Warrior with trees in the background

BOUŘE PŘICHÁZÍ

Ve druhé polovině 13. století zničila Mongolská říše při svém dobyvačném tažení na východ celé národy. Mezi hlavní japonskou pevninou a ohromnou mongolskou invazní flotilou vedenou nemilosrdným a prohnaným generálem Khotun-chánem leží jen ostrov Cušima.
Po první vlně mongolského útoku ostrov hoří, avšak mezi přeživšími je i samuraj Jin Sakai, jeden z posledních žijících členů jeho klanu. Je odhodlán udělat cokoli a za jakoukoli cenu, aby ochránil své lidi a získal zpět svůj domov. Bude muset zapomenout na tradice, které z něj udělaly bojovníka, najít si novou cestu, cestu Ducha, a vést nekonvenční válku za svobodu Cušimy.

Než začneš…

Chceš mít během hry pocit, jako že se ocitáš ve svém vlastním filmu o samurajích? Zažehni atmosféru aktivací režimu Kurosawa, který byl inspirován legendárním filmovým tvůrcem a ve kterém je svět hry vyobrazen v černobílé podobě, se zdůrazněným větrem a dalšími drobnými změnami v grafickém i zvukovém podání. Tuto možnost můžeš kdykoli aktivovat v nabídce hry.

controller with basic controls displayed

Pohyb levá páčka
Pohyb kamerou pravá páčka
Běh / cval (na koni) tlačítko B (stisknout)
Přikrčit tlačítko N (stisknout)
Skok tlačítko S
Rychlý úhyb tlačítko A
Rychlý útok / tiše zabít tlačítko F
Silný útok tlačítko D
Blokovat tlačítko Q
Míření tlačítko W
Vybrat zbraň na dálku / munice tlačítko W (podržet)
Použít zbraň umožňující rychlý výstřel tlačítko E
Vystřelit tlačítko R
Vybrat postoj / zbraň umožňující rychlý výstřel tlačítko R (podržet)
Soubojová výzva směrové tlačítko C
Zavolat koně směrové tlačítko Z
Léčení směrové tlačítko V
Foto režim směrové tlačítko X
Pomocný vítr / gesta tlačítko dotykového panelu (tažení)
Soustředěné naslouchání tlačítko dotykového panelu (stisknout)
Nabídka tlačítko OPTIONS

Controller with accessibility options

Stiskem tlačítko OPTIONS ve hře a následným výběrem záložky Možnosti se dostaneš k nastavením přístupnosti.

MOŽNOSTI PŘÍSTUPNOSTI

subtitle backdrop option in UI

NASTAVENÍ MOŽNOSTI POPIS
Pozadí titulků Zapnuto / Vypnuto Text titulků se zobrazuje s pozadím pro lepší čitelnost.
Jmenné titulky Zapnuto / Vypnuto Titulky obsahují jména postav.
Barva titulků Bílá / Žlutá / Modrá / Červená / Zelená Titulky se zobrazují v této barvě.
Velký text Zapnuto / Vypnuto Titulky a některé další texty jsou větší než normálně.
Zjednodušené ovládání Zapnuto / Vypnuto Sekvence, které vyžadují rychlé mačkání tlačítek, už nebudou mít časový limit.
Přepnout podržení tlačítek Zapnuto / Vypnuto Některé činnosti vyžadující podržení tlačítka lze nyní přepnout pomocí jednoho stisknutí tlačítka.
Asistence při míření Zapnuto / Vypnuto Vylepší přesnost mířených útoků pomocí automatického zaměřování nepřátel v blízkosti.
Ukazatel projektilů Zapnuto / Vypnuto Zobrazí grafický ukazatel, který bude označovat útoky z dálky přicházející z oblasti mimo obrazovku.
Vibrace ovladače Zapnuto / Vypnuto Povolí vibrace ovladače v průběhu některých konkrétních událostí ve hře.
Nízká intenzita Zapnuto / Vypnuto Boj je méně intenzivní a poskytuje tak více času na reakci. Nastavení plížení jsou shovívavější a nepřátelům déle trvá, než vás spatří.
Nastaví nízkou obtížnost.

