Velg side i brutale kamper mellom Fireflies og jegere i denne flerspillervarianten på nett.

Det meste av taktikken du lærer deg når du spiller enkeltspillerdelen, vil også hjelpe deg med å overleve i Fraksjoner, men her har du noen ekstra tips som vil gi deg en fordel.

Klanen din

Hver kamp du utkjemper i Fraksjoner-modus, vil påvirke din egen klan med overlevende. Målet er å holde klanen i live i 12 uker. Hver kamp teller som én dag.

Forsyninger

Forsyninger er alfa og omega for at klanen skal overleve. Du kan gå til hovedmenyen for Fraksjoner for å se hvor mange forsyninger du trenger hver dag for at de overlevende skal være ved god helse. Hvis du ikke klarer å skaffe nok forsyninger, vil enkelte av de overlevende bli sultne. Hvis du enda en gang mislykkes med å skaffe nok forsyninger, vil mennesker i klanen bli syke og med tiden omkomme. Hvis du får null medlemmer i klanen, må du starte om igjen fra dag én.

Deler

Deler er spillvalutaen i Fraksjoner-modusen. Du får deler når du utfører alle mulige typer handlinger som er til nytte for laget ditt. Du kan bruke deler til å kjøpe våpenoppgraderinger, spesialvåpen og kroppsbeskyttelse i butikken i spillet. Du får tilgang til butikken i spillet ved å trykke på styreplateknappen for å gå til ryggsekken og deretter trykke på E-knappen og bruke C, V, Z og X for å bla gjennom tilgjengelige oppgraderinger.

Tips:

Det å bruke deler i spillet påvirker ikke hvor mange forsyninger du får til klanen ved slutten av hver kamp.

Hendelser

Gjennom klanens 12 uker lange ferd vil du bli utsatt for vilkårlige hendelser som plyndring og andre nødssituasjoner. På den annen side får du også mulighet til å hjelpe klanen ved å utføre spesialoppdrag. Når dette er mulig, får du beskjed etter kamper, og du må da velge et spesialoppdrag – for eksempel å drepe et visst antall fiender med et bestemt våpen – som du må utføre i løpet av tre kamper.

Helse

I Fraksjoner går du i bakken når du når null helse, men til forskjell fra enkeltspillerdelen kan du fremdeles krabbe ved å bruke venstre spak. Du kan gjenopplive en lagkamerat som har null helse, ved å stå ved siden av vedkommende og holde D-knappen nede.

Tips:

Førstehjelpsskrin ligger spredt rundt på alle flerspillerbrett. Hvis du plukker med deg disse istedenfor å lage dem selv, kan du spare verdifulle produksjonsgjenstander og isteden bruke dem til å lage Molotov-cocktailer og kniver.

Spesielle henrettelser

Du kan gjøre slutt på fiender på en brutal måte ved å stå ved siden av dem når de er på bakken og trykke på D-knappen. Du blir belønnet med ekstra deler for spesielle henrettelser, men du vil på den annen side være ekstremt sårbar for angrep i noen få sekunder.

Umiddelbare drap

Enkelte våpen, som Molotov-cocktailer og kniver, dreper fiendene umiddelbart istedenfor å sende dem i bakken først.

Tips:

Bruk en røykbombe til å lamme en fiende. Du kan bruke kniv på fiender fra alle vinkler mens de er lammet.

Etter 20 år i de sikre sonene mister ordet ”sikker” all mening.

Dette er ikke egentlig et liv. Det å leve er ikke det samme som å holde seg i live. Vi prøver bare å klare oss til i morgen. Alt vi trodde vi visste om verden, ble borte sammen med alt som var verdt å bry seg om.

Det finnes ikke rett eller galt lenger. Linjen ble utvisket for lenge siden.

Det eneste du må spørre deg selv om, er:

Hvor langt vil du gå for å overleve?

venstre spak Bevege deg
høyre spak Se deg rundt
C/V Velge forbruksgjenstand/gjenstand som kan kastes
Z/X Velge våpen
S-knapp Hoppe/klatre
A-knapp Bøye deg ned
F-knapp Nærkampangrep
D-knapp Samhandle/plukke opp gjenstander/forsvare deg mot nærkampangrep
Q-knapp Spurte
W-knapp Sikte med våpen/kaste i bue
B-knapp Vise hendelse/fotomodus
E-knapp Lytte
R-knapp Avfyre våpen/kaste gjenstand
N-knapp Bruke lommelykt
[OPTIONS]-knapp Pause
styreplateknapp Se innholdet i ryggsekken

Kaste gjenstander

Du kaster en gjenstand ved å trykke på og holde nede W-knappen for å sikte, bruke høyre spak til å justere prosjektilets bane og trykke på R-knappen for å kaste. Alternativt kan du kaste raskt uten å sikte, ved å trykke på R-knappen.

