Než se spolu se svým klanem ve hře více hráčů vrhnete do dalšího boje o zásoby, vyzbrojte se v obchodě PlayStation®Store novými zbraněmi, maskami či přilbami.

Připravte se na boj s nepřítelem a navštivte obchod PlayStation®Store, kde najdete nejnovější kousky do své výstroje.

Vyberte si, na čí stranu se v těchto krvavých šarvátkách mezi Světlonoši a lovci postavíte.

Ve hře pro jednoho si osvojíte řadu technik, které vám při hře více hráčů v režimu Factions / Frakce pomohou přežít, avšak níže vám nabízíme pár tipů, které vám poskytnou částečnou výhodu.

Klan

Jakýkoliv souboj, kterého se v režimu Factions / Frakce zúčastníte, má okamžitý vliv na váš Clan / klan přeživších. Vaším úkolem je udržet svůj clan / klan naživu po 12 týdnů. Jedna hra je v tomto případě počítána jako jeden den.

Supplies / Zásoby

Supplies / Zásoby jsou základem přežití vašeho klanu. V hlavní nabídce režimu Factions / Frakce získáte přehled o množství Supplies / zásob, které vaši přeživší potřebují k přežití každého dne. Pokud požadované množství nedokážete zajistit, budou někteří z vašich přeživších muset hladovět. Bude-li se situace opakovat, řada vašich lidí onemocní a následně také zemře. Klesne-li počet členů vašeho clan / klanu na nulu, budete muset začít znovu od prvního dne.

Díly

Parts / Díly představují v režimu Factions / Frakce herní měnu, kterou lze získat za různorodé činnosti, jež vašemu týmu pomohou. Parts / Díly lze v herním obchodě využít k modernizaci zbraní, nákupu speciálních zbraní či zbroje. Chcete-li přejít do herního obchodu, otevřete stiskem tlačítka dotykového panelu batoh, poté stiskněte tlačítko E a pomocí C, V, Z a X procházejte jednotlivými možnostmi.

Tip:

Utrácením Parts / dílů v herním obchodě neovlivníte množství Supplies / zásob, které pro svůj klan na konci hry získáte.

Události

Během 12týdenního utrpení, kterým si váš klan bude muset projít, budete muset čelit náhodným událostem, jako jsou nepřátelské nájezdy a podobná nebezpečí. Čekají vás ovšem i situace, které mohou poměry ve vašem klanu vylepšit. Pokud k něčemu takovému dojde, budete o tom po skončení zápasu informováni. Vaším úkolem pak bude splnit speciální úkol, jako je například určitý počet zabití konkrétní zbraní, a to během tří následných zápasů.

Zdraví

Oproti hře pro jednoho hráče dojde v režimu Factions / Frakce při poklesu úrovně zdraví na nulovou hodnotu k vašemu znehybnění – zůstane vám však možnost doplazit se pomocí levé páčky pro pomoc. Oživení sraženého spoluhráče provedete podržením tlačítka D v jeho blízkosti.

Tip:

V každé úrovni pro hru více hráčů se nachází řada Health Kits / zdravotních souprav. Zkuste je najít a ušetřené drahocenné díly pak použít na přípravu zápalných lahví a shivs / kudel.

Special Executions / Speciální popravy

Chcete-li sraženého nepřítele dorazit jediným brutálním úderem, postavte se vedle něj a klepněte na tlačítko D. Za Special Execution / speciální popravy získáte dodatečné parts / díly, avšak několik sekund zůstanete výjimečně zranitelní vůči nepřátelským útokům.

Okamžitá zabití

Některé zbraně, jako jsou například zápalné lahve či shivs / kudly, vaše nepřátele zabijí okamžitě, aniž by je předtím srazily k zemi.

Tip:

Na nepřítele, kterého ochromíte pomocí dýmovnice, můžete kudlou zaútočit z jakéhokoliv směru.

Po dvaceti letech života v bezpečných zónách ztratilo slovo bezpečný jakýkoliv význam.

