Het rijk Oldus was een vredige en welvarende wereld. Door het uitblijven van oorlog waren de landen vruchtbaar, en de mensen gelukkig.
Maar de vrede zou niet blijven duren. Op een dag verscheen er een mysterieuze vreemdeling, en hij voorspelde een duistere toekomst.

Ooit, zo beweerde De Profeet, zou een kwaadaardige schaduw op Oldus neerdalen en vernietiging en wanhoop met zich meedragen.

Ter voorbereiding op deze catastrofe reisde De Profeet door het rijk, op zoek naar gedreven krijgers. Ze vertrouwde deze helden een Kubus toe, een edelsteen van ongekende kracht, die hen zou helpen in de komende strijd.

Pas veel later, toen de mensen de waarschuwing al bijna waren vergeten, begon Oldus te veranderen. De kalme zeeën werden woest en sleuren eilanden mee de golven in, terwijl bliksemstralen uit de hemel regenden en de aarde verwoestten. Bergen barstten in vlammen uit, en het land werd omwikkeld met een ruige, snijdende wind.

Battle scene

De heerschappij van het duister leek een eeuwigheid te duren. Het volk van Oldus bad voor een eind aan het onheil, maar toen hun smeekbeden werden verhoord ging het niet zoals ze hadden gehoopt. Een vlijmscherp licht brak door de schaduw heen, en uit de stralen verschenen ontelbaar veel beesten en monsters.

Toen alles verloren leek, begonnen de Kubussen die De Profeet aan het volk had toevertrouwd en van generatie op generatie waren doorgegeven, te gloeien met energie. Maar terwijl sommigen deze kracht gebruikten om het duister te bestrijden, gebruikten anderen de Kubus voor hun eigen egoïstische doeleinden.

Het strijdperk is nu bekend. Zal Oldus weer opbloeien, of zal het buigen voor de verschrikkingen van de Duistere Eclips (Dark Eclipse)?

De regels van de strijd

battle

Voordat je het strijdperk betreedt moet je drie krijgers kiezen, Leiders genaamd. Leiders met het symbool van een blauwe boog naast hun naam zijn gespecialiseerd in aanvallen van afstand; Leiders met het symbool van een rood zwaard naast hun naam zijn gespecialiseerd in melee-aanvallen.

Je Leiders worden sterker met elke vijand die ze verslaan en krijgen nieuwe niveaus tot ze hun maximum bereiken, Niveau 10. Vijanden verslaan levert ook Quark op, dat gebruikt wordt om soldaten te rekruteren voor je leger.

Om een veldslag te winnen, moet je de Basistoren van je tegenstander vernietigen.

Het verzamelen van grondstoffen is cruciaal om te winnen. Je haalt je grondstoffen uit bomen, en stellen je in staat om Torens te bouwen die je territorium verdedigen en je leger extra vaardigheden geven. Door je Leiders nieuwe niveaus te laten behalen, krijg je toegang tot verschillende soorten Torens.

Dark Eclipse kan worden gespeeld met de DUALSHOCK®4 draadloze controller of met maximaal twee PlayStation®Move bewegingscontrollers.

DUALSHOCK®4-besturing (linkshandig/rechtshandig)

Verschuif strijdperk/kaart horizontaal: V-knop / S]-knop (ingedrukt houden)
Kantel strijdperk/kaart: V-knop / S-knop (twee keer indrukken)
Verschuif strijdperk/kaart verticaal: X-knop / A-knop (ingedrukt houden)
Camera opnieuw instellen: OPTIONS-knop (ingedrukt houden)
Statistieken bekijken: Z-knop / F-knop
Game stoppen: Z-knop / F-knop (ingedrukt houden)
Pak Leider-icoon: W-knop / R-knop (ingedrukt houden)
Interacteer met Toren/boom/Soldaat-iconen: C-knop / D-knop
Actieve Vaardigheid activeren: Houd de W-knop ingedrukt en druk op de C-knop / Houd R ingedrukt en druk op de [VIERKANT]-knop
Naar je Basis terug teleporteren (als je naast een Toren staat): C-knop / D-knop