Režim nižší intenzity

Režim nižší intenzity má za cíl zachovat dobrý pocit z boje a zároveň usnadnit několik herních prvků vyžadujících přesné načasování. Toto nastavení umožňuje širokou škálu úprav:

 • Většinu standardně nezblokovatelných nepřátelských útoků bude možné zblokovat. Blokování pomocí tlačítka Q tě lépe ochrání před útoky než během standardního boje, avšak některým útokům je stále nutné uhýbat.
 • Jakmile tě nepřátelé zraní, přeruší svou útočnou kombinaci. To ti dá dostatek času k přípravě na další útočnou vlnu. Tvé silné útoky navíc dokážou přerušit útoky silných nepřátel, což přináší další způsob, jak přerušit jejich kombinace.
 • Léčíš-li se pomocí odhodlání, nebudou na tebe nepřátelé útočit.
 • Obezřetnost nepřátel narůstá pomaleji, což ti dává víc času poradit si s odhalením.

PŘIZPŮSOBENÍ ZOBRAZENÍ

Display customisation option in UI

NASTAVENÍ MOŽNOSTI POPIS
Kontrast Výchozí / Dramatický Upravuje kontrast zobrazených prvků.
Režim Kurosawa Zapnuto / Vypnuto Použije stylizovaný černobílý filtr, který nabízí poutavý filmový zážitek.
(Upozornění: Toto nastavení lze využít jako režim pro barvoslepé.)
Stavové řádky nepřátel Zapnuto / Vypnuto Zobrazí ukazatele narušení rovnováhy a ukazatele nízkého zdraví nepřátel.

PŘIZPŮSOBENÍ HRY

Gameplay options in UI

NASTAVENÍ MOŽNOSTI POPIS
Obtížnost Nízká / Střední / Vysoká / Smrtící Upravuje herní prožitek a náročnost jednotlivých výzev.
Převrátit osu kamery (vodorovně) Zapnuto / Vypnuto Přepne směr vodorovného pohybu kamery při použití pravé páčky.
Převrátit osu kamery (svisle) Zapnuto / Vypnuto Přepne směr svislého pohybu kamery při použití pravé páčky.
Rychlost kamery Filmová / Pomalá / Výchozí / Rychlá Změní rychlost otáčení a náklonu kamery při použití pravé páčky.

PŘIZPŮSOBENÍ ZVUKU

Audio options in UI

NASTAVENÍ MOŽNOSTI POPIS
Titulky Zapnuto / Vypnuto Zapne zobrazování titulků pro mluvené slovo.
Hlasitost dialogu 1–100 Upraví hlasitost mluveného slova.
Hlasitost hudby 1–100 Upraví hlasitost hudby.
Hlasitost efektů 1–100 Upraví hlasitost zvukových efektů.
Hlasitost animovaných scén 1–100 Upraví hlasitost animovaných scén.
Zvuk ovladače Zapnuto / Vypnuto Umožní přehrávání některých zvuků prostřednictvím vestavěného reproduktoru bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4.

Oděv pocestného

Vylepšený oděv pocestného nabízí nové vizuální a zvukové signály, například zobrazuje světlušku, která tě navede k nedalekým sběratelským předmětům. Tyto signály mohou nahradit nebo doplnit vibrace ovladače, a nabídnout tak lepší a přístupnější zážitky ve hře.

PRŮZKUM

Map of Northern area

Následuj vítr

Potřebuješ-li pomoci navigovat směrem k aktuálnímu cíli, přivolej si pomocný vítr.
Během prozkoumávání si můžeš na mapě vybrat libovolný bod a s pomocí větru jej najít, například Příběhy Cušimy, specifické body zájmu, vesnice nebo sběratelské předměty.

Jako své průvodce přírodou používej zvířata

Dávej pozor na zlaté ptáky či lišky, kteří tě mohou dovést ke zvláštním zajímavým místům či činnostem.

Hanging from a cliff

Pozoruj svět nad hlavou

Chuchvalce kouře vznášející se na horizontu mohou označovat nepřátelské pevnosti, vesnice, lidi v nouzi nebo jiné věci, které lze objevit.
A dávej pozor na stavby nebo skalní stěny, na které můžeš vylézt, protože nikdy nevíš, co nahoře najdeš.

Pomocná ruka

Obyvatelé Cušimy ti mohou poskytnout cenné informace o lidech, kteří potřebují pomoc, či nových zajímavých místech – takže se vždycky vyplatí zastavit se s někým na kus řeči.

BOJ

Samurai with sword

Výhody postojů

Jin si může osvojit různé druhy bojových postojů, kterými dokáže odrazit různé typy nepřátel. Porážením či sledováním mongolských velitelů v okupovaných táborech získáš body, které ti následně odemknou nové postoje.

1. Na začátku ovládneš postoj kamene, který je účinný proti šermířům.
2. Dalším je postoj vody – ten je obzvlášť účinný proti štítonošům.
3. Třetím je postoj větru – účinný proti kopiníkům.
4. Poslední je postoj měsíce – účinný proti silným nepřátelům.

