External shot of the school

Tohle je příběh neviditelné víly.

Odehrává se na jedné odlehlé staré internátní škole – daleko od nejbližší vesnice.

Setkáte se tu se šesti školáky a jejich ředitelem… a začne se odvíjet zvláštní příběh.

Víly přebývají ve světě, kde čas neplyne, a jsou schopné dávat i brát čas, který měla živá bytost vyhrazený k životu.

Dokážete si s pomocí této schopnosti vytvořit pouta se studenty školy, posbírat roztroušené stopy a sestavit z nich ucelený příběh?

POHYBOVÝ OVLADAČ PLAYSTATION®MOVE

Déraciné lze hrát pouze se dvěma pohybovými ovladači PlayStation®Move; bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 není ve hře podporován.

LEVÝ OVLADAČ

Vzít předmět do levé ruky: [T] Tlačítko
Uložit předmět do inventáře: Uvolnit [T] Tlačítko
Přikrčit: T Tlačítko
Zobrazit/skrýt inventář: A Tlačítko
Zobrazit/skrýt inventář: S Tlačítko
Zobrazit/skrýt popis předmětu v levé ruce: F Tlačítko
Zobrazit/skrýt popis předmětu v levé ruce: D Tlačítko
Zobrazit/skrýt chronometr a nápovědu (nedržíte-li žádný předmět): F Tlačítko
Zobrazit/skrýt chronometr a nápovědu (nedržíte-li žádný předmět): D Tlačítko
Otevřít nabídku pozastavené hry: START Tlačítko
Reset pozice (stisknout a podržet): START Tlačítko

PRAVÝ OVLADAČ

Vzít předmět do pravé ruky: [T] Tlačítko
Uložit předmět do inventáře: Uvolnit [T] Tlačítko
Přenést (na jiné místo): T Tlačítko
Zahájit pozorování nebo interakci: T Tlačítko
Ukončit pozorování nebo interakci (stisknout a podržet): T Tlačítko
Otočit doprava (otočení o 45 stupňů) A Tlačítko
Otočit doleva (otočení o 45 stupňů) S Tlačítko
Zobrazit/skrýt popis předmětu v pravé ruce: F Tlačítko
Zobrazit/skrýt popis předmětu v pravé ruce: D Tlačítko
Zobrazit/skrýt čas uložený v červeném prstenu (při stisku bez držení předmětu): F Tlačítko
Zobrazit/skrýt čas uložený v červeném prstenu (při stisku bez držení předmětu): D Tlačítko
Otevřít nabídku pozastavené hry: START Tlačítko
Reset pozice (stisknout a podržet): START Tlačítko

MOVING AROUND

Room with blue spot on floor

Modře nasvícená místa indikují, kam se můžete přesunout a co můžete prozkoumat.

Zamiřte na modře označený prostor a stiskněte tlačítko T na pravém ovladači – tak budete přeneseni na místo označené modrým světlem.

Celou školu velmi pozorně prozkoumejte a nic nevynechte. Stiskem tlačítek S nebo A se otáčíte doleva a doprava. Stiskem tlačítka T na levém ovladači přepínáte mezi přikrčením a vzpřímením.

View of hands above wooden floor

Kočky vás však projít nenechají – stojí-li vám v cestě k osvětlenému místu, nemůžete se k němu přesunout.

PRŮZKUM PROSTŘEDÍ

Po přesunu k modrému kruhu můžete prozkoumat lidi i předměty, které u něj najdete.

Stiskem tlačítek S nebo A na pravém ovladači se otáčíte dokola a můžete se na zajímavá místa dívat z různých úhlů.

Podržením stisknutého tlačítka T na pravém ovladači ukončíte interakci s osobou nebo předmětem a přesunete se pryč.

INTERAKCE S LIDMI

Girl at desk with blue spot around her

Stojíte-li čelem k postavě, kolem jejích nohou se zobrazuje modrý světelný kruh. Stisknete-li tlačítko T v okamžiku, kdy se tento modrý kruh zobrazuje, přesunete se před danou osobu a zahájíte její pozorování.

Pokud v tomto režimu stisknete na pravém ovladači tlačítka S či A, přesunete se kolem postavy doleva nebo doprava.

PŘEDMĚTY

Chcete-li vzít předmět do ruky, přesuňte k němu kteroukoli ruku a podržte stisknuté tlačítko [T] – držený předmět pak bude mít červený nebo modrý obrys
Stiskem tlačítka F či D rukou, která drží předmět, si o něm zobrazíte informace.

holding a learning slate

PŘEDMĚTY S ČERVENÝM OBRYSEM

Pokud má předmět červený obrys, navrátí se po uvolnění tlačítka [T] na svou původní pozici.