PlayStation®Move-besturing

Verschuif strijdperk/kaart horizontaal: T-knop (ingedrukt houden)
Kantel strijdperk/kaart: T-knop (twee keer indrukken)
Verschuif strijdperk/kaart verticaal: A-knop (ingedrukt houden)
Camera opnieuw instellen: START-knop (ingedrukt houden)
Statistieken bekijken: F-knop
Game stoppen: F-knop (ingedrukt houden)
Pak Leider-icoon: [T] (ingedrukt houden)
Interacteer met Toren/boom/Soldaat-iconen: D-knop
Actieve Vaardigheid activeren: Houd [T]-knop ingedrukt en druk op de D-knop
Naar je Basis terug teleporteren (als je naast een Toren staat): D-knop

tower

Torens spelen een essentiële rol bij het behouden van controle over het gevecht. Je Basistoren is je belangrijkste bezit – als deze valt is het gevecht voorbij, hoe sterk je helden ook zijn.

Naast je Basistoren kun je nog vijf andere Torens bouwen. Zolang er een geallieerde Leider in de buurt is, zullen deze Torens alle vijanden binnen hun bereik aanvallen, en helpen ze tegelijkertijd via speciale vaardigheden jouw legers.

Om bepaalde Torens te kunnen bouwen, moeten je Leiders een specifiek gezamenlijk niveau bereiken. Bovendien is er een maximum aan het aantal Torens dat er tegelijkertijd op een kaart mag staan.

Fast Tower

Snelheid-toren

Geeft extra snelheid aan alle geallieerde Leiders in de buurt. Hierna volgt een afkoelperiode.

Benodigd niveau om te bouwen: Niveau drie. Bouwkosten: Drie grondstoffen. Maximum aantal: 5

Zicht-toren

Laat je door de oorlogsmist heenkijken. Hierna volgt een afkoelperiode.

Benodigd niveau om te bouwen: Niveau negen. Bouwkosten: Vier grondstoffen. Maximum aantal: 4

Vision Tower
Hindrance tower

Hinderingstoren

Vertraagt automatisch alle vijandelijke troepen die in de buurt zijn. Hierna volgt een afkoelperiode.

Benodigd niveau om te bouwen: Niveau 12. Bouwkosten: Vijf grondstoffen. Maximum aantal: 3

Reanimatie-toren

Brengt automatisch alle Leiders in de buurt opnieuw tot leven. Hierna volgt een afkoelperiode.

Benodigd niveau om te bouwen: Niveau 18. Bouwkosten: Acht grondstoffen. Maximum aantal: 2

Revival Tower
Taming Tower

Tem-toren

Laat elke Eater die je hebt verslagen overlopen naar jouw kant, hoewel hun gezondheid steeds verder afneemt. Deelt ook extra schade uit aan vijanden.

Benodigd niveau om te bouwen: Niveau 24. Bouwkosten: 12 grondstoffen. Maximum aantal: 1

Zodra je alle vijf soorten Torens hebt gebouwd, zal je Basistoren direct de vijandelijke Basistoren gaan aanvallen.

Zolang je soldaten genoeg grondstoffen brengen, kun je Torens op bouwpunten laten bouwen. Je kunt op een bouwpunt niet meer dan één Toren bouwen, en je mag ook geen Toren bouwen op een bouwpunt naast een bouwpunt waarop al een Toren staat.

Characters in action

Sinds de Duistere Eclips wordt Oldus bevolkt door krachtige wezens en woeste dieren. Als je succesvol wilt zijn op het slagveld, zul je een beroep moeten doen op de sterkste krijgers die de wereld ooit heeft gekend.

Behalve unieke statistieke bezit elke Leider een Actieve en een Passieve Vaardigheid. Deze Vaardigheden kunnen het verschil maken in een gevecht en de overwinning, met een nederlaag in zicht, alsnog binnenslepen.