Blokování, uhýbání a odrážení

Většinu útoků můžeš zablokovat držením tlačítka Q, odražení však vyžaduje klepnutí těsně před začátkem nepřátelského úderu, což ti také umožní následný brutální protiútok.
Pomocí tlačítka A se můžeš vyhnout útoku, po němž zůstanou nepřátelé zranitelní.

Měj uši nastražené

Nepřátelští lučištníci vždy před výstřelem voláním varují své spojence. Pozorně proto poslouchej, aby ses mohl jejich šípu vyhnout a provést účinný odvetný úder.

VYBAVENÍ

Equipping your character

Používej správné vybavení

Každá volitelná zbroj nabízí unikátní statistiky a výhody, takže je dobrý nápad zvážit, jaké oblečení je pro daný okamžik nejvhodnější. Dokonce i po odemčení konkrétní zbroje je možné ji vylepšit a posílit její účinky, případně si koupit nové barvy a změnit její vzhled, aby odpovídal tvému oblíbenému stylu.

Květiny a materiály
Materiály, jako je bambus nebo tisové dřevo, stejně jako květiny rostoucí po celém ostrově, ti mohou různými způsoby pomoci změnit tvé zbraně nebo zbroj.

Amulety
Svou katanu si můžeš přizpůsobit pomocí řady amuletů, které poskytují různorodé talenty a schopnosti. Nové pozice pro amulety získáš uctěním svatyní Inari.

SBÍRKY

striking bamboo

Seky do bambusu
Seky do bambusu, které jsou po celém ostrově, pomáhají trvale zvýšit tvé odhodlání (pokud je zvládneš). Zaměř se na rychlost a přesnost, ale pozor na přílišnou horlivost; pokud propásneš stisk tlačítka, neuspěješ.

Horké prameny
Horké prameny ti poskytnou chvilku k zamyšlení a trvale posílí tvé zdraví. Samostatně nejde o výrazné nárůsty, ale sčítají se.

Arriving at a shrine on horseback

Svatyně šintó
Pokud dokážeš vyšplhat až nahoru, poskytnou ti svatyně odměny v podobě voskového dřeva a velkých amuletů. Voskové dřevo je klíčový materiál pro vylepšení luku a velké amulety poskytují ty nejdůležitější talenty, které můžeš hned ze začátku hry použít.

Sloupy cti
U sloupů cti, které jsou rozeseté po celé Cušimě, najdeš sady mečů, jež ti umožní přizpůsobit vzhled tvé katany a tanta.

Fox Den

Liščí nory
Lišky tě mohou zavést ke svatyním Inari, kde najdeš odměny, jež ti během putování pomohou. Přístup k některým z těchto svatyní je náročnější než k jiným, ale malé amulety, která v nich najdeš, stojí za tu zacházku.

Majáky
Opětovným zažehnutím majáků dodáš lidem naději a posílíš svoji legendu.

Lighthouse

Zpívající cvrčci
Sbírej zpívající cvrčky a osvoj si nové melodie, které lze hrát na Jinovu flétnu. Tažením vlevo na tlačítku dotykového panelu zahraješ pěknou píseň – což může mít v návaznosti na tvou pozici nečekaný účinek.

Haiku
Hledej klidná místa, kde můžeš soustředit svou mysl. Za každé zde složené haiku získáš novou čelenku.

Vlajky sašimono
Sbíráním vlajek sašimono rozmístěných po celém ostrově můžeš svému věrnému oři pořídit nová sedla.
Víc informací o možnostech, jak se připravit na Jinovu výpravu, najdeš v průvodci pro začátečníky ke hře Ghost of Tsushima™, který je k nalezení zde.

AKTUALIZACE V1.1

Vlastníci hry Ghost of Tsushima™ si mohou bezplatně stáhnout aktualizaci Ghost of Tsushima v1.1, která zahrnuje kooperativní online režim hry pro více hráčů Ghost of Tsushima: Legends* a různé doplňky do hry jednoho hráče, včetně Nové hry+, vlastního vybavení, trofejí a dalších prvků.

Výbavy zbroje
armour

Po instalaci v1.1 si jistě všimneš, že si ve své stávající hře pro jednoho nebo nové hře+ můžeš aktivovat výbavy zbroje. To ti umožní přiřazovat amulety a kosmetické předměty jednotlivým sadám zbrojí, díky čemuž budeš moct podle potřeby rychle přepínat mezi jednotlivými výbavami.

