game screen guide

 1. Helbredsmåler og medicinpose
  • Din røde helbredsmåler viser, hvor meget skade Aloy kan tage, før hun falder, og den er tæt forbundet til din grønne medicinpose.
  • Tryk på C-knappen for at genopfylde dit helbred med en dosis medicin. Dette tapper også dine medicinforsyninger.
  • Saml medicinurter for at genopfylde din medicinpose.
 2. Kompas
  Kompasset viser Aloy vej til forskellige steder af interesse som fx handlende, lejrbål og opgavemål.
 3. Kamuflageikon
  Hvis Aloy er kamufleret og ikke kan ses af fjender, vil dette øje-ikon være lukket. Hvis øje-ikonet er åbent, kan fjender muligvis se Aloy, så hvad du end gør, skal du gøre det uden at blinke!
 4. Erfaringsmåler
  Du får erfaringspoint (XP) ved at besejre fjender og gennemføre opgaver eller ærinder. Når du optjener XP, kan Aloy stige i niveau, blive stærkere og låse op for evnepoint. Aloys aktuelle niveau vises lige under erfaringsmåleren.
 5. Aktuelt våben og ammunition
  Ikonet til højre viser det våben, som Aloy anvender i øjeblikket, mens ikonet til venstre repræsenterer dets ammunitionstype – tallet viser mængden af tilbageværende ammunition.
 6. Ikon for indsamling/plyndringsgods
  Tryk på og hold D-knappen nede for at samle plyndringsgods, medicinurter eller materialer.
 7. Lejrbål
  Tryk på D-knappen for at tænde lejrbål, gemme dine fremskridt og få et “lynrejse”-punkt.
 8. Redskaber
  Tryk på Z og X for at skifte mellem drikke, fælder og andre redskaber. Tryk på V-knappen for at anvende et redskab. Tryk på C-knappen for at helbrede Aloy med medicinposen.
 9. Opgavemarkør
  Følg dette ikon for at nå frem til dit næste mål. Tallet angiver det resterende antal trin, før du når frem til din destination.
 10. Aktuel opgave og mål
  Her vises navnet på din aktuelle opgave eller dit aktuelle ærinde samt oplysninger om, hvad det kræver at gennemføre dem.

Aloy

Jorden, langt ude i fremtiden. Vores glemte civilisation ligger begravet under et nyt vildnis, der domineres af frygtindgydende mekaniske væsner. Menneskeheden lever videre i spredte stammer, og historien om deres oprindelse og deres forfædres skæbne lever videre i myter og legender.

I noraenes hjemland er en ung udstødt ved navn Aloy fast besluttet på at finde de svar, som hun er blevet nægtet hele sit liv: Hvorfor blev hun udstødt fra fødslen, og hvad blev der af hendes mor?

NORA-STAMMEN

Noraene er en isoleret og matriarkalsk stamme, der tilbeder Almoderen – deres naturgudinde. Det er strengt forbudt at krydse Den Hellige Jords grænser, og det har givet stammen et ry for at være en smule tilbagestående. Når fremmede en sjælden gang drager ind på noraenes enemærker, bliver de altid behandlet med mistro.

For Aloy er det et alvorligt problem, at nora-stammen er strengt bundet af traditioner og styret af overtro. Aloys ukendte herkomst betyder, at hun er “udstødt”, og det forhindrer alle i stammen i at tale med hende – bortset fra hendes vogter, Rost.

Nora

CARJA-STAMMEN

Carja

Carjaene tilbeder solen og opfatter sig selv som den mest civiliserede af alle stammerne. Fra solens by, Meridian, hersker de over et stort rige.

Under solkongen Jirans tyranniske herredømme førte de krig mod de andre stammer og tog fanger som offerslaver, indtil kongens progressive søn, Avad, tilranede sig tronen i et kup. Dette kup splittede stammen. Jirans overlevende tilhængere tog navnet skygge-carja og slog sig ned i fæstningen Solfald mod vest.

