game screen guide

 1. Ukazatel zdraví a váček s medikamenty
  • Červený ukazatel zdraví vám napovídá, kolik ran ještě Aloy vydrží. Tato hodnota úzce souvisí se zeleným ukazatelem, který představuje váš váček s léčivými bylinami.
  • Stiskem tlačítka C si vyléčíte zranění (a vyčerpáte část zásob uložených ve váčku).
  • Obsah váčku doplníte sběrem léčivých bylinek.
 2. Kompas
  Kompas navádí hlavní hrdinku Aloy k důležitým místům, například k obchodníkům, tábořištím nebo lokacím, na kterých se nacházejí úkoly.
 3. Ukazatel kradmého pohybu
  Nachází-li se Aloy mimo zorné pole nepřátel, má ikonka podobu zavřeného oka. Pokud se ale oko otevře, hrozí, že si nepřátelé vaší hrdinky všimnou. Mrkat se proto nevyplácí!
 4. Ukazatel zkušeností
  Za zabíjení nepřátel a plnění zadaných úkolů získáváte zkušenostní body (XP), které potřebujete, aby se Aloy posunula na vyšší úroveň, zesílila a zasloužila si body dovednostní. Aktuální dosažená úroveň je uvedena pod příslušnou lištou.
 5. Vybraná zbraň a střelivo
  Pravá ikona představuje zbraň, kterou Aloy právě používá. Levá ikona zobrazuje vybraný typ munice včetně zbývajícího počtu střel.
 6. Sběr předmětů/kořisti
  Stiskem a přidržením tlačítka D seberete kořist, kterou upustili nepřátele, léčivé bylinky a další materiál.
 7. Tábořiště
  Stiskem tlačítka D rozděláte oheň a uložíte hru. Zároveň si takto zpřístupníte další výchozí bod pro rychlý přesun po herním světě (fast travel).
 8. Nástroje
  Stiskem tlačítek Z a X procházíte lektvary, pasti a další svoje vybavení. Stiskem tlačítka V vybraný předmět použijete. Stiskem tlačítka C Aloy uzdravíte.
 9. Směrovka úkolu
  Tato ikonka vás zavede k místu, kde čeká další úkol. Číslovka značí počet kroků, které k cíli zbývá ujít.
 10. Aktuální úkoly a cíle
  Zde vidíte název právě plněného úkolu nebo mise a zadání, které k jeho dokončení musíte splnit.

Aloy

Země ve vzdálené budoucnosti. Dávno zapomenutá civilizace leží pohřbena pod bující divočinou, které vládnou strašlivá mechanická monstra. Lidé dále přežívají v kmenech roztroušených po celém světě; jejich původ a osudy předků ale čas odvál do zapomnění.

V zemi kmene Nora se mladá dívka jménem Aloy, zavržená svým lidem, vydává hledat odpovědi na otázky, které ji trápí celý život: proč byla po narození vyhoštěna? A co se stalo s její matkou?

NORA

Matriarchální kmen Nora, jehož příslušnice uctívají Pramatku, bohyni přírody, žije v dobrovolné izolaci. Putovat za hranice Posvátné země je přísně zakázáno, a zdejší lid má proto pověst zpátečníků. Na cizince, kteří na území kmene zavítají, je vždy pohlíženo s podezřívavostí.

Zásadové uctívání kmenových tradic a pověrčivost představují pro Aloy závažný problém. Jako sirotek je považována za „odpadlici“, se kterou kromě její ochránkyně Rost nesmí žádný z příslušníků společenství mluvit.

Nora

CARJA

Carja

Uctívači Slunce z kmene Carja považují sami sebe za nejcivilizovanější z lidí; své ohromné říši vládnou ze slunečního města Meridianu.

Předchozí vládce, tyranský sluneční král Jiran, válčil s ostatními kmeny z touhy zotročit jejich členy a obětovat je božstvům. Jiranovu krutovládu ukončil až převrat vedený jeho pokrokově smýšlejícím synem Avadem. V důsledku puče se ale kmen rozštěpil. Jiranovi věrní se označili za Stínové Carja a společně obsadili západní pevnost Sunfall.