Helden

Sakura

Sakura (unlockable)

Als prinses van Milzarya kreeg Sakura de opdracht om de stad te ontvluchten toen de Duistere Eclips kwam. Ze weigerde om haar onderdanen in de steek te laten, bemachtigde de kracht van een Kubus en keerde terug als aanvoerder van het gevecht.

Actieve Vaardigheid: Bloesemzwaard. Sakura teleporteert onmiddellijk naar een geselecteerde plek, waar ze een ronddraaiende zwaardaanval uitvoert. Alle vijanden in het bereik van de aanval worden beschadigd.

Passieve Vaardigheid: Inspiratie. Het verslaan van vijandelijke Leiders verkort de wachttijd van Actieve Vaardigheden.

Asuka

Asuka, een geboren overlever, groeide op in de sloppenwijken van Milzarya. Na getuige te zijn geweest van de Duistere Eclips besloot Asuka zich aan te sluiten bij Sakura en tegen het grote onheil te vechten.

Actieve Vaardigheid: Bliksemsnel. Asuka creëert een energieveld dat uit wind bestaat, en laat dit in een aangewezen gebied verschijnen. Alle geallieerden in het beïnvloede gebied krijgen een verbeterde aanvals- en bewegingssnelheid.

Passieve Vaardigheid: Aanpassingsvermogen. Asuka ontvangt een verbeterde bewegingssnelheid als een vijandelijke Leider, die in hetzelfde gebied als hij staat, zijn/ haar Actieve Vaardigheid gebruikt.

Asuka
Kensoon

Kensoon

Als adoptiekind in een gezin van filantropen bracht Kensoon het grootste gedeelte van zijn leven in luxe door. Dat veranderde na de Duistere Eclips. Vastbesloten om de oorzaak van de gebeurtenissen te ontrafelen, is Kensoon begonnen aan een ontdekkingstocht.

Actieve Vaardigheid: Kramp. Kensoon beschadigd vijanden die in de buurt zijn en verlaagt gedurende een korte periode hun bewegingssnelheid.

Passieve Vaardigheid: Jager-verzamelaar. Kensoon verdient grondstoffen als hij grotere Eaters verslaat.

Dominators

Raina

Zelfs de machtigste krijgers vluchten voor Raina. Al generaties lang heeft deze zwaardvechter dood en verderf gezaaid onder vijanden, en bewaart hun schedels als trofee – en als waarschuwing voor degenen die zo stom zijn om het tegen hem op te nemen.

Actieve Vaardigheid: Molenmessen. Raina gebruikt zijn twee zwaarden om vijanden in de buurt te beschadigen. Als een aanval succesvol is, krijgt hij eventjes een grotere aanvalssnelheid en aanvalskracht.

Passieve Vaardigheid: Bolwerk. Raina ontvangt minder schade als hij een gebied deelt met een vijandelijke Leider. Hij ontvangt een extra verdedigingsbonus voor elke extra Leider die zich in het gebied bevindt.

Raina
Wuntasto

Wuntasto

Al duizenden jaren heeft Wuntasto haar leven gewijd aan het heilige licht, en gebruikt ze dat licht om zielen te zuiveren en vijanden te verslaan.

Actieve Vaardigheid: Laser. Wuntasto schiet een dodelijke laserstraal af op een aangewezen locatie, waarbij alle vijanden in het effectgebied worden beschadigd.

Passieve Vaardigheid: Aanvoerderszegel. Wanneer Wuntasto een vijand verslaat, wordt elke vijandelijke Leider in de buurt tijdelijk vertraagd.

Ejin

Ejin was ooit twee aparte wezens; een paar van dodelijke vijanden die met elkaar in gevecht waren verwikkeld. Maar door een mysterieuze betovering werden de twee één. Ejin is een van de dodelijkste Leiders uit Oldus – als hij even ophoudt met ruziemaken met zichzelf.

