Screen-for-background-section

London i 1886: en by i sentrum av verden. Se deg rundt, så ser du kjente distrikter som Mayfair og Whitechapel, og berømte landemerker som Palace of Westminster, Crystal Palace, Big Ben og London Underground.

Se litt nøyere etter – dette er ikke akkurat som London i Victoria-tiden slik du lærte om det på skolen. Nye utviklinger innen teknologi har skjedd fordi den industrielle revolusjonen ble akselerert, og en konflikt har pågått i flere århundrer mellom menneskeheten og en fryktelig fiende: halvblodsvesnene.

Enorme luftskip patruljerer i luften over hovedstaden, og elektriske tog krysser byen på skinner som er lagt høyt over de travle gatene. Ordenen, et hemmelighetsfullt fellesskap av kongelige riddere, holder øye med alt dette…

SIR GALAHAD

portrait-2_Galahad

Fremragende sporfølger og jeger med legendariske instinkter og kampferdigheter. Galahad er nå upåvirket av volden han ser daglig – han er livstrett, men opptrer rolig og profesjonelt. Han er Malorys protesjé og Isabeaus mentor.

SIR PERCEVAL (MALORY)

malory_portrait_hair

Malory er en ledertype av natur og har vært medlem av Ordenen svært lenge. Han mener at målet helliger midlene når det gjelder riddernes pågående kamp mot halvblodsvesnene.

LADY IGRAINE (ISABEAU)

portrait-1_Isabeau

En lovende ung ridder som håper å finne sin plass i Ordenen.

MARQUIS DE LAFAYETTE

portrait-5_Lafayette

En ridderlærling som lar følelsene styre avgjørelsene, på godt og ondt.

NIKOLA TESLA

Tesla_portrait

Oppfinner av våpen og utstyr til Ordenen. Hans teknologiske talent begynner å gi menneskeheten overtaket i kampen mot halvblodsvesnene.

lycan_soldier_fur

Halvblodsvesnene er Ordenens eldgamle erkefiende. De er intelligente og svært voldelige, og blir betydelig sterkere med alderen.

Under kamp har det skjedd at halvblodsvesener så ut til å bli truffet av kule etter kule uten å få synlige skader. Ordenens riddere vet at de må sikte på hodet eller overkroppen og treffe med hvert eneste skudd, helst med tungt skyts, for å beseire denne formidable fienden.

Når et halvsblodsvesen er såret er den beste måten å avlive det på med skarpt stål.

order1886_screenshot_numbered

1. Sikte
2. Ladet ammunisjon
3. Reserveammunisjon
4. Svartsiktmåler
5. Svartvann

venstre spak Beveg
høyre spak Kamera
S-knappen Takle hindring
F-knappen Lad om
D-knappen Samhandle/nærkamp
A-knappen Dekning
Q-knappen Svartsikt
W-knappen Sikt
B-knappen Akselerer
E-knappen Alternativt skudd
R-knappen Skyt
N-knappen Direktiv
styreplaten Kamerabytte
C-retningsknappen Røykgranat
V-retningsknappen Splinthåndgranat
Z-retningsknappen Sekundært våpen
X-retningsknappen Primært våpen

TILPASSING AV KONTROLLENE

Du kan tilpasse enkelte kontroller via Innstillinger-menyen. Du kan bytte retningen du skyver spaken i for å se opp og ned og til venstre og høyre, eller bytte sikt- og skyt-kontrollene mellom Q– og E-knappene og W– og R-knappene.

Beveg- og Kamera-kontrollene kan byttes mellom venstre og høyre spak. I tillegg kan du justere hvor fort Galahad snur seg under vanlig spill, mens du sikter og bruker et våpen med sikte, og du kan stille inn kameraet til å se over den høyre eller venstre skulderen hans.

SAMLE INN VÅPEN OG AMMUNISJON

Når du står nær våpen eller ammunisjon trykker du på D-knappen og holder den inne for å plukke det opp.

SAMHANDLE MED OBJEKTER

Se opp for små svarte og hvite indikatorer – disse angir at det er et objekt i nærheten som du kan samhandle med. Bruk knappen(e) som vises på skjermen.