Trofeje

Režimy Ghost of Tsushima: Legends a Nová hra+ nabízejí nové trofeje k odemčení, které se ovšem objeví v samostatné sekci seznamu trofejí a nebudou počítány v rámci platinové trofeje Ghost of Tsushima™.

*Stažení a hraní vyžaduje připojení k internetu a PlayStation®Plus. Stáhni si Ghost of Tsushima: Legends z obchodu PS Store. Online hraní pro více hráčů vyžaduje předplatné služby PlayStation®Plus. PS Plus je pokračující hrazené předplatné s opakovaným poplatkem, který je automaticky strháván až do jeho ukončení. Platí plné znění podmínek, viz playstation.com/legal.

Režim Legends, který rozšiřuje kampaň pro jednoho hráče hry Ghost of Tsushima™, je inspirovaný japonskými pověstmi a mytologií a klade důraz na kooperativní boj a akci.

Zvol si jednu ze čtyř tříd – samuraje, lovce, rónina nebo zabijáka – a pusť se do hry s přáteli nebo využij online sestavení hry v sérii příběhových misí pro dva hráče či misích pro čtyři hráče, založených na přežití vln útočících nepřátel.

Classes

Chceš-li si režim Ghost of Tsushima: Legends zahrát, stáhni aktualizaci Ghost of Tsushima™ v1.1 a následně si v obchodě PlayStation™Store stáhni Ghost of Tsushima: Legends*.

PŘÍSTUP DO LOBBY REŽIMU LEGENDS

Gyozen the Storyteller

Jakmile si stáhneš aktualizaci v1.1, všimneš si na řadě různých míst po celé Cušimě nové postavy vypravěče Gjozena.

Pokud s ním promluvíš, získáš přístup do lobby režimu Legends. Dostat se tam však můžeš i z hlavní nabídky a nabídky pozastavení nebo přijetím pozvánky od přítele v rámci PSN.

TŘÍDY

Na začátku Ghost of Tsushima: Legends tě čeká výuka a rovněž výběr jedné ze čtyř tříd, kterou si budeš chtít odemknout jako první. Následným zvyšováním úrovně si pak zpřístupníš i zbývající třídy.

Každá třída má svou vlastní jedinečnou startovní schopnost, alternativní schopnost, kterou lze odemknout postupem času, a amulety a zbraně na dálku, které s ní můžeš získat.

Při hře s přáteli můžeš jednotlivé třídy dle libosti kombinovat – klidně můžete všichni čtyři hrát za stejnou třídu, každý za jinou nebo v jakékoliv jiné variantě.

Samuraj

Samurai

Samurajové se mohou vrhnout po hlavě do boje, sekat nepřátele hlava nehlava a stále se těšit dobrému zdraví. Pokud se dostaneš do úzkých, využij vrcholného útoku v podobě Hačimanovy zuřivosti a probij se sérií úderů z nepřátelského obklíčení.

Lovec

Hunter

Jako lovec můžeš sledovat souboje zpovzdálí a likvidovat nepřátele dřív, než si tě vůbec všimnou. Rovněž můžeš pomocí výbušných šípů zpomalit postup nepřátel, a když se boj až příliš zvrhne, využít vrcholného útoku Učicuneho oko, s jehož pomocí nepřátele zasypeš salvou šípů.

Rónin

Ronin

Róninové představují zásadní pomoc týmu, neboť díky své vrcholné schopnosti Dech Izanami dokážou oživit všechny jeho členy. Pokud si zvolíš třídu Rónin, budeš mít rovněž možnost povolat přízračného psa – kterého mimo jiné můžeš i podrbat za ušima.

Zabiják

Assassin

Pokud ti imponuje rozdávat zdrcující údery, zamiluješ si třídu Zabiják. Vrcholný útok Stínový úder ti umožní teleportovat se napříč bojištěm a udeřit přímo na nepřítele.

MISE

Příběhové mise
Tyto mise jsou koncipované pro dva hráče a provedou tě Gjozenovými příběhy, v nichž se dozvíš o skutečných událostech na Cušimě. Jakmile si odemkneš vyšší obtížnosti, narazíš na nová střetnutí, houževnatější nepřátele, bonusové cíle a lepší odměny.

Mise režimu Přežití
V režimu Přežití se můžeš spojit až se třemi dalšími hráči a postavit se při bránění různých lokací na Cušimě vlnám nepřátel. Všichni členové týmu mohou aktivovat požehnání, jimiž si budou v boji pomáhat – jde třeba o zapálení nepřátel či vyvolání přízračného medvěda. Čím déle společně přežijete a více bonusových cílů splníte, tím lepších odměn dosáhnete.