Klatre

Trykk på S-knappen for å ta deg over en hindring som sperrer veien. Løp mot en gjenstand og trykk på S-knappen for å hoppe raskt over hindringen, eller trykk på S-knappen mens du bøyer deg, for å klatre over den lydløst.

Sniking

Det å bevege seg lydløst for å snike seg innpå fiendene, eller å unngå kamp fullstendig, kan ofte være en bedre taktikk enn et hodeløst angrep og en kaotisk skuddveksling. Bruk Lyttemodus for å identifisere lyder i nærheten, og bøy deg ned mens du går, for å lage mindre lyd selv. Hold utkikk etter skrot og andre ting i omgivelsene som kan lage lyd, og pass på at de ikke avslører deg.

Lyttemodus

Trykk på og hold nede W-knappen for å gå til Lyttemodus, så får du se alle kildene til lyd som er innenfor rekkevidde, som skritt, snakking eller skudd.

Gripe tak i fienden/menneskelig skjold

Trykk på D-knappen for å gripe tak i en fiende bakfra etter å ha sneket deg innpå vedkommende. Når du holder motstanderen rundt nakken, kan du enten bruke vedkommende som et menneskelig skjold ved å sikte på fiender med det lille skytevåpenet ditt eller trykke på F-knappen for å tildele fienden et dødbringende slag. Hvis du har en kniv i beholdningen, kan du få fienden i bakken raskt og enkelt ved å trykke på D-knappen når du har fått tak i motstanderen. Alternativt kan du trykke på R-knappen for å avfyre våpenet.

Tips:

Du vil snart oppdage at infiserte er på ulike stadier i utviklingen, avhengig av hvor lenge siden det er cordyceps-soppen tok over verten (se delen “Fiender” for mer informasjon). Infiserte på et tidlig stadium kan du gripe tak i på samme måte som menneskelige fiender, men det er en dårlig idé å forsøke det samme med fiender som har nådd lenger i utviklingen.

Svømme

Trykk på A-knappen for å dykke under vann, og trykk på S-knappen for å svømme opp til overflaten igjen. Mens du er under vann, vil en blå måler dukke opp ved siden av helsemåleren. Den blå måleren fortsettere å synke inntil du tar deg til overflaten igjen. Når måleren er tom, vil du begynne å bli påført skade, og til slutt vil du drukne.

I løpet av reisen vil du oppsøke øde bygater der naturen igjen har tatt over i løpet av de to siste tiårene. De overlevende på utsiden av de sikre sonene har plyndret gatene for nesten alt som er av ressurser.

Her følger en liten oversikt over noen av de nyttige tingene du må se etter hvis du skal ha mulighet til å overleve.

Mursteiner og flasker

Kast mursteiner og flasker for å distrahere og lokke til deg fiender, eller kast dem på fiendene for å slå dem i svime. Du kan kun bære én murstein eller flaske av gangen. Du plukker dem opp ved å stå ved siden av dem og trykke på D-knappen.

Tips:

Bruk høyre spak til å justere prosjektilets bane mens du holder W-knappen nede for å sikte. Hvis kastets bane går forbi fienden, kan du trykke på R-knappen for å kaste. Hvis du treffer riktig, har du noen få sekunder på deg til å eliminere motstanderen før han kommer til hektene igjen.

Helse

Følg med på helsemåleren nederst til venstre på skjermen. Når den går tom, er du død, så prøv å unngå at det skjer. Du kan lage et førstehjelpsskrin eller plyndre medisinske forsyninger for å få helsen tilbake.

Tips:

Når et sammenstøt er over, bør du vente med å lage et førstehjelpsskrin til du er ferdig med å gjennomsøke området. Man kan ofte finne mat og andre medisinske forsyninger som fyller opp helsen igjen. Dermed kan du spare dyrebare ressurser til andre formål – som å lage kniver og Molotov-cocktailer.

Deler

Du kan oppgradere våpnene dine med maskindeler og gamle redskaper som ligger spredt rundt i spillverdenen. Når det vises en ledetekst på skjermen, kan du trykke på D-knappen for å plukke opp deler som du finner, og for å bruke en av de mange arbeidsbenkene i omgivelsene til å få tilgang til oppgraderingsmenyen.

Tilskudd

Få en permanent kraftøkning ved å samle inn tilskudd fra ulike kilder som medisinskap og villblomster. Trykk på styreplateknappen for å se beholdningsmenyen, og bruk E– eller Q-knappene til å navigere til pilleikonet som gir tilgang til oppgraderingsmenyen.

Opplæringshåndbøker

Lær nye ferdigheter og forbedre overlevelseskunnskapene med opplæringshåndbøker som andre overlevende har lagt igjen.

