EMERGENCY-tab

Toto je oznámení jménem výboru pro nouzová opatření havertonské okresní rady. Nejedná se o zkoušku. Jde o nouzový stav.

Své rozhlasové a TV přijímače nechte zapnuté a dodržujte veškeré pokyny. NEPOKOUŠEJTE SE TELEFONOVAT MIMO MÍSTNÍ TELEFONNÍ OBVOD.

Zachovejte klid. Veškeré potřebné informace naleznete v těchto dokumentech. Pomocí záložek v horní části stránky se dostanete ke zvláštnímu materiálu, který vám pomůže zůstat během nouzového stavu v bezpečí.

EXCEPTIONAL_CURCUMSTANCES

Víme o hlášeních o neznámých světelných zdrojích v oblasti Yaughtonu a Little Tipworthu.

Tyto světelné zdroje lze ve stabilním stavu ovládat pomocí pohybového ovládání bezdrátového ovladače DUALSHOCK®4, podobně jako při ladění rádia.

Není-li možné stabilní světelný zdroj ovládat, může být nejdříve vyžadován další průzkum.

Nemáte-li žádnou jinou možnost, tyto světelné zdroje vám mohou ukázat směr a poskytnout další informace.

REMAIN-WHERE-YOU-ARE

Na oblast Yaughtonu a Little Tipworthu byla uvalena karanténa. Nepokoušejte se oblast opustit. Veškeré komunikace jsou uzavřené.

Doporučujeme vám zůstat doma a vyhnout se kontaktu s ostatními.

Nemůžete-li zůstat uvnitř, doporučujeme vám při průzkumu okolí opatrnost. K interakci s objekty používejte tlačítko S.

STAY-TUNED-tab

Rozhlasové vysílání vám bude i nadále poskytovat instrukce. Rádiové vysílání může být zdrojem prospěšných informací.

Televize a další audiovizuální vybavení – včetně (ale nejen) kazetových magnetofonů a počítačů – mohou obsahovat informace o vývoji situace.

CONTROLS-tab

Nezapomínejte na zlaté pravidlo přeživších:

Nic není samozřejmé. Buďte připraveni jednat!

Pohybujte se levá páčka
Rozhlížejte se pravá páčka
Interagujte tlačítko S
Používejte nabídku pozastavení tlačítko OPTIONS
Zvyšujte rychlost pohybu tlačítko R