Section-A4

BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN

Section-A5

Kratos, en eks-kaptein i Spartas hær, stod på en klippe over Egeerhavet – klar til å gjøre slutt på sitt ulykkelige liv. Han hadde knust sin nemesis, krigsguden Ares, ved hjelp av skatten Pandoras eske, tatt fra ryggen til Kronos – den siste gjenlevende av titanene som en gang hersket på jorda.

Men hevngjerningen hadde ikke gjort ham lettere til sinns; skyldfølelsen over å ha drept sin egen familie – noe Ares på ondsinnet vis hadde lurt ham til å gjøre – var for tung å bære.

Idet Kratos stupte ned mot det hinsidige, ble han snappet fra dødens sikre grep av gudinnen Athene, som tok ham med til Olympos hvor han skulle bli den nye krigsguden.

STORMEN BYGGER SEG OPP

Section-A6

Kratos ble ikke akseptert på Olympos, og fant i stedet mening i å lede Spartas hær av dødelige i erobringen av Hellas.

Men under plyndringen av Rhodos ble Kratos lurt til å oppgi de guddommelige kreftene sine, og deretter drept av Olympos’ hersker Zevs.

Før Kratos nådde dødsriket Hades, kom Gaia, titanenes mor, ham til unnsetning. Hun fikk ham til å fokusere sinnet sitt til å hjelpe de tidligere herskerne på jorda med å få hevn for ydmykelsen olymperne påførte dem i Den store krigen.

Da han kom tilbake til jorden, avla Kratos de tre Moirai [The Sisters of Fate] et besøk og utnyttet den magiske kraften i Moirais vev til å reise tilbake i tid – til øyeblikket der Zevs dreper ham. Kratos skadet Zevs med Olympos’ sverd [The Blade of Olympus], men idet han løftet sverdet for et siste, dødbringende hogg, dukket Athene opp for å forsvare sin far; stående i veien for den hevngjerrige krigeren, ble hun dødelig såret.

Med sine siste åndedrag avslørte Athene grunnen til Zevs’ forakt for Kratos… Spartaneren var hans sønn – barnet han alltid hadde fryktet at ville sørge for Olympos’ fall. Flommende over av raseri reiste Kratos tilbake til veven, og derfra i tid til Den store krigen for å oppildne titanene.

DEN AVGJØRENDE KRIGEN

Section-A7

Gudene har lekt med sjelen hans for lenge. Med Gaia og titanene ved sin side drar Kratos tilbake til sin egen periode for å slutte den eldgamle kretsen hans far hadde fryktet, og frata olymperne makten en gang for alle.

Zevs er skadet. Athene og Ares er døde. Enden er nær. Og til slutt vil kaos herske…

Section-A8

DET GRUNNLEGGENDE

Bevege deg venstre spak
Unnvike / velge mål høyre spak
Normalt angrep F-knapp
Kraftangrep D-knapp
Blokkere/parere (med riktig timing) Q-knapp
Hoppe S-knapp
Dobbelthopp S-knapp + S-knapp
Pausemeny styreplateknapp (høyre)
Våpen/gjenstander/manøvrer/status OPTIONS-knapp
Fotomodus styreplateknapp (venstre)

AVANSERTE MANØVRER

Bruke magi R-knapp
Ikaros-vinger S-knapp (hold inne)
Spartas raseri B-knapp + N-knapp
Sende fienden opp i lufta D-knapp (hold inne)
Gripe A-knapp
Gripe/rambukk (kan brukes på visse fiender) F-knapp
Gripe og svinge (når du henger i noe) E-knapp (hold inne), S-knapp for å slippe
Kampgrep Q-knapp (hold inne) + A-knapp
Handling / interaksjon / slippe deg ned
(når du klatrer)
E-knapp
Sparke gjenstand E-knapp (hold inne) + S-knapp (hold inne; så slipp)

GJENSTANDER & VÅPEN

Ildskudd (med Apollos bue) W-knapp (hold inne) + F-knapp
Brennende inferno (med Apollos bue) W-knapp (hold inne) + F-knapp (hold inne)
Heliosstråle (med Helios’ hode) W-knapp (hold inne)
Bevege Heliosstråle (med Helios’ hode) W-knapp (hold inne) + høyre spak
Lyse opp tunneler / lamslå fiender (med Helios’ hode) W-knapp (hold inne) + D-knapp
Velge våpen C, V, Z, X (retningsknappene)
Velge hvilken gjenstand du vil ha framme W-knapp (hold inne) + S-knapp, F-knapp eller D-knapp
Bruke gjenstand W-knapp (hold inne)

DIVERSE

Pausemeny styreplateknapp (høyre)
Våpen/gjenstander/manøvrer/status OPTIONS-knapp
Fotomodus styreplateknapp (venstre)

Section-A9

KOMBINASJONSANGREP

Lenk sammen angrep for å skape en rekke angrepskombinasjoner som kan påføre enorm skade. Eksperimenter ved å kombinere forskjellige lette og kraftige angrep, og følg med på nye angrep som blir tilgjengelige når du oppgraderer et våpen. En liste over tilgjengelige manøvrer og kombinasjonsangrep finner du under menyen Manøvrer.