Nájezd
Myslíš, že v sobě máš, co je třeba? Režim Nájezd představuje velkolepé třídílné dobrodružství, jehož pokoření vyžaduje dokonalou týmovou spolupráci a komunikaci. K přežití v Iyonině říši bude třeba vypilovaných dovedností, vrcholné výbavy a skvělého čtyřčlenného týmu.

FOTO REŽIM

A nezapomeň, že i v režimu Ghost of Tsushima: Legends můžeš díky foto režimu a ve spolupráci s ostatními členy týmu dokonale zaznamenat všechny masky, zbroje i gesta, které se ti podařilo získat.

*Stažení a hraní vyžaduje připojení k internetu a PlayStation®Plus. Stáhni si Ghost of Tsushima: Legends z obchodu PS Store. Online hraní pro více hráčů vyžaduje předplatné služby PlayStation®Plus. PS Plus je pokračující hrazené předplatné s opakovaným poplatkem, který je automaticky strháván až do jeho ukončení. Platí plné znění podmínek, viz playstation.com/legal.

Menu screen

Až se ti podaří hru Ghost of Tsushima™ pokořit, dostaneš možnost vydat se znovu na Jinovo dobrodružství v režimu Nová hra+. Zůstanou ti všechny techniky, vybavení i kosmetické předměty získané při předchozím hraní, avšak obtížnost hry bude navýšena, a nabídne ti tak novou výzvu (v nabídce však bude možné obtížnost upravit).

OBCHODNÍK S KVĚTINAMI DUCHŮ

Merchant

V režimu Nová hra+ bude možné sbírat nový, exkluzivní typ květiny: Květinu duchů. S tou pak můžeš v Ariake navštívit nového tajemného obchodníka.

Pokud dokončíš příběh nebo aktivitu, jejichž odměnu už máš, získáš jako náhradu květiny duchů. Takže i když už máš Jinovo dobrodružství jednou za sebou, stále bude vzrušující probíjet se Cušimou zas a znovu a sbírat tolik květin duchů, kolik jen dokážeš.

Květiny můžeš následně směnit za nové barvy na zbroj a další kosmetické předměty, které jsou k nalezení pouze v režimu Nová hra+; a to včetně mnohem propracovanějších kousků, než jaké byly k vidění při prvním průchodu hrou.

Obchodník má rovněž v nabídce celou škálu mocných nových amuletů, které ti pomohou v boji okusit nové zážitky, posílit stávající herní styly a dále rozšířit zážitky z ještě velkolepějších výzev.

Krátký vzkaz od našeho skvělého právního týmu

Používáním tohoto softwaru vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami. Úplné znění našich licenčních podmínek najdete na adrese: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Zde jsou některé hlavní body:

 • K tomuto software vám uděluje licenci společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 03277793).
 • Jednejte v souladu s licenčními podmínkami. Pokud tak jednat nebudete, můžeme licenci ukončit, což bude mít za následek, že již nebudete moci tento software používat. To znamená, že promeškáte příležitost hrát a bavit se.
 • Tento software je určen pro osobní užívání, nepoužívejte ho proto komerčně a šiřte ho pouze prostřednictvím nástrojů, které poskytujeme.
 • Můžete mít možnost používat software online.
  • Když tak činíte, musíte jednat v souladu se zákonem, slušně a s ohledem na ostatní a ujistit se, že vše, co sdílíte (UGM – média vytvářená uživatelem pro nezainteresované osoby), splňuje stejné standardy. Pokud zaznamenáte nevhodné chování ze strany komunity PlayStation®, nahlaste jej. Další informace o hlášení najdete na adrese www.playstation.com/safety.
  • Vaše UGM můžeme zobrazovat v rámci služby PlayStation™ Network a našich dalších služeb a webů (podléhá vámi používanému nastavení ochrany soukromí) a vy budete uvedeni jako vlastníci (prostřednictvím Online ID nebo vašeho jména, pokud se rozhodnete jej použít). Můžeme je také využívat komerčně. Zveřejněním UGM nám sdělujete, že k jejich zveřejnění máte veškerá příslušná práva.
  • Můžeme o vás shromažďovat informace, což je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Klasifikace podle věku je pro tuto hru založena na jejím obsahu a věkové skupině, pro kterou je její obsah vhodný, nikoli na úrovni náročnosti hry.
 • Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem, na adrese www.playstation.com/safety najdete další informace o přizpůsobení herních zážitků dítěte z této hry a našich dalších produktů a služeb.