Samleobjekter

I de øde omgivelsene ligger ulike samleobjekter som artefakter, Firefly-anheng og tegneserier som gir deg innsikt i verden slik den var før cordyceps-utbruddet.

I verden slik den er etter pandemien, er ammunisjon et knapt og verdifullt gode, så du må lære deg å ta deg forbi fiendene på andre måter enn ved å bruke skytevåpen. Her følger en kort oversikt over noen av redskapene du har til disposisjon.

Nærkampvåpen

Stålrør, bjelker og balltrær er eksempler på populære improviserte våpen i nærkamper. Du kan kun bære ett våpen av gangen, og redskapene kan bare brukes et begrenset antall ganger før de knekker – du kan se hvor mange ganger våpenet kan brukes, under bildet av våpenet nederst til høyre på skjermen. Du bruker nærkampvåpen automatisk ved å trykke på F-knappen.

Modifiserte nærkampvåpen

Selv om stumpe våpen som brukes med stor kraft, er effektive, kan de bli enda mer skadelige dersom man fester skarpe gjenstander til slagenden. Hvis du har de nødvendige forsyningene, kan du modifisere alle våpen i menyen for Håndverk. Modifiserte nærkampvåpen sender de fleste fiender i bakken med ett slag.

Crafting

Trykk på styreplateknappen for å åpne beholdningen, og trykk på E-knappen for å se Håndverk-menyen.

Bytte våpen

Trykk C-, V-, Z– eller X-knappene for å utstyre deg med et våpen eller redskap raskt. Du kan kun bære ett lite og ett stort skytevåpen samtidig – de andre våpnene dine oppbevares i ryggsekken. Du får tilgang til våpnene ved å bruke Z– eller X-knappene til å navigere til det lille eller store skytevåpenet som du er utstyrt med. Deretter holder du S-knappen nede og bruker C– og V-knappene til å bla gjennom ulike alternativer. Slipp opp S-knappen for å velge våpenet du ønsker å bruke.

Kniver

Disse små bladene kan utgjøre en stor forskjell i kampen for å overleve. De kan brukes til å eliminere fiender lydløst, tvinge opp låste dører eller når du forsvarer deg mot livsfarlige angrep fra visse typer infiserte.

Sprengstoff

Hjemmelagde eksplosiver som Molotov-cocktailer, spikerbomber og røykbomber kan være svært effektive når du er i undertall. Når du er utrustet med eksplosiver, kan du trykke på og holde nede W-knappen for å sikte og trykke på R-knappen for å kaste dem. Du kan plassere spikerbomber på bakken ved å trykke på R-knappen uten å sikte. De eksploderer når en fiende beveger seg innenfor rekkevidde.

Tips:

Enkelte fiender, spesielt infiserte, vil sverme mot høye lyder, som lyden av en flaske som knuses. En gjeng med infiserte er et utmerket mål når du har Molotov-cocktailer og bomber å bruke

Lommelykt

Du skrur på lommelykten ved å trykke på N-knappen.

De infiserte

De ser kanskje ut som mennesker, men cordyceps-hjerneinfeksjonen (CHI) fjerner alt av menneskelighet fra de rammede bare noen timer etter at de utsettes for soppen. De infiserte er ekstremt aggressive og er vanligvis å finne i grupper som angriper alle overlevende de oppdager. De senere stadiene av infeksjonen kan medføre synstap og sterkt forbedret hørsel. Man vet ennå ikke hva soppen vil gjøre med verten hvis den får utvikle seg videre.

Infected

Militæret

Lov og orden kollapset fullstendig etter CHI-utbruddet, og restene etter United States Federal Disaster Response Agency (FEDRA) og militæret erklærte unntakstilstand. De opprettet en rekke karantenesoner i store byer for å beskytte overlevende og det som var igjen av ressurser og infrastruktur. I de 20 årene som fulgte, falt et utall karantenesoner. I de få karantenesonene der menneskene fremdeles har kontroll, styrer militæret med jernhånd.

military

Jegere

Enkelte vil gjøre alt for å holde seg i live når de blir presset opp i et hjørne. Jegere er mennesker som har gått sammen i grupper og plyndrer andre overlevende – de truer dem til å gi fra seg eiendelene sine før de tar livet av dem eller det som verre er. De er overraskende godt organiserte, desperate og væpnet til tennene med alle mulige typer våpen.

Hunters

Fireflies

Fireflies er en tungt bevæpnet og velorganisert motstandsgruppe. De er i stadig konflikt med det undertrykkende regimet til FEDRA og militæret. Mange sluttet seg til dem da karantenesonene ble opprettet.

firefiles

I denne filmen kan du se hvordan den Academy Award®-belønnede komponisten Gustavo Santaolalla skapte den rørende musikken.