 

OSERAM-STAMMEN

Oseram

Denne sekulære stamme af smede, eventyrere og opfindere dannede en alliance med solkongen Avad for at hjælpe med at vælte hans fars morderiske regime. I dag lever de to stammer side om side i Meridian.

Oseramernes temperament beskrives ofte som arrogant eller tilmed uciviliseret i sammenligning med carjaene. Men deres opfindsomhed og evner i kamp respekteres dybt.

 

BANUK-STAMMEN
Banuk

Banukkerne er en stamme af hårdføre jægere, der forstår at overleve i uvejsomme egne.

De drager sjældent væk fra deres bjergrige og sneklædte hjemland, men rygtet siger, at banukkerne har lært at kommunikere med maskinerne …

Fokuset
Aloy fandt fokuset i begyndelsen af sit eventyr. Det er et artefakt fra den gamle verden – en højteknologisk computerbrille.

focus

Tryk på N for at aktivere fokuset. Før du starter en kamp, bør du aktivere fokuset og dernæst trykke på R-knappen for at mærke dine fjender og på E-knappen for at vise deres patruljemønstre. Disse indikatorer bliver på skærmen, efter at du deaktiverer fokuset.

Du kan bruge fokuset til at inspicere maskiner for at se deres individuelle dele og elementsvagheder. Du kan også identificere vigtige genstande eller spor som fx blodpletter eller skjulte fodspor, som du ikke ville kunne se med det blotte øje.

Scan maskiner med fokuset for at føje dem til dit maskinkatalog (se Notesbog-menuen). Hver optegnelse viser de ressourcer, som du modtager for at besejre den pågældende fjende.

BEMÆRK: Aloys bevægelser og handlinger er begrænsede, mens fokuset er aktivt, så det er bedst at anvende det, når du er i dækning eller udforsker og er uden for fare.

 

Fremstilling og indsamling
Det meste af den ammunition og de forsyninger, som Aloy har brug for, kan fremstilles af indsamlede ressourcer eller plyndringsgods fra besejrede fjender.

hunting

Fremstil ammunition i en fart ved at trykke på og holde Q-knappen nede for at åbne våbenhjulet. Fremhæv herefter det våben, du vil fremstille ammunition til, og tryk på og hold [X]-knappen nede for at fremstille.

Tag dig tid til at indsamle forskellige rodplanter. De kan bruges til fremstilling af drikke, der gør dig modstandsdygtig over for forskellige elementer.

Høst medicinplanter ofte, så din medicinpose ikke løber tør (måleren lige under din helbredsmåler).

foraging

Når du ikke kæmper mod alskens maskiner eller banditter, er det vigtigt at jage mere konventionelt bytte som ræve, vildsvin og kaniner. De efterlader alle materialer, som du kan bruge til at købe visse genstande fra handlende og til at fremstille tasker, der giver dig mulighed for at bære mere. Gå til fremstillingsmenuen for at se, præcis hvad du har brug for.

 

Metalskår
Metalskår er den primære ressource til fremstilling og kan bruges til at købe og bygge genstande.

 

Udstyr
Køb nye og kraftigere våben og dragter for at forbedre dine chancer i kamp. I svære kampe skal du gennemskue, hvilke genstande der giver de bedste element- og forsvarsfordele.
 

Våbentyper

weapons list

En genstands sjældenhed svarer til dens skadesniveau, tilgængelige ammunitionstyper og antallet af modifikationspladser. Sjældne genstande er bedre end mere almindelige genstande. Sjældenhedsniveauerne klassificeres således efter stigende kvalitetsgrad:

 • Almindelig (grøn)
 • Usædvanlig (blå)
 • Sjælden (lilla)

Disse sjældenhedsniveauer gælder for alle typer af udstyr, heriblandt dragter og modifikationer.
 

Dragter

outfits list

Dragter fås både i lette, middel og tunge varianter, der alle giver forskellige typer af elementbeskyttelse og muligheder for modifikation.