Tam se totiž nežije. Žít neznamená jenom se držet naživu. Snažíme se protlouct, jak se dá, a hlavně to nějak doklepat do druhého dne. Všechno, co jsme o světě věděli, zmizelo spolu se vším, na čem nám nejvíc záleželo.

Teď už neplatí žádná hranice mezi dobrem a zlem. Tenhle rozdíl už je dávno pryč.

Jediné dilema, který musíte řešit, je:

Co všechno člověk dokáže udělat, aby se udržel naživu?

Levá páčka Pohyb
Pravá páčka Rozhlížení
C/V Výběr předmětu ke konzumaci/k vržení
Z/X Výběr zbraně
Tlačítko S Skok/šplh
Tlačítko A Přikrčení
Tlačítko F Útok zblízka
Tlačítko D Interakce/sběr předmětů/protiútok
Tlačítko Q Sprint
Tlačítko W Míření zbraní/trajektorie hodu
Tlačítko B Zobrazení události/režim sdílení
Tlačítko E Naslouchání
Tlačítko R Střelba ze zbraně/hození předmětu
Tlačítko N Použití baterky
Tlačítko [OPTIONS] Pozastavení hry
Tlačítko dotykového panelu Zobrazení inventáře batohu

Házení předmětů

Stisknutím a podržením tlačítka W zamiřte, pomocí pravé páčky upravte trajektorii letu a stiskem tlačítka R uchopený předmět vrhněte na cíl. Potřebujete-li předmět odhodit rychle a bez míření, stačí pouze klepnout na tlačítko R.

Šplhání

Stojí-li vám v cestě nějaká překážka, překulte se přes ni stiskem tlačítka S. Stisknete-li tlačítko S během sprintu, překážku rychle přeskočíte; pokud naopak tlačítko S zmáčknete v krytu, překulíte se přes překážku v naprosté tichosti.

Utajení

Není nutné se ke každému nepříteli řítit s výkřikem na rtech a kulky kropit všude kolem. Často je vhodnější se k protivníkovi nepozorovaně přiblížit nebo se mu zcela vyhnout. Pomocí Listen Mode / režimu naslouchání odhalíte jakýkoliv hluk působený nepřáteli ve vašem okolí a chůzí v přikrčení se naopak vyhnete jakémukoliv rámusu, který byste sami způsobili. Dávejte však pozor na trosky a další předměty prostředí, které by mohly nepříteli vaši pozici odhalit.

Listen Mode / Režim naslouchání

Stiskem a podržením tlačítka E aktivujete Listen Mode / režim naslouchání, díky němuž odhalíte jakýkoliv hluk v doslechu – kroky, hlasy či střelbu.

Uchopení nepřítele/lidský štít

Vplížíte-li se nepříteli neslyšně do zad, můžete se ho klepnutím na tlačítko D chopit. Jakmile svou kořist držíte pevně pod krkem, můžete ji použít jako lidský štít – stačí na nepřítele zamířit některou z lehkých zbraní. Druhou možností je klepnutím na tlačítko F svou kořist popravit. Máte-li v inventáři shiv / kudlu, můžete nepřítele po jeho uchopení stisknutím tlačítka D neslyšně usmrtit. Případně jen stiskem tlačítka R zmáčkněte spoušť…

Tip:

Jistě si brzy všimnete, že parazitní houba cordyceps svého nositele postupem času mění (více informací naleznete v kapitole „Nepřátelé“). Nakažené s počáteční formou infekce můžete zezadu uchopit stejně jako lidské protivníky, ovšem s nepřítelem v pokročilejších fázích nákazy to raději ani nezkoušejte.

Plavání

Stisknutím tlačítka A se můžete potopit pod hladinu, stiskem tlačítka S naopak vyplavete zpět. Během potápění se u ukazatele vašeho zdraví objeví modrá lišta, která bude postupně ubývat. Dosáhne-li nulové hodnoty, začne vás nedostatek vzduchu zraňovat, což může nakonec vyústit v utopení.