 

OSERAM

Oseram

Světský klan kovářů, dobrodruhů a vynálezců utvořil spojenectví se slunečním králem Avadem, který svrhl násilnický režim svého otce. Dnes žijí tyto dva kmeny společně v Meridianu.

Ve srovnání s klanem Carja se příslušníci kmene Oseram chovají povýšeně, snad až nekulturně, přesto jsou vysoce oceňováni pro svou zdatnost v boji a vynalézavost.

 

BANUK

Banuk

Banukové jsou uzavřeným společenstvím znalců přírody a zkušených lovců.

Svou zasněženou domovinu daleko v horách opouštějí jen zřídka, a šíří se proto o nich řada zvěstí: povídá se například, že umějí komunikovat se stroji…

Počítač Focus
Focus je název nositelného počítače vybaveného systémem rozšířené reality ze starého světa, který Aloy objeví na počátku svého putování.

focus

Focus aktivujte stiskem tlačítka N. Před bojem zařízení spusťte a stiskem tlačítka R označte nepřátele. Tlačítkem E zvýrazníte trasy, na kterých nepřátelé hlídkují. Tyto ukazatele zůstanou viditelné i poté, co Focus deaktivujete.

Zařízení Focus odhalí také jednotlivé komponenty, ze kterých jsou složeny nepřátelské stroje, včetně jejich slabin. Počítač vás navíc upozorní i na důležité předměty a vodítka pouhým okem neviditelná, například skryté stopy nebo kapky krve.

Stroje, které systémem Focus oskenujete, budou přidány do vašeho katalogu (viz. zápisník v menu Notebook). V každém zápisu je vždy uvedeno, jaký materiál zničením nepřítele získáte.

POZOR: Aloy se při používání počítače může pohybovat jen velmi omezeně, a měla by tak proto činit jen z bezpečného úkrytu nebo během průzkumu, nikoliv v boji.

 

Výroba a sběr předmětů
Většinu střeliva a zásob, které Aloy potřebuje, vyrobíte z materiálu získaného ničením nepřátel a hledáním zdrojů.

hunting

Vyrábějte střelivo jako na běžícím pásu – stiskem a přidržením tlačítka Q otevřete kruhovou nabídku zbraní (Weapon Wheel). Poté vyberte zbraň, pro kterou chcete vyrobit munici, a stiskněte a přidržte tlačítko [X].

Nelitujte času stráveného sběrem rozličných rostlinek, které představují základní ingredienci při výrobě lektvarů zvyšujících vaši odolnost.

Pravidelně sbírejte léčivé bylinky. Jen tak vám medicína ve váčku nikdy nedojde (lišta umístěná pod ukazatelem zdraví).

foraging

Pokud zrovna nebojujete se stroji nebo lupiči, vydejte se na lov zvěře, například lišek, kanců a králíků. Získáte tak suroviny, za které si u obchodníků koupíte potřebné zásoby, nebo z nich vyrobíte větší tlumok pro uložení svých věcí. Jaký materiál přesně potřebujete, se dozvíte v příslušné nabídce (Crafting Menu).
 

Kovové úlomky (Metal Shards)
Kovové úlomky jsou základním stavebním materiálem, který slouží také jako měna.

 

Výzbroj
Chcete-li zvýšit své šance na přežití, kupte si nové a lepší zbraně a vybavení. V náročnějších střetnutích uspějete jen tehdy, pokud si pro ně vyberete tu správnou výstroj, která vám zaručí nejlepší ochranu před živly i útoky nepřátel.
 

Druhy zbraní

weapons list

Tomu, jak je která zbraň vzácná, odpovídá také její účinnost, nabídka různých typů munice a počet úchytů pro případné úpravy zbraně. Vzácnější předměty mají větší cenu než předměty, na které narazíte často. V pořadí od nejobyčejnějších jsou řazeny takto:

 • Běžná (zelená)
 • Neobvyklá (modrá)
 • Vzácná (fialová)

Toto řazení platí pro všechny druhy vybavení včetně oblečení a doplňků.

