky: tlačítko Z / tlačítko F
Opustit hru: tlačítko Z / tlačítko F (podržet)
Chytit ikonku vůdce: tlačítko W / tlačítko R (podržet)
Interakce s ikonami věže/stromu/vojáka: tlačítko C / tlačítko D
Spustit aktivní dovednost: podržet tlačítko W a stisknout tlačítko C / podržet tlačítko R a stisknout tlačítko D
Teleportovat se zpátky na základnu (pokud jste vedle věže): tlačítko C / tlačítko D

Ovládání pomocí ovladače PlayStation®Move

Pohybovat bitevním polem/mapou horizontálně: tlačítko T (podržet)
Otočit bitevním polem/mapou: tlačítko D (poklepat)
Pohybovat bitevním polem/mapou vertikálně: tlačítko A (podržet)
Překalibrovat kameru: tlačítko START (podržet)
Prohlédnout statistiky: tlačítko F
Opustit hru: tlačítko F (podržet)
Chytit ikonku vůdce: tlačítko [T] (podržet)
Interakce s ikonami věže/stromu/vojáka: tlačítko D
Spustit aktivní dovednost: podržet tlačítko [T] a stisknout tlačítko D
Teleportovat se zpátky na základnu (pokud jste vedle Věže): tlačítko D

tower

Věže hrají klíčovou roli při ovládání bitvy. Vaše základní věž je vaší nejdůležitější jednotkou – pokud padne, bitva skončila bez ohledu na sílu vašich vůdců.

Kromě základní věže existuje pět typů věží, které můžete postavit. Dokud bude v blízkosti nějaký spojenecký vůdce, věže začnou útočit na nepřátelské jednotky ve svém dosahu a pomáhat vaší armádě pomocí vlastních speciálních schopností.

Abyste mohli stavět specifické věže, vaši vůdci musí dosáhnout určité kombinované úrovně. Kromě toho mají věže také početní limit a v jednu chvíli jich může být na mapě jen omezené množství.

Fast Tower

Věž rychlosti

Poskytuje posílení rychlosti vůdcům v okolí. Následně se po nějakou dobu bude schopnost dobíjet.

Úroveň potřebná k výstavbě: Třetí úroveň Cena stavby: Tři suroviny. Omezení počtu: 5

Věž vize

Umožňuje vám vidět skrz mlhu zahalující bitevní pole. Následně se po nějakou dobu bude schopnost dobíjet.

Úroveň potřebná k výstavbě: Devátá úroveň. Cena stavby: Čtyři suroviny. Omezení počtu: 4

Vision Tower
Hindrance tower

Věž zpomalení

Automaticky zpomalí rychlost pohybu všem nepřátelským jednotkám v okolí. Následně se po nějakou dobu bude schopnost dobíjet.

Úroveň potřebná k výstavbě: Dvanáctá úroveň. Cena stavby: Pět surovin. Omezení počtu: 3

Věž oživení

Automaticky oživí vůdce ve svém okolí. Následně se po nějakou dobu bude schopnost dobíjet.

Úroveň potřebná k výstavbě: Osmnáctá úroveň. Cena stavby: Osm surovin. Omezení počtu: 2

Revival Tower
Taming Tower

Věž ochočení

Oživí žrouty, které jste porazili, a přinutí je bojovat za vaši stranu. Těm však za čas ubude veškeré zdraví. Věž také způsobuje extra poškození nepřátelům.

Úroveň potřebná k výstavbě: Dvacátá čtvrtá úroveň. Cena stavby: Dvanáct surovin. Omezení počtu: 1

Jakmile postavíte všech pět typů věží, vaše základní věž bude přímo útočit na nepřátelskou základní věž.

Věže lze stavět na stavební plochy, pokud vaši vojáci přinesou dostatečné množství surovin. Na jedné stavební ploše nemůžete postavit víc než jednu věž a zároveň ani stavět na ploše, která přímo sousedí s tou, na které již věž stojí.

Characters in action

Následkem Zlověstného zatmění přišly do říše Oldus mocné bytosti a divoké stvůry. Aby se vám podařilo uspět na bitevním poli, budete muset povolat ty nejsilnější bojovníky, které svět poznal.

Kromě unikátních atributů má každý vůdce jednu aktivní a jednu pasivní dovednost. Tyto dovednosti mohou nečekaně zvrátit průběh bitvy a z prohry učinit překvapivé vítězství.

Hrdinové

Sakura

Sakura

Sakura, vznešená princezna z Milzarye, dostala příkaz, aby během Zlověstného zatmění opustila město. Sakura však odmítla opustit svůj lid, získala sílu Kostky a vrátila se, aby se sama zapojila do bitvy.

Aktivní dovednost: Květy čepelí. Sakura se v okamžiku přenese na cílové místo, kde se roztočí s čepelemi v rukou a poškodí všechny nepřátele v dosahu.

Pasivní dovednost: Inspirace. Poražením nepřátelského vůdce snížíte dobu čekání na dobití aktivní dovednosti.