Vaše dobrodružství vás provede zpustošenými ulicemi měst, v nichž přírodní síly již přes dvě desetiletí postupně získávají navrch a zbytky přeživších mimo bezpečné zóny si rozebraly téměř vše, co by stálo za pozornost.

Přinášíme vám proto rychlý přehled věcí, na které byste měli soustředit svou pozornost.

Cihly a lahve

Hozením cihly či lahve do prostoru můžete odlákat pozornost nepřátel. Mrštíte-li je přímo na ně, omráčíte je. V jednu chvíli můžete nést pouze jednu cihlu či lahev. Chcete-li takový předmět sebrat, přejděte k němu a stiskněte tlačítko D.

Tip:

Podržením tlačítka W zamiřte a pomocí pravé páčky upravte trajektorii hodu. Dostanete-li se s dráhou letu na nepřítele, uzamkne se jako vybraný cíl. Stisknutím tlačítka R pak stačí uchopený projektil vrhnout. Po zasažení cíle máte jen několik sekund na to, abyste se k omráčenému nepříteli dostali a odrovnali ho.

Zdraví

Nezapomeňte v levém spodním rohu obrazovky sledovat svůj zdravotní stav. Jeho vyprázdnění znamená okamžitou smrt; bude tedy lepší se takové situaci vyhnout… Zdraví lze obnovit pomocí vlastnoručně vytvořené Health Kit / zdravotní soupravy nebo využitím nalezených zdravotnických zásob.

Tip:

Do výroby Health Kit / zdravotní soupravy se nepouštějte okamžitě po skončení boje – nejprve nejbližší okolí pořádně prozkoumejte. Často zde totiž najdete nějaké zdravotní zásoby, které vaše zdraví obnoví stejně jako zdravotní soupravy, díky čemuž své drahocenné prostředky budete moci využít jiným způsobem – například k výrobě shivs / kudly či zápalné lahve.

Parts / Díly

Na řadě míst se povalují nějaké staré nástroje či části zařízení, které můžete využít k vlastnoruční modernizaci své výzbroje. Objeví-li se takové Parts / díly ve vaší blízkosti, uvidíte na obrazovce odpovídající ikonu, která vám naznačí, že lze daný předmět stiskem tlačítka D sebrat. Pomocí některého z mnoha pracovních stolů pak přejděte do nabídky vylepšení.

Supplements / Doplňky

Za zdroj supplements / doplňků, které vám poskytnou nějaké trvalé vylepšení, lze považovat řadu věcí – například skříňky na léky či polní květiny. Stisknutím tlačítka dotykového panelu otevřete nabídku inventáře, pomocí tlačítka E či Q označte ikonu tablety a přejděte do nabídky vylepšení.

Training Manuals / Výcvikové manuály

S pomocí výcvikových manuálů, které tu po sobě nechali ostatní přeživší, se můžete naučit novým dovednostem a schopnostem přežití.

Collectibles / Sbíratelné předměty

Po celém zpustošeném světě můžete narazit na řadu sbíratelných předmětů – například Artefacts / artefakty, Firefly Pendants / přívěsky Světlonošů či komiksy – které vám pomohou pochopit, jak se v tomto světě žilo ještě před vypuknutím nákazy.

Postapokalyptický svět je na munici značně skoupý, takže si budete muset osvojit další způsoby, jak si s nepřítelem poradit. Níže najdete stručný popis nástrojů, které vám budou k dispozici.

Zbraně pro boj zblízka

Mezi nejpopulárnější zbraně pro boj zblízka patří kovové trubky, prkna a baseballové pálky. U sebe můžete vždy mít pouze jednu takovou zbraň, která se používáním opotřebovává. Stav zbraně naleznete pod jejím vyobrazením v pravém spodním rohu obrazovky. Stisknutím tlačítka F dojde k automatickému použití zbraně pro boj zblízka, kterou máte zrovna k dispozici.

