Section-A4

ZAČÁTEK KONCE

Section-A5

Kratos, bývalý kapitán spartské armády, stál na útesu nad Egejským mořem, připraven ukončit svůj mizerný život. Zničil svou Nemesis, boha války Arese. S pomocí Pandořiny skříňky, artefaktu získaného od Krona, posledního z Titánů, který vládl Zemi.

Ale pomsta mu úlevu nepřinesla; vina ze zabití vlastní rodiny – čin, do něhož ho kdysi podvodně vmanipuloval Ares – byla příliš velká.

Kratos se vrhnul do zapomnění, ze spárů smrti však byl bohyní Athénou vytržen a odveden na Olymp, aby se stal novým bohem války.

PŘICHÁZÍ BOUŘE

Section-A6

Kratos nebyl Olympany přijat, a proto hledal útěchu ve vedení spartské armády při dobytí Řecka.

Avšak při útoku na Rhodos byl oklamán, připraven o své božské schopnosti a následně zabit Diem, vládcem Olympu.

Kratos propadl Hádovi. Byl však zachráněn Gaiou, matkou Titánů, a přesvědčen, aby svůj vztek dal ku pomoci bývalým vládcům světa, kteří se chtějí pomstít za zostuzení způsobené jim Olympany ve velké válce.

Po návratu na Zemi Kratos navštíví sestry osudu a využije jejich magické moci, aby se přenesl zpět v čase do momentu, kdy se jej Zeus pokusí zabít. Kratos bojuje s mocnou Čepelí Olympu a Dia zraní. Když se však chystá k poslednímu úderu, zjeví se Athéna a svého otce brání; při pokusu o zastavení pomstychtivého válečníka se stává zranitelnou.

Svými posledními slovy Athéna odhaluje důvod Diovy zášti vůči Kratosovi… Sparťan je jeho syn, otec se bál, že jeho potomek způsobí pád Olympu. Kratos překypující vztekem se vrací a časem se přenese do časů velké války, aby vyburcoval Titány.

POSLEDNÍ BOJ

Section-A7

Bohové si s jeho duší hráli již příliš dlouho. Poté, co na svou stranu získal Gaiu a Titány, se Kratos vrací do své doby, aby dokončil to, čeho se hrozil jeho otec – ukončit vládu Olympanů jednou provždy.

Zeus je zraněn, Athéna a Ares jsou mrtví. Konec je na dohled. A s koncem přijde pouze chaos…

Section-A8

ZÁKLADY

Pohyb Levá páčka
Úhyb/výběr cíle Pravá páčka
Standardní útok Tlačítko F
Těžký útok Tlačítko D
Blok/odražení (při správném načasování) Tlačítko Q
Skok Tlačítko S
Dvojitý skok Tlačítko S + tlačítko S
Nabídka pozastavení Tlačítko dotykového panelu (vpravo)
Zbraně/předměty/pohyby/stav Tlačítko OPTIONS
Fotorežim Tlačítko dotykového panelu (vlevo)

POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ

Použití magie Tlačítko R
Ikarova křídla Tlačítko S (podržet)
Spartský hněv Tlačítko B + tlačítko N
Vyhození nepřítele do vzduchu Tlačítko D (podržet)
Popadnutí Tlačítko A
Popadnutí/beranidlo (s určitými nepřáteli) Tlačítko F
Zhoupnutí (při zavěšení) Tlačítko E (podržet), uvolnit tlačítkem S
Bojové zaháknutí Tlačítko Q (podržet) + tlačítko A
Činnost/interakce/pustit (při zlézání zdi) Tlačítko E
Odkopnutí objektu Tlačítko E (podržet) + tlačítko S (podržet a uvolnit)

PŘEDMĚTY A ZBRANĚ

Ohnivá střela (s Apollónovým lukem) Tlačítko W (podržet) + tlačítko F
Hořící peklo (s Apollónovým lukem) Tlačítko W (podržet) + tlačítko F (podržet)
Světelný paprsek (s Héliovou hlavou) Tlačítko W (podržet)
Pohyb světelným paprskem (s Héliovou hlavou) Tlačítko W (podržet) + pravá páčka
Světlo/ochromení nepřátel (s Héliovou hlavou) Tlačítko W (podržet) + D
Změna zbraně Směrová tlačítka C, V, Z, X
Změna aktivního předmětu Tlačítko W (podržet) + tlačítko S, tlačítko F nebo tlačítko D
Použití předmětu Tlačítko W (podržet)

DALŠÍ

Nabídka pozastavení Tlačítko dotykového panelu (vpravo)
Zbraně/předměty/pohyby/stav Tlačítko OPTIONS
Fotorežim Tlačítko dotykového panelu (vlevo)

Section-A9

ÚTOČNÉ KOMBINACE

Spojte své útoky do kombinace, způsobíte jimi značné poškození. Experimentujte s kombinováním lehkých a těžkých útoků a nezapomeňte na nové útočné pohyby, které získáváte při vylepšování zbraní. Seznam dostupných pohybů a kombinací lze nalézt v nabídce Pohyby, která je popsána níže v manuálu.

KONTEXTOVÉ ÚTOKY

Kontextové útoky se aktivují, pokud je nepřítel znatelně oslaben. Pokud k tomu dojde, zobrazí se nad hlavou nepřítele ikona A. Stiskněte tlačítko A a poté proveďte řadu pohybů tisknutím tlačítek, jak se zobrazují na obrazovce.

LEZENÍ

Kratos může lézt po určitých površích a dokonce bojovat, zatímco se na nich drží. Pokud chcete vylézt po zdi či jiném povrchu, pohněte levou páčkou v požadovaném směru. Stisknutím tlačítka S rychle poskočíte nahoru nebo do strany. Stisknutím a podržením tlačítka E se svezete po povrchu dolů. Kratos se také může svými čepelemi zachytit zdi a pak se na nich zhoupnout.

