VÍTEJ, VÁLEČNÍKU

On the snowy drifts

Nelítostné severské divočiny jsou hrozivým místem pro ty, kteří nejsou připraveni čelit jejich obyvatelům. Chceš-li si být jist, že jsi připraven na svou odyseu, seznam se se základy boje, prozkoumej tradice legendárního prostředí Midgardu a poznej nepřátele, jimž zde budeš čelit.

STANDARDNÍ OVLÁDÁNÍ*

Firing a bow

Pohyb levá páčka
Sprint tlačítko B
Otáčení kamery pravá páčka
Přepnout uzamčení tlačítko N
Uhnutí tlačítko S
Povel Atreovi tlačítko F
Interakce tlačítko A
Přivolání sekery tlačítko D
Tasení/schování sekery směrové tlačítko X
Rychlý obrat směrové tlačítko V
Změna typu šípu směrové tlačítko C
Lehký útok tlačítko E
Těžký útok tlačítko R
Blok/odražení tlačítko Q
Zamíření tlačítko W
Otevření mapy tlačítko dotykového panelu
Nabídka pauzy tlačítko OPTIONS
Pořídit snímek obrazovky/video tlačítko SHARE

*Zde uvedená nastavení ovládání jsou výchozí/doporučená. Změnit je lze ve hře v nabídce možností.

NEOMLOUVEJ SE. BUĎ LEPŠÍ

Blocking and Dodging

Blokování a uhýbání

Podržením tlačítka Q zdvihneš Kratův Štít ochránce, který ti poskytne neproniknutelnou ochranu ve většině situací. Žlutý kruh, který se objeví na nepříteli, když se chystá zaútočit, značí, že lze útok blokovat, avšak červený značí, že se mu musíš vyhnout.
Rychle dvakrát za sebou stiskni tlačítko S a podrž páčku ve směru, kam chceš udělat kotoul, a vyhneš se útoku, který bys jinak nemohl vykrýt.

Parrying

Odrážení

Není nutné mít během boje neustále zdvižený Štít ochránce. Stiskni tlačítko Q těsně předtím než útok, který lze blokovat, zasáhne Krata, a tím ho odrazíš. Nepřítel v tu chvíli zůstane nechráněn vůči tvému nemilosrdnému protiútoku.

 

Commanding Atreus

Povely Atreovi

Atreovy útoky na delší vzdálenost jsou neocenitelnou pomocí při boji s odolnými nepřáteli. Jednoduše poklepej na tlačítko F a Atreus vystřelí ze svého luku Dráp. Ve výchozím nastavení cílí na nepřítele, na kterého je Kratos zaměřený, ale můžeš mu přikázat, aby vystřelil na konkrétní cíl tím, že na něj zamíříš tlačítkem W.

Během tvého postupu hrou získá Atreus přístup k rozličným typům šípů, které mají unikátní účinky. Poklepáním na směrové tlačítko C jednoduše přepínej mezi typy šípů.

Jak chlapec získá více sebevědomí v boji, bude schopen přemoci nepřátele svými útoky na blízko a odhalit je tak tvým útokům sekerou Leviatan. Nejprve budeš muset tuto schopnost odemknout v záložce dovedností v nabídce.

 

Atreus’ Bestiary

Atreův bestiář

Pokud budeš mít potíže porazit některého z nepřátelských tvorů, pročti si Atreův bestiář, který je neocenitelným zdrojem informací. V nabídce pauza vyber záložku Kodex a zvol Bestiář. Zde si Atreus zapisuje informace o všech nepřátelích, které během cesty potká, a časem přidává i užitečné rady, jak je porazit.

 

Enemy Levels

Úrovně nepřátel

Blokuješ, uhýbáš a odrážíš útoky jako bůh? Přečetl sis tipy a nejlepší strategie v bestiáři, a přesto tě nepřítel opět přemohl? Je možné, že je tvá úroveň pro tento boj příliš nízká.

Všimni si, že vedle ukazatele zdraví každého nepřítele je uvedeno číslo značící jeho úroveň. Pokud je jeho úroveň vyšší než Kratova, bude ti souboj činit značné obtíže. Vydej se na průzkum světa, vylepšuj svou zbroj a příště budeš mít v souboji větší šanci obstát.

PŘIPRAVEN NA VÁLKU

Během svého průzkumu Midgardu (a dalších světů) narazíš na nové typy zbroje, které zvyšují Kratovy výchozí atributy. Vylepšováním výbavy u kovářů tyto atributy můžeš ještě zvýšit a souboje se tak pro tebe stanou mnohem snadnější. Měj na paměti, že je třeba vylepšovat správné atributy, které jsou vhodné pro překonání dané situace.