PŘEDMĚTY S MODRÝM OBRYSEM

Pokud má předmět modrý obrys, bude po uvolnění tlačítka [T] umístěn do vašeho inventáře.

VÁŠ INVENTÁŘ

Stiskem tlačítek S či A na levém ovladači otevřete svůj inventář. Chcete-li vzít předmět v inventáři do ruky, přesuňte k němu kteroukoli ruku a podržte stisknuté tlačítko [T].

POUŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Přesuňte držený předmět mimo inventář. Tím dojde k zobrazení oranžového vodítka, které slouží jako výzva – uvolněním tlačítka [T] použijete předmět na zvýrazněné místo.

OZVĚNY

Na místě, kde se zastavil čas, získávají vzpomínky tvar. Poslední činnosti lidí zde setrvávají ve formě přízračných fantomů a jejich slova se vznášejí a světélkují opodál.

Natáhněte se k těmto ozvěnám hlasů a dotkněte se jich pomocí tlačítka [T], uslyšíte, co bylo řečeno.

ZOBRAZENÍ NÁPOVĚDY

Pokud ani v jedné ruce nic nedržíte, stiskem tlačítek F či D na pravém ovladači vyvoláte nápovědu.

ČERVENÝ PRSTEN

Červený prsten, který nosíte na pravé ruce, vám umožňuje dávat i brát čas.

ODEBÍRÁNÍ ČASU

Holding an item in your right hand

Držením živoucího objektu v pravé ruce z něj můžete vysát čas, který mu zbýval.

Red ring glowing

Takto odebraný čas bude uložen v červeném prstenu. Pokud v ruce nedržíte předmět, stiskem tlačítek F či D na pravém ovladači zobrazíte, kolik odebraného času prsten obsahuje.

DAROVÁNÍ ČASU

Passing a flower to a girl

Girl holding the flower

Držíte-li v pravé ruce mrtvý objekt, můžete jej oživit věnováním času uloženého v červeném prstenu. Oživit tak například můžete uvadlou květinu.

MODRÝ PRSTEN

Modrý prsten, který nosíte na levé ruce, odhaluje moudrost chronometru a umožňuje vám přesouvat se na různá místa v čase.

KONTROLA CHRONOMETRU

Holding the chronometer

Máte-li prázdné ruce, stiskněte na levém ovladači tlačítka F či D.
Tím zobrazíte chronometr, na němž čas plyne postupně podle toho, jak dokončujete úkoly nebo řešíte hádanky.

PŘESUN NA RŮZNÁ MÍSTA V ČASE

The shaking chronometer

Při postupu příběhem se budete přesouvat do různých časových období školy. Pokud to bude možné, chronometr se zatřese a bude jasně zářit.
Chcete-li se přesunout na jiné místo v čase, držte ho oběma rukama.

Krátký vzkaz od našeho skvělého právního týmu

Používáním tohoto softwaru vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami. Úplné znění našich licenčních podmínek najdete na adrese: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Zde jsou některé hlavní body:

 • K tomuto software vám uděluje licenci společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 03277793).
 • Jednejte v souladu s licenčními podmínkami. Pokud tak jednat nebudete, můžeme licenci ukončit, což bude mít za následek, že již nebudete moci tento software používat. To znamená, že promeškáte příležitost hrát a bavit se.
 • Tento software je určen pro osobní užívání, nepoužívejte ho proto komerčně a šiřte ho pouze prostřednictvím nástrojů, které poskytujeme.
 • Můžete mít možnost používat software online.
  • Když tak činíte, musíte jednat v souladu se zákonem, slušně a s ohledem na ostatní a ujistit se, že vše, co sdílíte (UGM – média vytvářená uživatelem pro nezainteresované osoby), splňuje stejné standardy. Pokud zaznamenáte nevhodné chování ze strany komunity PlayStation®, nahlaste jej. Další informace o hlášení najdete na adrese www.playstation.com/safety.
  • Vaše UGM můžeme zobrazovat v rámci služby PlayStation™ Network a našich dalších služeb a webů (podléhá vámi používanému nastavení ochrany soukromí) a vy budete uvedeni jako vlastníci (prostřednictvím Online ID nebo vašeho jména, pokud se rozhodnete jej použít). Můžeme je také využívat komerčně. Zveřejněním UGM nám sdělujete, že k jejich zveřejnění máte veškerá příslušná práva.
  • Můžeme o vás shromažďovat informace, což je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Klasifikace podle věku je pro tuto hru založena na jejím obsahu a věkové skupině, pro kterou je její obsah vhodný, nikoli na úrovni náročnosti hry.
 • Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem, na adrese www.playstation.com/safety najdete další informace o přizpůsobení herních zážitků dítěte z této hry a našich dalších produktů a služeb.