Actieve Vaardigheid: Vloek. Ejin betovert een aangewezen gebied. Vijanden in het gebied worden vertraagd. Als de spreuk voorbij is, ontvangen vijanden schade die is gebaseerd op hoe lang ze in het gebied zijn geweest.

Passieve Vaardigheid: Zielzuiger. Als hij een vijand verslaat absorbeert Ejin zijn ziel, waarbij zijn aanvalskracht toeneemt met elke ziel die hij opzuigt. Als hij niet binnen korte tijd een nieuwe vijand verslaat, ebt de aanvalsbonus weg.

Ejin
Zolf

Zolf

Ontelbaar veel vijanden zijn al verslagen door Zolfs brute kracht, en toch is er geen overwinning die hem voldoening schenkt. Hij zwerft nu door Oldus, op zoek naar een waardige tegenstander om zijn honger naar vechten te stillen.

Actieve Vaardigheid: Springklauw. Zolf stort zich op een aangewezen gebied en brengt daarbij schade toe aan elke vijand op die locatie. Ook worden ze tijdelijk verdoofd.

Passieve Vaardigheid: Niet te doden. Als een vijand Zolf raakt met een aanval die zijn gezondheid tot nul zou moeten brengen, zal Zolf deze schade tijdelijk weerstaan.

Naarmate je Leiders sterker worden, kunnen ze Soldaten werven voor je leger door Quark uit te geven in je Basistoren. Je kunt het niveau van deze Soldaten laten toenemen, en ze veranderen in specialisten op korte – of lange afstand.

Zodra je Soldaat het hoogste niveau heeft bereikt, kun je een nieuwe Soldaat rekruteren. Een leider kan maximaal drie Soldaten in zijn team hebben.

Niveau 1:

Krijger

Soldaat-vaardigheid: Waakzaamheid. De verdediging van de eenheid wordt tijdelijk beter.

Lange-afstandsspecialisten

Niveau 2:

Ridder

Soldaat-vaardigheid: Ultra-gewelddadig. De eenheid voert een speciale aanval uit die verhoogde schade toebrengt aan de vijand.

Red Knight

Niveau 3:

Blue Swordmaster

Zwaardmeester

Soldaat-vaardigheid: Doorboren. De eenheid voert een speciale aanval uit die de vijand extra schade toebrengt.

Gepanserde Ridder

Soldaat-vaardigheid: Onkwetsbaar. De eenheid vermindert tijdelijk alle schade die een groep ontvangt door lange-afstandsaanvallen.

Red Armour Knight

Niveau 4:

Blue Berserker

Woesteling

Soldaat-vaardigheid: Tweeledigheid. De eenheid voert een aanval uit die alle vijanden in het effectgebied schade toebrengt. Het vermindert voor een groep ook de schade die wordt aangebracht door lange-afstandsaanvallen.

Wachter

Soldaat-vaardigheid: Onzelfzuchtig. Als de gezondheid van een Leider 0 wordt, geeft de eenheid zijn eigen leven om de Leider te laten ontwaken uit de dood – waarbij de Leider weer helemaal gezond is.

Red Guardian

Korte-afstandsspecialisten

Niveau 2:

Archer

Boogschutter

Soldaat-vaardigheid: Onvermoeibaar. De aanvalssnelheid van een eenheid wordt tijdelijk groter.

Niveau 3:

Vuurmagiër

Soldaat-vaardigheid: Gloed
De eenheid voert een speciale aanval uit die tijdelijk extra schade aanbrengt nadat de aanval de vijand heeft geraakt.

Flame Wizard
highpriest_blue

Hogepriester

Soldaat-vaardigheid: Herstellend vermogen. De eenheid geneest alle eenheden in de buurt met lage gezondheid.

Niveau 4:

Schutter

Soldaat-vaardigheid: Sloom. De eenheid voert een aanval uit die de bewegingssnelheid van het doelwit tijdelijk vertraagt.