Síla

Určuje Kratovu hrubou sílu. Vyšší atribut síly zvyšuje poškození všech standardních útoků (neplatí pro runové útoky).

Runová síla

Stejné jako výše, ale platí pro runové útoky. Vyšší atribut runové síly zvyšuje sílu runových útoků a poškození živly, ale nezvyšuje poškození udílené normálními útoky.

Obrana

Snižuje poškození, které ti působí všechny typy útoků nepřátel.

Vitalita

Zvyšuje Kratovo maximální zdraví a také zvyšuje Kratovu odolnost vůči ochromení nepřátelskými útoky. Kratovo maximální zdraví také můžeš posílit sbíráním Iðunniných jablek, která po světě najdeš uvnitř uzamčených nornských truhlic.

Štěstí

Zvyšuje šanci aktivace Kratových perků během boje. Perky jsou další schopnosti, které se spouštějí automaticky na základě určitých podmínek a mohou být přidávány do zbrojí a zbraní pomocí očarování. Posílením atributu štěstí také zvyšuješ množství získaných zkušenostních bodů (nezbytných pro nákup nových schopností) a množství stříbra (herní měny), které po světě nalezneš.

Obnova schopností

Vyšší obnova snižuje čas, po který musíš čekat, než budeš moci znovu aktivovat runový útok, přivolání nebo schopnost talismanu. Tyto speciální schopnosti postupně odemykáš během Kratovy a Atreovy pouti.

SVĚT MÝTŮ A LEGEND

Combat

Objev děsivé tvory, se kterými se setkáš na své nebezpečné pouti. Buď svědkem jejich proměny od skic přes digitální malbu až po plně animovanou postavu ve hře.

Draugr

Nemrtví bojovníci, jejichž duše byly příliš zuřivé a nepoddajné, aby opustily říši smrtelníků, jejich pokřivené podoby je učinily pomalými a předvídatelnými. Využij to ku svému prospěchu, až budeš odrážet jejich pomalé útoky.

Trollové

Říká se, že ani jeden troll v Midgardu není stejný, ale přesto mají tato monstra něco společného: nezměrnou sílu. Dokonce i štít strážce má potíže při odrážení jejich mocných úderů, proto si dávej na jejich útoky pozor, vyhni se jim a vyraz do protiútoku.

Zmrtvýchvstalá

Ohavné čarodějnice zdeformované svou horlivou oddaností magii Seiðr jsou příliš obratné i pro ty nejrychlejší útoky sekerou Leviatan. Pomocí Atreových šípů je můžeš ochromit a následně zlikvidovat.

Odhal tajemství vývoje hry a prozkoumej ztracené stránky ze severských mýtů v zákulisních audio záznamech, videích a článcích

Krátký vzkaz od našeho skvělého právního týmu

Používáním tohoto softwaru vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami. Úplné znění našich licenčních podmínek najdete na adrese: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Zde jsou některé hlavní body:

 • K tomuto software vám uděluje licenci společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 03277793).
 • Jednejte v souladu s licenčními podmínkami. Pokud tak jednat nebudete, můžeme licenci ukončit, což bude mít za následek, že již nebudete moci tento software používat. To znamená, že promeškáte příležitost hrát a bavit se.
 • Tento software je určen pro osobní užívání, nepoužívejte ho proto komerčně a šiřte ho pouze prostřednictvím nástrojů, které poskytujeme.
 • Můžete mít možnost používat software online.
  • Když tak činíte, musíte jednat v souladu se zákonem, slušně a s ohledem na ostatní a ujistit se, že vše, co sdílíte (UGM – média vytvářená uživatelem pro nezainteresované osoby), splňuje stejné standardy. Pokud zaznamenáte nevhodné chování ze strany komunity PlayStation®, nahlaste jej. Další informace o hlášení najdete na adrese www.playstation.com/safety.
  • Vaše UGM můžeme zobrazovat v rámci služby PlayStation™ Network a našich dalších služeb a webů (podléhá vámi používanému nastavení ochrany soukromí) a vy budete uvedeni jako vlastníci (prostřednictvím Online ID nebo vašeho jména, pokud se rozhodnete jej použít). Můžeme je také využívat komerčně. Zveřejněním UGM nám sdělujete, že k jejich zveřejnění máte veškerá příslušná práva.
  • Můžeme o vás shromažďovat informace, což je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Klasifikace podle věku je pro tuto hru založena na jejím obsahu a věkové skupině, pro kterou je její obsah vhodný, nikoli na úrovni náročnosti hry.
 • Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem, na adrese www.playstation.com/safety najdete další informace o přizpůsobení herních zážitků dítěte z této hry a našich dalších produktů a služeb.