 

Modifikationer

mods list

Våbenspiraler og klædevæve, der købes fra handlende eller tages fra besejrede fjender, giver ekstra bonusser til våben og panser. De er helt afgørende, hvis du vil være så effektiv som muligt i kamp.

 

Handel

Du kan finde handlende på spor og i bosættelser. Du bør ofte besøge dem for at bytte dele og samlegenstande til metalskår. Nogle varer fra handlende kræver, at du også giver ekstra ressourcer. Du kan trykke på F-knappen for at åbne kortet og se, hvor disse ekstra ressourcer findes.

trading

 

Jagt

Hvad angår størrelse og styrke, har maskinerne en fordel i kamp mod Aloy. Hun har dog adskillige tricks i ærmet, og du skal anvende dem alle for at vende kampen til din fordel.

trading screen

Brug altid dit fokus til at vurdere situationen:

 • Hvor mange fjender kæmper du imod?
 • Hvad er deres svagheder?
 • Har de våben eller radarsystemer, der kan ødelægges som det første?

Svarene på ovenstående spørgsmål bestemmer, hvad du dernæst bør gøre:

 • Skal du opsætte fælder?
 • Skal du fremstille effektive ammunitionstyper?
 • Skal du forbikoble en fjende for at få den til at kæmpe for dig?
 • Skal du affyre en salve af fordærverpile for at få bæsterne til at slutte sig til dig?

 

Hold dig i bevægelse

Aloys adræthed er en af hendes største fordele, så sørg for at benytte den.

Du skal holde dig i bevægelse, hvis du vil holde dig i live. Sprint, undvig og gå ind og ud af dækning så ofte som nødvendigt. Hvis kampen bliver en anelse for hektisk, kan du skjule dig for dine fjender ved at finde dækning, hvor du kan planlægge dit næste angreb.

hunting

 

Langhalse

Langhalse er enorme og fredelige maskiner, der patruljerer endeløst rundt i omgivelserne. Hvis du ser en, skal du klatre op på den. Alle langhalse indeholder værdifulde data, der afslører kortet omkring dem.

tallnecks

 

Jagtmarker

I en jagtmark kan du afprøve dine evner i tidsbaserede arena-udfordringer. Få adgang til Jægerlogen i Meridian ved at opnå mindst tre solmærker.

hunting grounds

 

Banditlejre

Banditter har slået lejr adskillige steder i vildnisset. Når du har ryddet en banditlejr, dukker handlende og fredelige bosættere op, og du får et lynrejsepunkt.

bandit camp
 

Lynrejsepunkter

Du kan hurtigt bevæge dig rundt i Aloys verden ved hjælp af lynrejsepunkter. Når du har opdaget et lejrbål eller en bosættelse, bliver disse til lynrejsepunkter og markeres med grøn på kortet.

Du kan lynrejse til en placering på kortet ved at fremhæve det ønskede lynrejsepunkt og trykke på R-knappen. Du skal sørge for at have tilstrækkeligt med lynrejsepakker, inden du rejser. Køb dem fra handlende, eller få dem som belønning ved at gennemføre opgaver.

 

Udsigtspunkter

vantage point

Udsigtspunkter giver værdifulde indblik i livet i 2064 (den fjerne fortid). Alle udsigtspunkter indeholder et billede af et nærliggende sted inden dets ødelæggelse samt en journaloptegnelse fra en mand, der fortæller om sit liv fra verdens undergang. Du kan læse hans tanker under samlegenstandsfanen i Notesbog-menuen.

 

Samlegenstande

collectible

Samlegenstande kan være forhistoriske kar, banukfigurer og metalblomster, der alle har deres egen historie eller forklarende tekst, som du kan læse under samlegenstandsfanen i Notesbog-menuen.

Komplette sæt kan sælges dyrt i Meridian – tag til Kudiv, Cantarah eller Flittige Palas for at få særlige belønninger.