Machine Gunner
Necromancer

Duistere tovenaar

Soldaat-vaardigheid: Voorzienigheid. De eenheid spreekt een spreuk uit die alle bevriende eenheden in het doelgebied geneest. De spreuk verbetert ook tijdelijk de verdedigende vaardigheden van de doeleenheid.

tips

Oost west, thuis best

Als een Leider in de buurt van een Toren staat, zullen zijn/ haar ondersteunende soldaten automatisch opnieuw tot leven worden gebracht als ze worden gedood. Hoe hoger de bouwkosten van de Toren, hoe sneller de Soldaat tot leven wordt gewekt.

Operatie: Menselijk Schild

Eaters zullen altijd eerst Soldaten aanvallen, en Leiders tot het laatst bewaren.

Bossen zijn gevaarlijk…

Een Eater zal sneller opnieuw verschijnen als hij wordt verslagen in de buurt van een gebied met veel bomen.

Sterke fundering

Torens kunnen niet worden beschadigd door Actieve Vaardigheden. Je zult dichtbij moeten komen om ze te vernietigen.

Vele ogen zien meer

Als je Eaters verslaat, laten ze Zichtstenen vallen, waardoor oorlogsmist in het gebied opklaart.

Oorlogsbuit

Als een vijand wordt verslagen, ontvangen alle Leiders in de buurt een gelijke hoeveelheid van de verdiende ervaringspunten.

Dodelijke wezens

Het soort Eater dat op de kaart verschijnt is willekeurig, maar hun verschijningspositie en relatieve sterkte zal altijd hetzelfde zijn.

Beveilig je territorium

Als een Toren wordt aangevallen terwijl deze wordt gebouwd, zullen de grondstoffen die daar liggen opgeslagen, uitgeput raken.

Een kort woord van ons prachtige juridische team

Door deze software te gebruiken, aanvaardt u de licentievoorwaarden.. Onze volledige licentievoorwaarden vindt u hier: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Dit zijn enkele van de belangrijkste punten:

 • Deze software is aan u in licentie gegeven door Sony Interactive Entertainment Europe Limited (opgericht in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 03277793).
 • Wij verzoeken u zich te houden aan de licentievoorwaarden. Indien u dit niet doet, kunnen wij de licentie beëindigen, wat betekent dat u de software niet langer kunt gebruiken Wat weer betekent dat u niet kunt spelen en een heleboel leuke dingen misloopt.
 • Deze software is bedoeld voor privégebruik, dus gebruik deze niet op commerciële basis en zendt deze alleen uit door de door ons geleverde tools te gebruiken.
 • U kunt deze software mogelijk online gebruiken.
  • Indien u dat doet, dient u zich wettelijk, fatsoenlijk en met respect voor anderen te gedragen en ervoor te zorgen dat alles wat u deelt (DGGM, wat “door gebruiker gegenereerde media” betekent) aan dezelfde standaard voldoet. Mocht u ongepast gedrag van de PlayStation®-community meemaken, meld dit ons dan. Ga voor meer informatie over het doen van een melding naar: www.playstation.com/safety.
  • We kunnen uw DGGM mogelijk via het PlayStation™ Network en onze andere services en websites tonen (onder voorbehoud van enigerlei privacy-instellingen die u gebruikt) en u zult kenbaar gemaakt worden als de eigenaar (hetzij via uw online-id of uw naam, indien u deze wenst te gebruiken). We kunnen uw DGGM mogelijk ook commercieel gebruiken Door uw DGGM te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een dergelijke DGGM te publiceren.
  • Wij kunnen mogelijk informatie over u verzamelen, zoals uiteengezet in ons privacybeleid: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • De leeftijdsclassificatie voor deze game is gebaseerd op de content ervan en de leeftijdsgroep waarvoor deze content geschikt is, en niet de moeilijkheidsgraad van de game.
 • Indien u een ouder of voogd bent, verwijzen wij u naar www.playstation.com/safety voor nadere informatie over hoe u kunt aanpassen hoe uw kind deze game en onze andere producten en services ervaart.