Asuka

Asuka dovede přežít v každé situaci. Vyrostl totiž ve slumech Milzarye. Po příchodu Zlověstného zatmění se Asuka rozhodl připojit k Sakuře a bojovat po jejím boku proti této velké pohromě.

Aktivní dovednost: Rychlost blesku. Asuka vytvoří energetické pole vytvořené z větru a sešle ho na požadovanou oblast. Všechny spojenecké jednotky v zasažené oblasti získají posílení rychlosti útoku a pohybu.

Pasivní dovednost: Adaptivní postoj. Asuka získá posílení vlastní rychlosti pohybu, jakmile nepřátelský vůdce, který je ve stejné oblasti jako on, použije svou aktivní schopnost.

Asuka
Kensoon

Kensoon

Jakožto dítě adoptované rodinou filantropů prožil Kensoon většinu života v pohodlí. To se změnilo s příchodem Zlověstného zatmění. Rozhodnut odkrýt pravdu o původu celé pohromy, vydává se Kensoon na výpravu za poznáním.

Aktivní dovednost: Paralyzér. Kensoon poškodí nepřátele v okolí a sníží na krátkou dobu jejich rychlost pohybu.

Pasivní dovednost: Lovec a sběrač. Kensoon získává suroviny pokaždé, když porazí většího žrouta.

Dominátoři

Raina

I ti nejudatnější válečníci prchají před Rainou. Po celé generace se tento šermíř bil s nesčetným množstvím nepřátel a nechával si jejich lebky jako trofeje – ty jsou varování všem, kteří jsou natolik pošetilí, že se mu chtějí postavit.

Aktivní dovednost: Točivý sek. Raina použije své dvě točící se čepele k útoku na nepřátele v okolí. Jakmile provede svůj útok, získá též na krátkou chvíli posílení vlastní rychlosti a útočné síly.

Pasivní dovednost: Poslední vzdor. Raina získává méně poškození, sdílí-li jeden prostor s nepřátelským vůdcem. Za každého nepřátelského vůdce v oblasti obdrží další posílení vlastní obrany.

Raina
Wuntasto

Wuntasto

Po tisíce let Wuntaso zasvěcoval svůj život posvátnosti světla. Využíval jeho sílu k očišťování ztracených duší poražených nepřátel.

Aktivní dovednost: Laser. Wuntaso vystřelí smrtící laserový paprsek na zacílenou oblast a poškodí všechny nepřátele v jeho dosahu.

Pasivní dovednost: Olověná pečeť. Pokud Wuntaso porazí nepřítele, všichni vůdci v okolí se na krátkou chvíli zpomalí.

Ejin

Ejin kdysi býval dvěma samostatnými bytostmi. Pár zarytých nepřátel uvězněných v souboji. Tajemné kouzlo však způsobilo, že se ti dva stali jednou osobou. Ejin je jedním z nejsmrtonosnějších vůdců říše Oldus – tedy ve chvíli, kdy se zrovna nehádá sám se sebou.

Aktivní dovednost: Kletba. Ejin sešle kouzlo na zacílenou oblast. Nepřátelům, kteří se v tomto poli nachází, se sníží rychlost pohybu. Jakmile kouzlo odezní, nepřátelé budou ještě navíc poškozeni na základě času, který uvnitř pole strávili.

Pasivní dovednosti: Vysátí duše. Jakmile porazí nepřítele, Ejin nasaje jeho duši. Za každou duši, kterou pozře, získá posílení útočné síly. Pokud v krátkém časovém okně nestihne porazit dalšího nepřítele, ztratí tento bonus k útoku.

Ejin
Zolf

Zolf

Nesčetné množství nepřátel padlo pod surovou rukou Zolfa. Přesto ho zatím žádné vítězství neuspokojilo. Nyní se toulá říší Oldus a hledá sobě rovného soupeře, který by nasytil jeho hlad po bitvě.

Aktivní dovednost: Skákavý spár. Zolf se vrhne na zacílenou oblast, poškodí zde všechny nepřátele a na krátkou chvíli je i ochromí.

Pasivní dovednost: Nesmrtelný. Pokud nepřítel zasáhne Zolfa útokem, který by snížil jeho zdraví na nulu, Zolf na krátkou chvíli poškození odolá.

Jak budou vaši vůdci sílit, budou moci rekrutovat do své armády vojáky útratou kvarků na základní věži. Svým vojákům můžete zvyšovat jejich úroveň a měnit je na specialisty na boj na blízko či na dálku.

Jakmile váš voják dosáhne maximální úrovně, můžete rekrutovat dalšího. Vůdce může mít ve své skupině maximálně tři vojáky.

1. úroveň

Válečník

Dovednost vojáka: Sebeovládání. Obrana jednotky je na krátkou dobu zvýšena.

Specialisté na boj na dálku

2. úroveň

Rytíř

Dovednost vojáka: Ultranásilí. Jednotka provede speciální útok, který uštědří nepříteli vyšší poškození.