 

Oblečení

outfits list

Oblečení se dělí na lehké, středně těžké a těžké podle toho, jakou nabízí míru ochrany a možnosti dalších úprav.

 

Doplňky

mods list

Vylepšení zbraní a oblečení, které zakoupíte u obchodníků nebo získáte z padlých nepřátel, zvyšují účinnost zbraní a odolnost brnění, a jsou proto klíčem k vašemu úspěchu.
 

Obchodování

Obchodníky potkáte na cestách i v osadách. Navštěvujte je pravidelně a za kovové úlomky jim prodávejte nalezené náhradní díly a materiál. Výměnou za některé své zboží si obchodníci řeknou o další suroviny. Stiskem tlačítka F zobrazíte mapu, na které je poloha těchto surovin zakreslena.

trading

 

Lov

Křehká a drobná Aloy tahá v každém souboji za kratší provaz, přesto má ale v rukávu několik es. Pokud se s nimi naučíte správně hrát, dokážete zvrátit průběh nejedné bitvy.

trading screen

Nezapomínejte obhlédnout bojiště zařízením Focus:

 • Kolika nepřátelům čelíte?
 • Jaké mají slabiny?
 • Disponují zbraněmi nebo radary, které můžete přednostně zničit?

Odpovědi na výše uvedené otázky rozhodnou o vašem dalším postupu:

 • Nastražíte past?
 • Vyrobíte speciální munici?
 • Nabouráte se do systému nepřítele, aby bojoval na vaší straně?
 • Vypálíte speciální šípy, které bestii přimějí bojovat za vás?

 

Stále v pohybu

Jednou z největších předností Aloy je její mrštnost – využijte ji.

Chcete-li přežít, zůstávejte v pohybu. Běhejte, krčte se, kryjte se, vyklánějte se z úkrytu. A jde-li opravdu do tuhého, ukryjte se do bezpečí a rozmyslete si svůj další postup.

hunting

 

Dlouhokrcí

Dlouhokrcí jsou ohromné, mírumilovné stroje, které bezcílně putují krajinou. Pokud toto stvoření potkáte, vyšplhejte na něj; v jeho čipu jsou uloženy cenné informace o vašem okolí.

tallnecks

 

Obora (Hunting Grounds)

V oboře (Hunting Grounds) si stejně jako v aréně ve vymezeném čase procvičíte své dovednosti. Přístup do meridianského Cechu lovců (Hunters’ Lodge) získáte poté, co si vysloužíte tři sluneční odznaky (Sun mark).

hunting grounds

 

Tábory lupičů

Lupiči si v divočině zřídili několik táborů. V každém táboře, ze kterého bandity vyženete, se usadí mírumilovní osadníci a kupec. Také v něm najdete bod pro rychlé přesuny po mapě (fast travel).

bandit camp

 

Rychlé přesuny po mapě (Fast Travel)

Jednotlivé body (fast travel) slouží Aloy k rychlým přesunům po světě. Bod rychlého přesunu najdete v každém táboře nebo osadě. Na mapě jsou označeny zelenou barvou.

Na mapě vyberte bod rychlého přesunu (fast travel) a stiskem tlačítka R se na toto místo vydejte. Ze všeho nejdříve si ale musíte opatřit dostatek cestovních balíčků (fast travel pack). Koupit je můžete u obchodníků, ale získáte je také jako odměnu za splnění některých úkolů.

 

Vyhlídka (Vantage)

vantage point

Na každé vyhlídce získáte cenné informace o životě v roce 2064 (dávná minulost). Kromě obrázku daného místa před jeho zničením zde naleznete také deníkový záznam některého z lidí čelícího v té době konci světa. Vzpomínky čtěte v záložce Collectibles v zápisníku (Notebook).

 

Sběratelské předměty (Collectibles)

collectible

Sběratelské předměty se dělí na prastaré schránky (Ancient Vessels), banukské figury (Banuk Figures) a kovové květiny (Metal Flowers). Bližší informace o jejich původu naleznete v záložce Collectibles v zápisníku (Notebook).

Za kompletní sbírku získáte v Meridianu malé jmění. Odměnu vám vyplatí Kudiv, Cantarah nebo Studious Palas.