 

Maskinkedler

cauldron

Maskinkedler er imposante og selvopretholdende fabrikker, der findes dybt under jorden. Hvis du når en maskinkedels kerne, kan du lære at forbikoble forskellige typer af maskiner.

merch

Leder du efter hættetrøjer, T-shirts, indrammede illustrationer og andre samlegenstande med Horizon Zero Dawn-tema? Gå til playstation-gear.com for at dykke dybere ned i Aloys verden med et stort udvalg af merchandise af høj kvalitet.

STANDARDSTYRING

Bevægelse: venstre pind
Skift perspektiv: højre pind
Sprint: B-knap
Slå fokus til/fra: N-knap
Interagér: D-knap
Glid/gå på hug/rejs dig: F-knap
Rullefald/rid langsommere: A-knap
Spring/rid hurtigere: S-knap
Våbenhjul: Q-knap (hold nede)
Sigt med våben: W-knap (hold nede)
Skyd (mens du sigter): R-knap
Lad (mens du sigter): E-knap
Let nærkampsvåben: E-knap
Tungt nærkampsvåben: R-knap
Brug medicinpose: retningsknap C
Vælg værktøj eller fælde: retningsknap Z/X
Brug værktøj eller fælde: retningsknap V
Vis skjult skærmmenu: touchpad
Åbn menu: touchpad-knap

Tag kampen op med nye maskiner i en bjergtagende ny historie.

Bag de nordlige bjerge er banuk-stammens nådesløse områder en udfordring for alle, der ønsker at overleve. Men nu gemmer en ny trussel og et nyt mysterium sig i denne frosne ødemark – og det er op til Aloy at opklare det.

Køb The Frozen Wilds fra PlayStation™Store for at få ekstraindhold til Horizon Zero Dawn™, inkl. nye historier, figurer og oplevelser i smukke, men nådesløse nye omgivelser.

En kort besked fra vores venlige hold af juridiske eksperter

Når du bruger denne software, accepterer du licensbetingelserne. Du kan læse vores komplette betingelser her: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Her er nogle af højdepunkterne:

 • Softwaren er licenseret til dig af Sony Interactive Entertainment Europe Limited (indregistreret som aktieselskab i England og Wales med virksomhedsnummer 03277793).
 • Overhold venligst disse licensbetingelser. Hvis ikke du gør, kan vi opsige licensen, hvilket medfører, at du ikke længere kan bruge softwaren. Det betyder, at du går glip af spil og gode oplevelser.
 • Softwaren er til privat brug, så brug den ikke kommercielt, og lav kun udsendelser med værktøjer, vi stiller til rådighed.
 • Du kan bruge denne software online.
  • Når du gør, skal du opføre dig i overensstemmelse med loven og tage hensyn til andre samt sørge for, at alt indhold, som du deler, (BI – det vil sige “brugerskabt indhold”) lever op til samme krav. Hvis du oplever upassende adfærd fra PlayStation®-fællesskabet, skal du rapportere det til os. Hvis du ønsker flere oplysninger om indrapportering, skal du besøge www.playstation.com/safety.
  • Vi må vise dit BI på PlayStation™ Network og vores andre tjenester og websider (underlagt de fortrolighedsindstillinger, du bruger), og du vil blive identificeret som ejeren (via dit online-ID eller navn, hvis du bruger det). Vi må også bruge det kommercielt. Når du deler BI, tilkendegiver du over for os, at du har alle nødvendige rettigheder til at dele sådant BI.
  • o Vi kan samle information om dig, hvilket forklares i vores fortrolighedspolitik: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Aldersmærkningen for dette spil er baseret på dets indhold samt aldersgruppen, som indholdet er passende for, men ikke baseret på spillets sværhedsgrad.
 • Hvis du er en forælder eller værge, kan du læse mere på www.playstation.com/safety om, hvordan du tilpasser dit barns oplevelse med spillet samt vores andre produkter og tjenester.