Screen-for-background-section

Londýn roku 1886: ústřední město celého světa. Rozhlédněte se kolem a uvidíte všechny známé čtvrtě, jako jsou Mayfair a Whitechapel, stejně jako slavný Westminsterský palác, Křišťálový palác, Big Ben a londýnskou podzemku.

Podívejte se ale o něco blíž a zjistíte, že tohle tak docela není ten viktoriánský Londýn, o kterém jste toho tolik slyšeli. Všude kolem lze spatřit nové a pokročilé technologie, za což můžeme vděčit rychlému postupu průmyslové revoluce a staletí dlouhému konfliktu mezi lidstvem a obávaným nepřítelem… kříženci.

Nebe nad městem křižují obří vzducholodě a po visutých tratích se nad rušnými ulicemi prohánějí elektrické vlaky. To všechno je ve dne i v noci sledováno tajným společenstvím královských rytířů, které si říká prostě Řád…

SIR GALAHAD

portrait-2_Galahad

Vynikající stopař a lovec, jehož instinkty a bojové schopnosti se staly takřka legendárními. K násilí, kterého je svědkem každým dnem, se životem otrávený Galahad stal již prakticky netečný, avšak ani to mu nebrání, aby se držel svého klidného a profesionálního vystupování. Je Maloryovým chráněncem a rádcem Isabeau.

SIR PERCEVAL (MALORY)

malory_portrait_hair

Přirozený velitel a dlouholetý člen Řádu Malory se v nekonečné bitvě mezi rytíři a Kříženci drží názoru, že účel světí prostředky.

LADY IGRAINE (ISABEAU)

portrait-1_Isabeau

Nadějná mladá dáma, která bojuje o své místo mezi ostatními členy Řádu.

MARKÝZ DE LAFAYETTE

portrait-5_Lafayette

Rytíř čekatel, jenž se často rozhoduje jen na základě svých pocitů, což ovšem vždy nemusí nutně představovat to nejlepší řešení.

NIKOLA TESLA

Tesla_portrait

Vynálezce výzbroje a výbavy Řádu, ve válce mezi lidmi a kříženci jeho geniální nápady začínají pomalu přesouvat jazýček vah na stranu lidí.

lycan_soldier_fur

Kříženci představují odvěkého nepřítele Řádu. Jedná se o velmi inteligentní a silná stvoření, která své schopnosti věkem značně rozšiřují.

V boji pak kříženci odolají řadě zdrcujících útoků jen s minimálními známkami poškození. Rytíři Řádu dobře vědí, že jedinou možností, jak své hrozivé protivníky skolit, je cílit při střelbě na jejich hlavy, a to ze zbraní s co možná největším kalibrem.

Zraněného a ochromeného křížence je pak nejjistější dorazit ostrou ocelí.

order1886_screenshot_numbered

1. Zaměřovače
2. Nabitá munice
3. Záložní munice
4. Ukazatel Zpomaleného dění
5. Černá voda

Levá páčka Pohyb
Pravá páčka Kamera
Tlačítko S Překonat překážku
Tlačítko F Nabít
Tlačítko D Interakce/souboj
Tlačítko A Krýt se
Tlačítko Q Zpomalení dění
Tlačítko W Zamířit
Tlačítko B Zrychlit
Tlačítko E Alternativní střelba
Tlačítko R Střelba
Tlačítko N Příkazy
Dotykový panel Nastavení kamery
Směrové tlačítko C Kouřový granát
Směrové tlačítko V Tříštivý granát
Směrové tlačítko Z Sekundární zbraň
Směrové tlačítko X Primární zbraň

ÚPRAVA OVLÁDÁNÍ

V nabídce nastavení lze některé možnosti ovládání upravit. Můžete tak například prohodit směr pravé páčky při rozhlížení nahoru a dolů či doleva a doprava nebo změnit kombinaci pro míření + střelbu z tlačítek Q + E na tlačítka W + R.

Ovládání pohybu a kamery lze z levé páčky prohodit na pravou a obráceně. Změnit lze také rychlost, s jakou se Galahad otáčí během hry, při míření a při použití zbraně s puškohledem. Dále si můžete vybrat, zda chcete děj sledovat z jeho levého, či pravého ramene.

SBÍRÁNÍ ZBRANÍ A MUNICE

Dostanete-li se do blízkosti munice či zbraně, seberte je stisknutím a podržením tlačítka D.

MANIPULACE S OBJEKTY

Nezapomeňte pozorně sledovat černé a bílé ukazatele – díky nim se dozvíte o objektech, se kterými lze pomocí pokynů na obrazovce interagovat.