 

Kotle (Cauldrons)

cauldron

Kotle jsou úchvatné, soběstačné továrny umístěné hluboko pod zemí. V jádru každého kotle se dozvíte, jak přeprogramovat další typy strojů…

merch

Toužíte po mikině, tričku, zarámovaném obrazu nebo jiném dárku s motivem hry Horizon Zero Dawn? Navštivte stránky playstation-gear.com, kde najdete širokou nabídku kvalitního zboží ze světa, ve kterém žije Aloy.

STANDARDNÍ OVLÁDÁNÍ

Pohyb: levá páčka
Změna pohledu: pravá páčka
Sprint: tlačítko B
Přepnout zaměření: tlačítko N button
Interakce: tlačítko D
Skluz/přepnout přikrčení: tlačítko F
Uhnout překulením/zpomalit osedlaného tvora: tlačítko A
Skok/zrychlit osedlaného tvora: tlačítko S
Volič zbraní: tlačítko Q (podržet)
Zamířit: tlačítko W (podržet)
Vystřelit (při míření): tlačítko R
Přebít (při míření): tlačítko E
Lehký úder: tlačítko E
Těžký úder: tlačítko R
Použít léčivý váček: směrové tlačítko C
Vybrat nástroj či past: směrové tlačítko Z / X
Použít nástroj či past: směrové tlačítko V
Zobrazit skrytý HUD: dotykový panel
Otevřít menu: tlačítko dotykového panelu

Změřte své síly s novými stroji v dech beroucím příběhu.

Na dalekém severu stráží své hranice klan Banuků. Na každého, kdo vstoupí, čeká nesmírné nebezpečí. Země věčného sněhu a ledu ale ukrývá novou hrozbu. A pro Aloy také nové tajemství, které za každou cenu touží odhalit.

Datadisk The Frozen Wilds pro hru Horizon Zero Dawn™ koupíte v obchodě PlayStation™Store. Obsahuje nový příběh, postavy a dobrodružství v překrásné, ale kruté nové krajině.

Krátký vzkaz od našeho skvělého právního týmu

Používáním tohoto softwaru vyjadřujete souhlas s licenčními podmínkami. Úplné znění našich licenčních podmínek najdete na adrese: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Zde jsou některé hlavní body:

 • K tomuto software vám uděluje licenci společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited (registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 03277793).
 • Jednejte v souladu s licenčními podmínkami. Pokud tak jednat nebudete, můžeme licenci ukončit, což bude mít za následek, že již nebudete moci tento software používat. To znamená, že promeškáte příležitost hrát a bavit se.
 • Tento software je určen pro osobní užívání, nepoužívejte ho proto komerčně a šiřte ho pouze prostřednictvím nástrojů, které poskytujeme.
 • Můžete mít možnost používat software online.
  • Když tak činíte, musíte jednat v souladu se zákonem, slušně a s ohledem na ostatní a ujistit se, že vše, co sdílíte (UGM – média vytvářená uživatelem pro nezainteresované osoby), splňuje stejné standardy. Pokud zaznamenáte nevhodné chování ze strany komunity PlayStation®, nahlaste jej. Další informace o hlášení najdete na adrese www.playstation.com/safety.
  • Vaše UGM můžeme zobrazovat v rámci služby PlayStation™ Network a našich dalších služeb a webů (podléhá vámi používanému nastavení ochrany soukromí) a vy budete uvedeni jako vlastníci (prostřednictvím Online ID nebo vašeho jména, pokud se rozhodnete jej použít). Můžeme je také využívat komerčně. Zveřejněním UGM nám sdělujete, že k jejich zveřejnění máte veškerá příslušná práva.
  • Můžeme o vás shromažďovat informace, což je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Klasifikace podle věku je pro tuto hru založena na jejím obsahu a věkové skupině, pro kterou je její obsah vhodný, nikoli na úrovni náročnosti hry.
 • Jste-li rodičem nebo zákonným zástupcem, na adrese www.playstation.com/safety najdete další informace o přizpůsobení herních zážitků dítěte z této hry a našich dalších produktů a služeb.