Section-A4

BEGYNDELSEN PÅ ENDEN

Section-A5

Den tidligere kaptajn i den spartanske hær Kratos stod på en klippeafsats over Det Ægæiske Hav og var klar til at gøre en ende på sit elendige liv. Han havde knust sin ærkefjende, krigsguden Ares, ved hjælp af Pandoras æske – en artefakt han havde vundet tilbage fra Kronos, den sidste overlevende af de Titaner, der engang herskede over Jorden.

Men hævnen havde ikke givet ham fred. Skyldfølelsen over at have dræbt sin egen familie – en handling, som Ares havde narret ham til at udføre – var for meget for ham.

Da Kratos kastede sig ud i intetheden, blev han flået ud af Dødens kløer af gudinden Athene, der førte Kratos til Olympen og gjorde ham til den nye krigsgud.

STORMEN I HORISONTEN

Section-A6

Kratos blev ikke anerkendt af sine ligemænd på Olympen og trøstede sig derfor med at lede Spartas hær ud på et togt for at erobre Grækenland.

Under plyndringen af Rhodos blev Kratos narret til at opgive sine guddommelige kræfter og blev derefter dræbt af Zeus, Olympens hersker.

Da Kratos faldt ned i Hades, blev han frelst af Gaia, Titanernes moder. Hun overbeviste Kratos om at bruge sin vrede til at hjælpe de tidligere herskere over Jorden med at hævne Olympens ydmygelse af dem i Den Store Krig.

Tilbage på Jorden besøgte Kratos Skæbnens Søstre for at bruge deres magiske væv til at rejse tilbage i tiden til det tidspunkt, hvor han blev myrdet af Zeus. Kratos kæmpede mod og sårede Zeus ved hjælp af det magtfulde våben Olympens klinge. Men netop da han skulle til at sætte det afgørende stød ind, materialiserede Athene sig og forsvarede sin far – hun blev dødeligt såret, da hun stillede sig i vejen for den hævngerrige Kratos.

I sin døende stund afslørede Athene grunden til Zeus’ foragt for Kratos … Spartaneren var hans søn – det barn, som han altid havde frygtet ville forårsage Olympens fald. Blændet af raseri drog Kratos tilbage til væven og rejste til Den Store Krig for at vække Titanerne til dåd.

DEN SIDSTE KAMP

Section-A7

Guderne har leget med hans sjæl for længe. Nu vender Kratos tilbage til sin egen æra med Gaia og Titanerne ved sin side for at afslutte det, hans far frygtede – at gøre en ende på Olympernes herredømme én gang for alle.

Zeus er såret. Athene og Ares er døde. Afslutningen nærmer sig. Og til sidst vil der kun være kaos …

Section-A8

GRUNDLÆGGENDE

Bevægelse venstre pind
Undvig/vælg mål højre pind
Normalt angreb F-knap
Kraftigt angreb D-knap
Blokér/parér (hvis timet rigtigt) Q-knap
Hop S-knap
Dobbelthop S-knap + S-knap
Pausemenu touchpad-knap (højre)
Våben/genstande/manøvrer/status OPTIONS-knap
Fototilstand touchpad-knap (venstre)

AVANCERET

Brug magi R-knap
Icarus-vinger S-knap (hold nede)
Rage of Sparta B-knap + N-knap
Send fjenden op I luften D-knap (hold nede)
Grib fat A-knap
Grib fat/murbrækker (når du holder visse fjender) F-knap
Sving i gribekrog (når du hænger) E-knap (hold nede), S-knap for at give slip
Kampgreb Q-knap (hold nede) + A-knap
Handling/interager/giv slip (under klatring) E-knap
Spark genstand E-knap (hold nede) + S-knap (hold nede, og giv slip)

GENSTANDE OG VÅBEN

Flame burst (med Bow of Apollo) W-knap (hold nede) + F-knap
Fiery inferno (med Bow of Apollo) W-knap (hold nede) + F-knap (hold nede)
Solar Beam (med Head of Helios) W-knap (hold nede)
Flyt Solar Beam (med Head of Helios) W-knap (hold nede) + højre pind
Lys op i tunneller/lam fjender (med Head of Helios) W-knap (hold nede) + D-knap
Skift våben C, V, Z, X-retningsknapper
Skift anvendte genstand W-knap (hold nede) + S-knap, F-knap eller D-knap
Brug genstand W-knap (hold nede)

ANDET

Pausemenu touchpad-knap (højre)
Våben/genstande/manøvrer/status OPTIONS-knap
Fototilstand touchpad-knap (venstre)

Section-A9

KOMBINATIONSANGREB

Kæd angreb sammen for at udføre kombinationer, der kan gøre stor skade. Afprøv forskellige lette og kraftige angreb sammen, og hold øje med nye angrebsmanøvrer, når du opgraderer dine våben. Du kan se en liste over tilgængelige manøvrer og kombinationer i menuen Manøvrer.

SITUATIONSBESTEMTE ANGREB

Du kan udføre situationsbestemte angreb, når bestemte fjender er blevet svækket nok. Hvis det er tilgængeligt, vil et ikon for A-tasten blive vist over fjendens hoved. Tryk på A-tasten, og gennemfør derefter en række manøvrer ved at trykke på de taster, der svarer til de ikoner, der bliver vist på skærmen.

