Super-Earth-Needs-You

Pojďme rovnou k věci, rekrute, jste tu, protože lidstvo je ve válce. Jeho přežití spočívá na bedrech statečných mužů a žen, jako jste vy, kteří se dobrovolně rozhodli přinést nejvyšší oběť v zájmu našeho druhu.

Aby bylo jasno; naše vlastní galaxie je plná nepřátelských mimozemšťanů a v boji s nimi se nám příliš nedaří.

Musíme na agresory udeřit tvrdě, rychle a způsobit jim maximální škody, než se jim podaří přenést zkázu až k našim domovům.

Vítejte u Helldivers.

store-bag Připravte se na posily, rekrute! Vybavte se tím nejpokročilejším – byť experimentálním – vybavením a zachraňte občany Super-Země. Stáhněte si svůj obsah z obchodu PlayStation®Store a připravte se k boji.

Tactics

Příslušníci Helldivers jsou skalpelem vojenské moci Super Země; ti nejlepší z nejlepších, kteří byli pečlivě vybráni z ostatních jednotek a vycvičeni k provádění bleskových, chirurgicky přesných úderů na důležité cíle nepřítele, dříve než protivník dokáže zareagovat.

Oddíly až čtyř příslušníků Helldivers pronikají z oběžné dráhy do atmosféry planety pomocí návratových kapslí zvaných hellpody. Jakmile přistanou na povrchu, splní s pomocí svých špičkových zbraní klíčové úkoly a označí cíle pro vzdušné údery.

Jde-li vše podle plánu, jednotka poté aktivuje svůj extrakční maják a zmizí dřív, než nepřítel zjistí, co se stalo.

Pohyb levá páčka
Míření pravá páčka
Střelba ze zbraně tlačítko R
Přebít tlačítko E
Vrh granátem tlačítko W
Změna zbraně tlačítko D
Přepnutí na sekundární zbraň tlačítko D (podržet)
Sprint tlačítko N (podržet)
K zemi/vztyk tlačítko F
Zotavení (při sražení) tlačítko S (opakované klepání)
Boj zblízka tlačítko A
Interakce tlačítko S
Možnosti tlačítko [OPTIONS]
Otevřít/zavřít mapu tlačítko dotykového panelu
Radiomenu tlačítko Q (podržet)
Taktické kombinace (při otevřeném radiomenu) směrová tlačítka

1-STALKER

Brouci
Tento primitivní druh těží z milionů let přirozeného výběru – jeho výsledkem jsou extrémně agresivní a současně efektivní exempláře, se kterými se nyní setkáváme. Za jejich jedinou slabinu tak snad lze považovat nedostatek možností útoku na dálku; za každou cenu se je proto snažte udržet v „bezpečné“ vzdálenosti.

1-cyborgs3

Kyborgové
Tyto ohavné bytosti, jež kdysi bývaly lidmi, se před dávnými lety odtrhly od Super Země, aby mohly pokračovat ve svých polonáboženských praktikách, při nichž kombinují svá těla se stroji. Lehká vozidla i pěšáci kyborgů jsou vybavení odolným pancéřováním a různými druhy zbraní pro boj na dálku, jejich pohyb je však kvůli tomu zpomalený.

1-illuminates4

Ilumináti
Squ’ithové jsou starobylá rasa původně vodních tvorů, kteří zvládli cestování vesmírem mnohem dříve než lidstvo. Na bojišti hojně využívají lstí – připravte se proto na maskovací zařízení a taktické teleporty. Ilumináti mají rovněž k dispozici zbraň, která je schopná ničit celé planety – takovou hrozbu nemohou národy Super Země ignorovat.

Survival-tips

Střelba do vlastních
Rizikem z povolání je pro každého Helldivera střelba do vlastních – i vláda Super Země připouští, že k takovým incidentům občas dochází. Budete se muset naučit s tím žít.

Sražení, ale ne odepsaní
Pokud vás nepřítel (nebo spojenec) srazí k zemi, můžete se bránit pomocí jednoručních zbraní, jako je například pistole či SMG. Přežijete-li, opakovaným klepáním na tlačítko S se zotavíte.

Oživování spojenců
Sražené spojence můžete oživit tak, že se postavíte vedle nich a po výzvě na obrazovce stisknete tlačítko S.

Posily
Dojde-li k zabití spojence, můžete jej do akce vrátit zpět díky schopnosti povolání posil.

Hlídky
Likvidujte malé skupiny nepřátel, než se jim podaří spustit poplach.

Majáky
Taktické majáky dokážou vysílat velmi silný paprsek světla, který je viditelný i z oběžné dráhy; nevýhodou však je, že jeho záře přitahuje nepřátele v blízkosti jako můry.

Výstraha: Nedoporučujeme vám zdržovat se na stejné pozici, v jaké se nachází taktický maják – označuje totiž přistávací pozici pro kapsle a výzbroj a kontakt s nimi má pro Helldivery fatální následky.

K zemi
Stiskem tlačítka F okamžitě padnete k zemi a vyhnete se tak palbě. Ležíte-li na břiše, nemůžete použít žádnou zbraň, ale pro hlídky je obtížnější vás spatřit.

K zemi a převalovat se
Dojde-li k vašemu zapálení, stiskem tlačítka F se vrhnete k zemi a začnete se převalovat, abyste plameny udusili.