Upravené zbraně pro boj zblízka

Pořádné máchnutí tupou zbraní sice udělá svoje, ale proč ji pomocí nějakých ostrých předmětů ještě nevylepšit? Máte-li potřebné zásoby, můžete si v nabídce tvorby předmětů upravit jakoukoliv zbraň, kterou máte k dispozici. Upravené zbraně pro boj zblízka si s většinou nepřátel poradí jedním úderem.

Tvorba předmětů

Stisknutím tlačítka dotykového panelu otevřete inventář, poté stisknutím tlačítka E vyvolejte nabídku Crafting / tvorby předmětů.

Changing japon / Změna zbraně

Aktivní zbraň můžete rychle měnit stiskem tlačítka C, V, Z či X. V jednu chvíli můžete nést vždy pouze jednu lehkou a jednu těžkou zbraň – ostatní budete mít uložené v batohu. Pomocí tlačítka Z či X označte lehkou nebo těžkou zbraň, kterou držíte v ruce, podržte tlačítka S a pomocí tlačítek C a V procházejte jednotlivými možnostmi. Jakmile označíte zbraň, kterou chcete použít, tlačítko S uvolněte.

Kudly

Na to, že se jedná o poměrně drobnou čepel, lze s ní v boji o přežití dokázat velké věci. Poslouží vám k bezhlučné likvidaci nepřátel, páčení zamčených dveří či k protiútoku při boji s určitými typy Infected / nakažených.

Výbušniny

Dostanete-li se do úzkých, mohou se vlastnoručně sestrojené výbušniny, jako jsou například <>, hřebíkové bomby či smoke bombs / dýmovnice, prokázat jako velmi efektivní. Zamiřte stisknutím a podržením tlačítka W a stisknutím tlačítka R uchopenou výbušninu vrhněte. Hřebíkové bomby lze klepnutím na tlačítko R umístit na zem jako past – bomba exploduje, jakmile se k ní nepřítel přiblíží.

Tip:

Pokud někteří nepřátelé, a obzvlášť Infected / nakažení, zaregistrují nějaký hluk, okamžitě se k jeho zdroji seběhnou. Takové skupinky nepřátel jsou pak vhodným cílem pro zápalné lahve či bomby.

Baterka

Baterku rozsvítíte stisknutím tlačítka N.

The Infected / Nakažení

Mohou sice ještě částečně připomínat lidi, avšak infekční onemocnění mozku způsobené houbou cordyceps (CBI) nakaženého hostitele během několika hodin připraví i o poslední aspekty jeho lidskosti. Nakažení jsou extrémně agresivní, většinou se vyskytují ve skupinách a na přeživší útočí okamžitě. V pokročilých fázích nákazy dochází ke ztrátě zraku, což je však kompenzováno značným zlepšením sluchu. V současné chvíli není známo, co s tělem hostitele provede další vývoj parazita.

Infected

The Military / Vojáci

Po vypuknutí nákazy došlo k naprostému rozpadu dosavadních pořádků a vládní agentura FEDRA společně s armádou vyhlásila stanné právo. V řadě největších měst došlo k vybudování karanténních oblastí, které měly za úkol chránit přeživší a jakékoliv zdroje či infrastrukturu, které zůstaly netknuty. Během následujících 20 let došlo ve většině karanténních oblastí k jejich rozpadu; ty, které zbyly, jsou nyní pod silným vojenským dohledem.

military

Hunters / Lovci

Jsou-li někteří lidé zahnaní do kouta, jsou schopní čehokoliv. Lovci jsou skupinou „mrchožroutů“, kteří se živí lovem ostatních přeživších. Jsou velmi dobře organizovaní, zoufalí a po zuby ozbrojení nejrůznějšími zbraněmi, které si dokázali nakrást.

Hunters

Fireflies / Světlonoši

Světlonoši představují těžce vyzbrojenou a dobře organizovanou odbojovou skupinu, jež se snaží bojovat proti útlaku nastolenému agenturou FEDRA a armádou. Zpřísnění podmínek života v karanténních oblastech jim přivedlo spoustu nových členů.

firefiles

Podívejte se, jak hudební skladatel a držitel Oscara Gustavo Santaolalla pracoval na hudebním doprovodu hry