EMERGENCY-tab

Hier volgt een mededeling van de Commissie Rampenbestrijding, regio Haverton. Dit is GEEN OEFENING. Er is een algehele noodtoestand van kracht.

Houd uw radio en televisie ingeschakeld en volg alle instructies. BEL GEEN MENSEN BUITEN UW NAASTE OMGEVING.

Blijf rustig. Alle benodigde informatie is te vinden in deze documenten. Gebruik de tabbladen boven aan de pagina voor meer informatie om deze noodsituatie veilig door te komen.

EXCEPTIONAL_CURCUMSTANCES

We zijn op de hoogte van verslagen over onverklaarbare lichtbronnen bij Yaughton en Little Tipworth.

Deze lichtbronnen kunnen, indien stabiel, worden gemanipuleerd met de bewegingsbesturing van de DUALSHOCK®4 draadloze controller, vergelijkbaar met het afstellen van een radio.

Als een stabiele lichtbron niet kan worden gemanipuleerd, is eerst verder onderzoek nodig.

Als er geen verdere opties beschikbaar zijn, kunnen deze lichtbronnen richtingaanwijzingen en verdere informatie verschaffen.

REMAIN-WHERE-YOU-ARE

Het gebied rondom Yaughton en Little Tipworth is onder quarantaine geplaatst. Probeer het gebied niet te verlaten. Alle wegen zijn afgezet.

Blijf thuis en vermijd contact met anderen.

Wees voorzichtig bij het verkennen van de naaste omgeving als thuisblijven geen optie is. Gebruik de S-toets voor interactie met objecten.

STAY-TUNED-tab

Via de radio zullen verdere instructies worden verstrekt. Onderzoek waar mogelijk radio’s om bruikbare informatie te verkrijgen.

Televisietoestellen en overige audiovisuele apparatuur, zoals onder andere bandrecorders en computers, zullen in een later stadium mogelijk worden ingezet voor verstrekking van informatie.

CONTROLS-tab

Onthoud de belangrijkste regel voor overlevenden:

Wees u er altijd van bewust dat dit geen normale situatie is!

In beweging blijven linker joystick
Omgeving in de gaten houden rechter joystick
Interactie S-toets
Pauzemenu OPTIONS-toets
Sneller bewegen Hou R ingedrukt om sneller te gaan