REAKSJON PÅ TRUSLER

Hvis det dukker opp en rød X på skjermen, betyr det at det finnes en trussel i nærheten. Trykk på S-knappen fort for å unnvike!

BRUK AV SNIKANGREP

Snik deg forsiktig bort til fiender bakfra og trykk på D-knappen – timer du det perfekt, blir det et enkelt drap.

BRUK AV DEKNING

Trykk på A-knappen for å gå i dekning. Når du er i dekning kan du bruke venstre spak til å titte over eller rundt kantene på det du er i dekning bak.

Skyv venstre spak mot venstre eller høyre og trykk på A-knappen hvis du vil bevege deg til annen dekning i nærheten.

Skyv venstre spak oppover og trykk på S-knappen hvis du vil hoppe over dekning.

Trykk på S-knappen eller gå bakover for å gå ut av dekning.

Svartvann er den mystiske materien som strømmer gjennom årene til alle ridderne i Ordenen. Det forlenger livene deres, og i tillegg gir det dem en spesiell evne til å konsentrere seg, kjent som «Svartsikt».

REGENERERING AV HELSE

Når du blir skadet i kamp bør du finne dekning, og så – når du er trygt unna fiendens angrep – trykke på D-knappen for å drikke Svartvann. Når beskjeden vises på skjermen trykker du på S-knappen mange ganger på rad for å regenerere både din egen helse og Svartsikt.

BRUK AV SVARTSIKT

Når Svartsikt-måleren er full trykker du på Q-knappen for å aktivere denne effektive evnen. Etter at du har utløst den kan du bruke venstre spak til å bytte mellom mål og trykke på R-knappen for å skyte på dem. Svartsikt fungerer bare i en kort periode av gangen, men Svartsikt-måleren lader seg opp igjen etter hvert som du kommer videre og beseirer fiender.

ESSEX M2/PN83 “FALCHION” AUTOMATRIFLE

En angrepsrifle som genererer en slagstyrke som treffer både fiender og objekter i nærheten. Jo nærmere fienden er, jo kraftigere blir virkningen – de lamslås og blir desorienterte.

M84 SKARPSKYTTERKARABIN

En snikskytterrifle med mange funksjoner. Trykk på W-knappen og hold den inne for å gå inn i standard siktevisning. Du kan zoome inn og ut ved å trykke på B-knappen. I tillegg kan du holde pusten slik at du sikter mer nøyaktig ved å trykke på B-knappen og holde den inne. Når du sikter stabilt trykker du på R-knappen for å skyte fienden.

ESSEX M86/FL TERMITTRIFLE

Når de antennes lamslår termittskyene fienden og gir dem hoste. Tennflammer antenner alle skyer innenfor et bestemt område – dette skaper en enorm flammeeksplosjon som hyller fiendene inn i flammer.

TS-23 STRØMINDUKSJONSLANSE MED RESONANSKRETS

Når det er fulladet er dette våpenet kraftig som et lynnedslag. Strømmen fra lansen finner målet sitt automatisk, så det er lett å sikte med.

MILLS MK IV SPLINTHÅNDGRANAT

En pålitelig og destruktiv splintgranat som bringer så godt som garantert død for alle som befinner seg i sentrum for eksplosjonen, og lamslår de som er heldige nok til å befinne seg i utkanten av området. Mills Mk IV kan «kokes»: Når du har trukket ut splinten holder du R-knappen inne, og slipp den deretter og kast granaten rett før den eksploderer – dette reduserer fiendens sjanse for å overleve.

TS-17 “DETONATOR”

Dette fjernkontrollerte sprengstoffet kan settes fast på en overflate og så detoneres via radiobølger ved å trykke på E-knappen.

format_banner

Du kan også se denne spillerveiledningen på smarttelefon, nettbrett eller stasjonær eller bærbar PC ved å gå til eu.playstation.com/theorder.

Prøv det neste gang du vil sjekke kontrollene mens du er i kamp – du trenger ikke å sette spillet på pause en gang!

Har du noe du vil si om The Order: 1886™?

Finn ut hva alle snakker om, gi uttrykk for dine egne meninger og snakk med andre spillere på det offisielle PlayStation®-forumet.

Bli med i samtalen nåw

Diskusjonsforumene for The Order: 1886™ finnes bare på engelsk.