Red Knight

3. úroveň

Blue Swordmaster

Mistr mečů

Dovednost vojáka: Průraznost. Jednotka provede speciální útok, který uštědří nepříteli vyšší poškození.

Obrněný rytíř

Dovednost vojáka: Neprostupnost. Jednotka snižuje na krátkou dobu poškození, které její skupina utrpí útoky na dálku.

Red Armour Knight

4. úroveň

Blue Berserker

Berserk

Dovednost vojáka: Rozptyl. Jednotka provede útok, který poškodí všechny nepřátele v dosahu. Také snižuje poškození, které jeho skupina utrpí útoky na dálku.

Ochránce

Dovednost vojáka: Nezištnost. Když zdraví vůdce skupiny klesne na 0, jednotka obětuje vlastní život, aby jej vzkřísila. Zdraví vůdce při tom bude obnoveno na maximum.

Red Guardian

Specialisté na boj zblízka

2. úroveň

Archer

Lučištník

Dovednost vojáka: Vytrvalost. Rychlost útoku jednotky je na krátkou dobu zvýšena.

3. úroveň

Ohnivý čaroděj

Dovednost vojáka: Žhnutí.
Jednotka provede speciální útok, který způsobí krátce po připojení poškození navíc.

Flame Wizard
highpriest_blue

Nejvyšší kněží

Dovednost vojáka: Obnovení. Voják vyléčí všechny jednotky s nízkým zdravím v okolí.

4. úroveň

Kulometník

Dovednost vojáka: Liknavost. Jednotka spustí útok, který nakrátko sníží rychlost pohybu cíle.

Machine Gunner
Necromancer

Nekromant

Dovednost vojáka: Prozřetelnost. Jednotka sešle kouzlo, které vyléčí všechny spojence v zasažené oblasti. Kouzlo taktéž zesílí na krátkou dobu obranu zaměřené jednotky.

tips

Domácí výhoda

Pokud je vůdce poblíž věže, jeho podpůrní vojáci budou automaticky oživeni, pokud padnou v bitvě. Čím vyšší je cena za stavbu věže, tím rychleji budou vojáci oživeni.

Operace: Lidský štít

Žrouti budou vždycky napadat nejprve vojáky a teprve poté vůdce.

Lesy jsou nebezpečné…

Žrout se rychleji oživí, pokud je poražen poblíž zalesněné oblasti.

Silné základy

Věže nelze poškodit aktivními dovednostmi. Musíte se dostat do jejich blízkosti, abyste je zničili.

Mnoho špionů, mnoho očí

Jakmile porazíte žrouta, vypadnou z něj Kameny vize, které odstraní zbývající mlhu zahalující bitevní pole.

Válečná kořist

Pokud je nepřítel poražen, všichni vůdci poblíž získají stejný podíl zkušeností.

Smrtonosné stvůry

Druh žroutů, který se objeví na mapě, je vždy náhodně vybraný, ale místa, kde se oživují, a jejich relativní síla zůstanou vždy stejné.

Zabezpečení oblasti

Pokud se věž ocitne pod útokem během své stavby, množství surovin, které drží, bude spotřebováno.

Krátký vzkaz od našeho skvělého právního týmu

Používáním tohoto softwaru vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami. Úplné znění našich licenčních podmínek najdete na adrese: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Zde jsou některé hlavní body:

 • K tomuto software vám uděluje licenci společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 03277793).
 • Jednejte v souladu s licenčními podmínkami. Pokud tak jednat nebudete, můžeme licenci ukončit, což bude mít za následek, že již nebudete moci tento software používat. To znamená, že promeškáte příležitost hrát a bavit se.
 • Tento software je určen pro osobní užívání, nepoužívejte ho proto komerčně a šiřte ho pouze prostřednictvím nástrojů, které poskytujeme.
 • Můžete mít možnost používat software online.
  • Když tak činíte, musíte jednat v souladu se zákonem, slušně a s ohledem na ostatní a ujistit se, že vše, co sdílíte (UGM – média vytvářená uživatelem pro nezainteresované osoby), splňuje stejné standardy. Pokud zaznamenáte nevhodné chování ze strany komunity PlayStation®, nahlaste jej. Další informace o hlášení najdete na adrese www.playstation.com/safety.
  • Vaše UGM můžeme zobrazovat v rámci služby PlayStation™ Network a našich dalších služeb a webů (podléhá vámi používanému nastavení ochrany soukromí) a vy budete uvedeni jako vlastníci (prostřednictvím Online ID nebo vašeho jména, pokud se rozhodnete jej použít). Můžeme je také využívat komerčně. Zveřejněním UGM nám sdělujete, že k jejich zveřejnění máte veškerá příslušná práva.
  • Můžeme o vás shromažďovat informace, což je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Klasifikace podle věku je pro tuto hru založena na jejím obsahu a věkové skupině, pro kterou je její obsah vhodný, nikoli na úrovni náročnosti hry.
 • Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem, na adrese www.playstation.com/safety najdete další informace o přizpůsobení herních zážitků dítěte z této hry a našich dalších produktů a služeb.