KLATRING

Kratos kan klatre på visse overflader og kæmpe, mens han holder fast. Bevæg den venstre pind i den ønskede retning for at klatre på en væg eller en anden overflade. Tryk på S-tasten for hurtigt at hoppe op ad eller langs en væg. Tryk på og hold E-tasten nede for hurtigt at glide ned ad visse overflader. Kratos kan også bruge sine klinger til at klynge sig fast i og krydse lofter.

GRIBEPUNKTER

Kratos kan svinge over åbninger og kløfter eller hive sig selv op ad klippeoverflader med sine klinger. Gribepunkter vises med et gnistrende hvidt lys, når det er inden for rækkevidde.

SVØMNING

Hvis Kratos er i vand, skal du bevæge den venstre pind i en retning for at svømme. Når det er muligt, skal du bevæge den højre pind C for at dykke ned under vandet og V for at vende tilbage til overfladen. Tryk på og hold S-tasten, F-tasten, D-tasten eller A-tasten nede for at lade op til en hurtig bevægelse frem, og slip for at støde frem.

IKAROS’ VINGER

Tryk på og hold S-tasten nede for at suse over store huller og slugter med Ikaros’ vinger. Få ekstra højde ved at trykke to gange på S-tasten for at dobbelthoppe, og hold S-tasten nede anden gang for at folde vingerne ud. Bevæg venstre pind for at svæve, når du er i luften. Kom højere op ved at bruge vingerne over en varmekilde.

LØS GÅDER

Ruten, Kratos må følge for at få sin hævn, vil ofte være gjort ufremkommelig af svære gåder, som kun kan løses ved at interagere med genstande i omgivelserne. Gåder kan involvere en række handlinger som fx at trække i håndtag, åbne døre, anvende lifte og bevæge bestemte genstande.

Section-B6

Du kan fryse handlingen på skærmen når som helst ved at trykke på venstre side af touchpad-knappen for at åbne den nye <>.

Uanset om Kratos befinder sig alene i vildmarken eller stolt beundrer de monstre, han har nedlagt – så kan du forevige øjeblikket og afprøve dine egne kreative evner ved at eksperimentere med forskellige kameraer, farver, designs og lysfunktioner.

Ved at trykke på SHARE-knappen kan du gemme dit mesterværk og dele det med alle dine venner.

Section-B7

RID PÅ DYR

Du kan ride på visse dyr, når de er blevet svækket nok. Gå hen mod fjenden, og tryk på den tast, der vises på skærmen. Hvis du kan ride på dyret, vil Kratos springe op på det og overtage styringen.

KUGLER

Kugler findes i tre forskellige farver: røde, grønne og blå – hver med sit specifikke formål. Du indsamler kugler, når du besejrer fjender, ødelægger objekter som fx kasser og vaser, eller når du åbner kister.

Røde kugler Forstærkningskugler, der kan bruges til at opgradere våben og evner.
Grønne kugler Energikugler, der fylder Kratos’ energimåler op igen.
Blå kugler Magiske kugler, der fylder Kratos’ magimåler op igen.

GEMMEALTRE

Når Kratos kommer forbi en glødende søjle af lys, skal du træde ind i lyset og trykke på E-tasten for at gemme dine fremskridt.

FRESKOER

Du kan finde freskoer, der fremstiller historien om Titanerne og guderne, i mørke afkroge rundt omkring i verden. Tryk på E-tasten for at se freskoerne, som måske tildeler Kratos nye skatte.

MENUSKÆRME I SPILLET

Tryk på OPTIONS-knappen for at sætte spillet på pause og få adgang til menuerne Forstærkning, Genstande, Status og Manøvrer.

Tryk på Q-knappen eller E-knappen for at skifte mellem de forskellige menuskærme, og tryk på C, V, Z eller X for at fremhæve en valgmulighed.

FORSTÆRKNING
Kratos får nye våben og magiske evner, som kan opgraderes med de røde kugler, han har indsamlet. Vælg et våben eller en magisk evne, som skal forstærkes, og tryk på og hold S-tasten nede for at opgradere.

GENSTANDE
Se de særlige genstande, som Kratos har indsamlet indtil videre, og lær, hvordan de kan forbedre hans evner. Du kan fx indsamle Gorgon Eyes for at udvide energimåleren, finde Phoenix Feathers for at udvide magimåleren og søge efter Minotaur Horns for at forbedre styrken af genstande.

STATUS
Her kan du se forskellige statistikker og præstationer, herunder samlet spilletid og antal fjender, du har besejret.

MANØVRER
Her kan du se alle de kombinationer og manøvrer, som er låst op, og som er tilgængelige for Kratos. Listen vokser, når Kratos får nye evner og ny magi. Vælg et våben, og tryk på S-tasten for at se en liste over tilhørende manøvrer.

Du kan samle et væld af trophies, mens du guider Kratos rundt på sit store hævntogt. Her er et par stykke, du især bør holde øje med:

Gold Udfordringens betvinger. Gennemfør Olympens udfordring.
Silver Maksimeret! Opgradér alle våben fuldt ud.
Bronze Tæskemester. Udfør et angreb med 1000 slag.