ZAHÁKNUTÍ

Kratos se může díky svým řetězovým čepelím zhoupnout nad propastmi, někdy se i vytáhnout po útesu. Kotvící body jsou označeny jiskřivým bílým světlem, které se rozzáří, jakmile se dostanete do jeho dosahu.

PLAVÁNÍ

Pokud se Kratos ocitne ve vodě, levou páčkou určujete směr plavání. Tam, kde to je možné, pohněte pravou šipkou C a Kratos se potopí, pohybem V se vynoří. Pokud chcete pod vodou rychle plavat, připravte se stisknutím a podržením tlačítka S, tlačítka F, tlačítka D nebo tlačítka A. Vpřed vyrazíte uvolněním tlačítka.

IKAROVA KŘÍDLA

Abyste se dostali přes velké jámy a rokliny, roztáhněte Ikarova křídla stisknutím a podržením tlačítka S. Pokud se budete potřebovat dostat do větší výšky, stiskněte dvakrát tlačítko S – tím provedete dvojitý skok – a při druhém stisku tlačítko S podržte. Tím roztáhnete křídla. Jakmile jste ve vzduchu, můžete plachtit pohyby levé páčky. Použitím křídel nad tepelným zdrojem se dostanete výš.

ŘEŠENÍ HÁDANEK

Cesta, na kterou se musí Kratos vydat, aby dosáhl pomsty, je často zablokovaná komplikovanými hádankami, které lze překonat pouze interakcí s předměty v okolí. Tyto rébusy se mohou skládat z kombinace činností, jako je přepínání pák, otevírání dveří, ovládání zdviží a pohybování zvláštními objekty.

Section-B6

Stisknutím levé části tlačítka dotykového panelu můžete kdykoliv během hry probíhající akci pozastavit a otevřít nový fotorežim.

Ať už Kratos sám bloumá divočinou, nebo se chrabře vrhá do likvidace nebezpečných monster, vždy můžete tyto zajímavé okamžiky zvěčnit momentkou a pomocí nejrůznějších kreativních možností, mezi kterými nechybí nastavení fotoaparátu, barevných profilů či světelných podmínek, můžete dokonce při jejich tvorbě zapojit svého tvůrčího ducha.

Stisknutím tlačítka SHARE pak své výtvory vystavte a pochlubte se svou zručností všem svým přátelům.

Section-B7

OSEDLÁNÍ STVŮR

Na některé nestvůry lze nasednout, pokud jsou dostatečně oslabené: přibližte se k nepříteli a stiskněte tlačítko, které se zobrazí na obrazovce. Pokud lze na bestii nasednout, Kratos na ni vyskočí a převezme kontrolu.

KULIČKY

Kuličky se vyskytují ve třech různých barvách: červené, zelené a modré – každá určená k jinému účelu. Kuličky lze získat z padlých nepřátel, rozbitých předmětů, jako jsou bedny a vázy, nebo nalézt ukryté v truhlách.

Červené kuličky Kuličky posílení, které lze použít k vylepšení zbraní a vlastností.
Zelené kuličky Kuličky zdraví, které doplňují Kratosův ukazatel zdraví.
Modré kuličky Kuličky magie, které doplňují Kratosův ukazatel magie.

OLTÁŘE ZÁCHRANY

Pokud Kratos narazí na zářící pilíř, můžete si uložit pozici ve hře. To provedete tak, že vstoupíte do světla a stiskněte tlačítko E.

STAROBYLÉ FRESKY

Fresky zobrazující historii Titánů a bohů lze nalézt v temných koutech celého světa. Fresky si lze prohlédnout stisknutím tlačítka E – Kratos může být i obdarován novým pokladem.

OBRAZOVKY HERNÍCH NABÍDEK

Stisknutím tlačítka OPTIONS lze hru pozastavit a přejít k jednotlivým obrazovkám s nabídkami posílení, předměty, stav a / pohyby.

Stisknutím tlačítka Q nebo tlačítka E můžete mezi jednotlivými nabídkami přepínat a stisknutím C, V, Z nebo X vybíráte jednotlivé položky.

POSÍLENÍ
V průběhu dobrodružství získá Kratos nové zbraně a magické schopnosti, které lze poté vylepšit pomocí nashromážděných červených kuliček. Vyberte zbraň, kterou chcete vylepšit, a stisknutím tlačítka S vylepšení potvrďte.

PŘEDMĚTY
Podívejte se na všechny předměty, které Kratos zatím získal, a zjistěte, jakým způsobem vám mohou pomoci. Například gorgoní oči rozšíří ukazatel zdraví, pera fénixe rozšíří ukazatel magie a minotauří rohy zvyšují celkovou moc zvláštních předmětů.

STAV
Zobrazuje různé statistiky a úspěchy, včetně celkové doby hraní a počtu poražených nepřátel.

POHYBY
Ukazuje všechny kombinace a pohyby, které byly zpřístupněny, a proto je má Kratos k dispozici. Kratos bude postupně získávat nové zbraně i magické a fyzické dovednosti – seznam se tak bude znatelně rozrůstat. Vyberte zbraň a stisknutím tlačítka S zobrazte seznam přidružených pohybů.

Během vašeho putování s Kratosem na vás čeká spousta trofejí, nezapomeňte mít proto oči neustále na stopkách:

Gold Up to the Challenge. Pokořte Výzvu Olympu.
Silver Maxed Out! Vylepšete maximálně všechny zbraně.
Bronze Hit Man. Proveďte 1000 zásahů v kombu.