ODVRÁCENÍ HROZBY

Objeví-li se na obrazovce červená ikona ve tvaru X, znamená to, že je nablízku nepřítel. V takovém případě se bez rozmýšlení přikrčte stisknutím tlačítka S.

ÚTOK ZE ZÁLOHY

Opatrně se k nepříteli přibližte zezadu, ve vhodný okamžik stiskněte tlačítko D a protivníka elegantně zlikvidujte.

KRYTÍ

Stisknutím tlačítka A se přikrčíte do krytu. Poté můžete pomocí levé páčky z krytu opatrně vykukovat.

Nakloněním levé páčky doleva či doprava a stisknutím tlačítka A se přesunete do dalšího blízkého krytu.

Nakloněním levé páčky nahoru a stisknutím tlačítka S lze překážku, za kterou se právě kryjete, přeskočit.

Stiskem tlačítka S či ukročením dozadu můžete kryt opustit.

Černá voda představuje tajemnou látku, která proudí v žilách všech rytířům Řádu, prodlužuje jim život a zároveň jim umožňuje vyvolat stav takzvaného „Zpomalení dění“.

OBNOVA ZDRAVÍ

Dojde-li během bitvy k vašemu zranění, schovejte se do krytu a – jste-li mimo nepřátelskou palbu – napijte se stiskem tlačítka D černé vody. Jakmile se na obrazovce objeví daný pokyn, opakovaným tisknutím tlačítka S obnovte úroveň svého zdraví a zpomaleného dění.

ZPOMALENÉ DĚNÍ

Je-li ukazatel zpomaleného dění zcela naplněn, můžete stiskem tlačítka Q tuto schopnost aktivovat. Poté pomocí levé páčky přepínejte mezi jednotlivými cíli a tisknutím tlačítka R do nich palte. Dění se zpomalí jen na krátkou chvíli, avšak dalším postupem a likvidací nepřátel se ukazatel opět doplní.

AUTOMATICKÁ PUŠKA ESSEX M2 PN83 “FALCHION”

Útočná puška schopná generovat rázovou vlnu, která porazí blízké nepřátele i objekty. Čím blíž se v takovém případě nepřítel nachází, tím dezorientovanější po zásahu bude.

ODSTŘELOVACÍ KARABINA M84

Odstřelovací puška s řadou doplňkových funkcí. Stisknutím a podržením tlačítka W lze aktivovat puškohled. Stiskem tlačítka B pak lze pohled přiblížit či oddálit. Stisknutím a podržením tlačítka B můžete zadržet dech, čímž zvýšíte přesnost střelby. Máte-li zacíleno, stiskněte tlačítko R a nepřítele složte k zemi.

TERMITOVÁ PUŠKA ESSEX M86 FL

Výstřel z této zbraně zahalí nepřátele oblakem termitu, který je omráčí a přidusí. Vhodně směrovaná světlice pak takový oblak dokáže zapálit, což vyústí v obrovskou explozi, během níž všechny nepřátele nablízku pohltí plameny.

OBLOUKOVÁ PUŠKA S REZONANČNÍM OBVODEM TS-23

Nabitá puška dokáže vypálit paprsek o síle blesku. S mířením se netřeba obzvlášť zatěžovat, elektrický záblesk si totiž cíl vyhledá automaticky.

TŘÍŠTIVÝ GRANÁT MILLS MK IV

Spolehlivá explozivní zbraň, v jejímž epicentru výbuchu čeká takřka jistá smrt. Šťastlivci, kteří se v okamžiku exploze nenacházejí v její bezprostřední blízkosti, to odnesou pouhým omráčením. Granát Mills Mk IV lze vrhnout se zpožděním: po vytažení pojistky držte tlačítko R stisknuté a uvolněte ho až těsně před samotnou explozí – šanci nepřítele na přežití tak značně snížíte.

ROZBUŠKA TS-17

Výbušninu lze díky vzdáleně ovládané rozbušce umístit na zvolený povrch a pomocí elektromagnetického signálu stiskem tlačítka E detonovat.

format_banner

Tuto herní příručku si můžete prohlédnout i na svém chytrém telefonu, tabletu, PC či přenosném počítači – stačí navštívit eu.playstation.com/theorder.

Takže až si budete chtít osvěžit třeba ovládání, nebude nutné hru ani přerušovat!

Chcete se v souvislosti s hrou The Order: 1886™ o něco podělit?

Podívejte se, co na ni říkají ostatní, přidejte vlastní poznámky a názory a pobavte se s ostatními hráči v rámci oficiálního komunitního fóra PlayStation®.

Zapojit se do hovoru