SITUASJONSAVHENGIGE ANGREP

Noen ganger, når en fiende har blitt tilstrekkelig skadet, har du mulighet for situasjonsavhengige angrep. Da vises et ikon med A-knappen på skjermen, over fiendens hode. Trykk på A-knappen og utfør en rekke angrep ved å trykke på knappene som passer til ikonene på skjermen.

KLATRE

Kratos kan klatre på visse overflater og til og med slåss samtidig. For å klatre på en vegg eller en annen overflate beveger du den venstre spaken i ønsket retning. Trykk på S-knappen for å hoppe hurtig opp eller langs en vegg. Hold inne E-knappen for å skli hurtig ned langs en overflate. Kratos kan også bruke sverdene sine til å klynge seg fast og klatre i taket.

GRIPE TAK

Kratos kan bruke sine fastlenkete sverd til å svinge seg over åpninger og avgrunner, eller noen ganger dra seg opp klipper. Punkter man kan gripe tak i er indikert med skinnende, hvite lys som lyser opp når de er innen rekkevidde.

SVØMME

Kratos kan svømme ved at du bruker den venstre spaken. Når det er mulig kan du bevege den høyre spaken C for å dykke under vann og V for å gå opp til overflaten igjen. For å skyte fart under vann holder du inne S-knappen, F-knappen, D-knappen eller A-knappen for å lade opp, og slipper deretter for å skyte fart framover.

IKAROS-VINGER

Hold inne S-knappen for å bruke Ikaros-vingene til å fly over store hull eller kløfter. For å få ekstra høyde trykker du på S-knappen to ganger for et dobbelthopp, men holder inne S-knappen den andre gangen for å folde ut vingene. Når du er i lufta bruker du den venstre spaken for å sveve. Bruk vingene over en varmekilde for å stige høyere.

LØSE GÅTER

Veien Kratos må gå for å få sin hevn vil ofte være blokkert av intrikate gåter. Disse kan kun løses gjennom bruk av gjenstander i omgivelsene. Gåtene kan involvere en kombinasjon av handlinger, som å dra i spaker, åpne dører, bruke heiser og flytte på gjenstander.

Section-B6

Du kan fryse handlingen når som helst ved å trykke på venstre side av styreplateknappen slik at den nye funksjonen Fotomodus åpnes.

Enten Kratos er alene i villmarken eller viser frem hvor dyktig han er til å slakte monstre, kan du fryse øyeblikket og til og med være kreativ med det gjennom å eksperimentere med en rekke kamera-, farge-, design- og lysfunksjoner.

Trykk på SHARE-knappen for å lagre øyeblikket og vise frem kreativiteten din til venner.

Section-B7

RI PÅ MONSTRE

Det er mulig å ri på visse beist så fort de har blitt svekket tilstrekkelig. Gå bort til fienden og trykk på knappen som vises på skjermen. Hvis det er mulig å ri på beistet, vil Kratos hoppe oppå og ta kontrollen.

KULER

Det fines tre ulike kuler: røde, grønne og blå – hver med sine egenskaper. Man samler kuler ved å drepe fiender, knuse gjenstander som kasser eller vaser, eller ved å åpne kister.

Røde kuler Oppgraderingskuler som brukes til å oppgradere våpen og evner.
Grønne kuler Helsekuler som fyller opp helsemåleren til Kratos .
Blå kuler Magiske kuler som fyller opp magimåleren til Kratos.

LAGRINGSALTER

Når Kratos kommer over en skinnende lysstråle, lagrer du spillet ved å gå inn i lyset og trykke på E-knappen.

HISTORISKE VEGGMALERIER

Man kan finne veggmalerier som viser historien om titanene og gudene i mørke hjørner av verden. Trykker du på E-knappen for å se veggmaleriene, kan det hende at Kratos blir overrakt nye skatter.

MENYSKJERMER I SPILLET

Trykk på OPTIONS-knappen for å sette spillet på pause og gå til menyskjermene Oppgradering, Gjenstander, Status og Manøvrer.

Trykk på Q-knappen eller E-knappen for å bla mellom skjermene, og trykk på C, V, Z eller X for å fremheve et alternativ.

OPPGRADERING
Kratos vil få nye våpen og magiske evner som kan oppgraderes ved å bruke de røde kulene han har samlet. Velg et våpen eller en magisk evne for å oppgradere, og hold deretter inne S-knappen for å oppgradere.

GJENSTANDER
Se spesielle gjenstander Kratos har oppdaget så langt og fin nut hvordan de kan hjelpe ham. For eksempel kan du samle gorgonøyne for å utvide helsemåleren, finne føniksfjær for å utvide magimåleren og jakte minotaurhorn for å styrke kraften til gjenstander generelt.

STATUS
Viser forskjellige statistikker og prestasjoner, inkludert total spilletid og totalt antall drepte fiender.

MANØVRER
Viser alle kombinasjonsangrepene og manøvrene som er låst opp og er tilgjengelige for Kratos. Når Kratos får ny magi, nye våpen og nye evner, vil listen over manøvrer vokse betydelig. Velg et våpen og trykk på S-knappen for å se en liste over manøvrene som følger med.

Det er mange trofeer å vinne mens du leder Kratos i jakten etter hevn, og her har du noen av dem:

Gold Ta utfordringen. Slå utfordringen i Olympus.
Silver Full pott! Oppgrader alle våpen maksimalt.
Bronze Treffsikker. Utfør en kombinasjon med 1000 treff.