Oldus var en lugn och blomstrande värld. En lång period utan krig innebar att jorden var bördig och invånarna lyckliga.

Men friden varade inte för alltid. En dag dök en mystisk profet upp och varnade för en dyster framtid. Hon hävdade att Oldus skulle komma att omsvepas av ett ondskefullt mörker som skulle föra med sig förödelse och sorg.

Profeten reste runt i världen på jakt efter tappra kämpar villiga att ta sig an katastrofen. Som hjälp inför den stundande kampen gav hon dem en oerhört kraftfull ädelsten – en så kallad kub.

Långt senare, när invånarna glömt profetens varning, började förändringar ske i Oldus. De lugna haven brusade upp och slukade öar. Blixtar regnade från himlen och ödelade marken nedanför. Bergen spydde ur sig eld, och hela världen omsveptes av bitande, karga vindar.

Battle scene

Mörkret varade i vad som kändes som en evighet. Oldus invånare bönade och bad om ett slut på eländet, och när svaret väl kom var det inte vad de hade förväntat sig. Ett ljus trängde igenom skuggan, och ut kom massvis av odjur och monster.

När allt verkade som mest hopplöst började de kuber profeten lämnat åt folket, som förts vidare generation efter generation, att stråla av energi. Vissa använde dem till att slå tillbaka mot mörkret – andra utnyttjade kraften till mer själviska ändamål.

Nu har kampen börjat. Blir Oldus tryggt igen, eller faller det för fasorna som förmörkelsen (Dark Eclipse) fört med sig?

Krigets regler

battle

Innan du ger dig ut på slagfältet måste du välja tre ledare (”Leaders” i spelet) att kämpa med. Ledare med den blå pilbågssymbolen bredvid sitt namn specialiserar sig på distansattacker; ledare med den röda svärdsymbolen specialiserar sig på närstridsattacker.

Dina ledare blir mer och mer kraftfulla för varje fiende de besegrar. De stiger i nivå, upp till maxnivån 10. När du besegrar fiender får du även Quark, som du använder för att rekrytera soldater till din armé.

För att vinna striden måste du förstöra din motståndares bastorn.

Det är viktigt att du samlar på dig resurser. Resurser skördas från träd och gör att du kan bygga torn för att skydda ditt land och ge din armé tilläggsförmågor. Höj dina ledares nivå för att få tillgång till olika typer av torn.

Du kan spela Dark Eclipse med antingen den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen eller upp till två rörelsekänsliga handkontroller PlayStation®Move.

DUALSHOCK®4-kontroller (vänsterhänt/högerhänt)

Flytta slagfältet/kartan horisontellt: V-knappen / S-knappen (håll in)
Vrid slagfältet/kartan: V-knappen / S-knappen (dubbeltryck)
Flytta slagfältet/kartan vertikalt: X-knappen / A-knappen (håll in)
Omkalibrera kamera: OPTIONS-knappen (håll in)
Visa statistik: Z-knappen / F-knappen
Avsluta spelet: Z-knappen / F-knappen (håll in)
Ta ledarikon: W-knappen / R-knappen (håll in)
Interagera med torn-/träd-/soldatikoner: C-knappen / D-knappen
Aktivera aktiv förmåga: Håll in W-knappen och tryck på C-knappen / Håll in R och tryck på D-knappen
Teleportera dig tillbaka till basen (när du är bredvid ett torn): C-knappen / D-knappen

PlayStation®Move-kontroller

Flytta slagfältet/kartan horisontellt: T-knappen (håll in)
Vrid slagfältet/kartan: T-knappen (dubbeltryck)
Flytta slagfältet/kartan vertikalt: A-knappen (håll in)
Omkalibrera kamera: START-knappen (håll in)
Visa statistik: F-knappen
Avsluta spelet: F-knappen (håll in)
Ta ledarikon: [T] (håll in)
Interagera med torn-/träd-/soldatikoner: D-knappen
Aktivera aktiv förmåga: Håll in [T]-knappen och tryck på D-knappen
Teleportera dig tillbaka till basen (när du är bredvid ett torn): D-knappen

tower

Använd torn för att kontrollera striden. Ditt bastorn är det viktigaste du har – om det förstörs är striden över, oavsett hur starka dina ledare är.

Förutom bastornet finns det fem andra torn du kan bygga. Så länge en allierad ledare är i närheten anfaller de här tornen alla fiendeenheter som befinner sig inom deras inflytandesfär. Dessutom hjälper de dina arméer med egna specialförmågor.

För att bygga vissa torn måste dina ledare ha nått en särskild sammanlagd nivå. Tänk på att det finns en gräns för hur många torn som kan befinna sig på kartan samtidigt.

Fast Tower

Fast Tower

Ger allierade ledare i närheten en hastighetsboost. Detta följs av en vänteperiod.

Nivå för att bygga: Nivå 3. Byggkostnad: 3 resurser. Gräns: 5

Vision Tower

Gör så att du ser igenom krigsdimman. Detta följs av en vänteperiod.

Nivå för att bygga: Nivå 9. Byggkostnad: 4 resurser. Gräns: 4

Vision Tower
Hindrance tower

Hindrance Tower

Gör fiendestyrkor i närheten långsammare. Detta följs av en vänteperiod.

Nivå för att bygga: Nivå 12. Byggkostnad: 5 resurser. Gräns: 3

Revival Tower

Återupplivar ledare i närheten. Detta följs av en vänteperiod.

Nivå för att bygga: Nivå 18. Resurser för att bygga: 8 resurser. Gräns: 2

Revival Tower
Taming Tower

Taming Tower

Omvänder alla Eaters du besegrat till din sida, men deras hälsa minskar över tiden. Gör även extra skada mot fiender.

Nivå för att bygga: Nivå 24. Resurser för att bygga: 12 resurser. Gräns: 1

När du har byggt alla fem typer av torn anfaller ditt bastorn fiendens bastorn direkt.

Torn kan byggas på höjder, så länge dina soldater samlar tillräckligt med resurser. Du kan inte ha mer än ett torn på en höjd, och du kan inte heller ha ett torn på en höjd intill en annan höjd som redan har ett torn.

Characters in action

Kraftfulla varelser och brutala odjur härjar i Oldus som följd av förmörkelsen. Om du ska lyckas på slagfältet måste du ta hjälp av några av världens mäktigaste kämpar.

Alla ledare har, förutom sina unika attribut, en aktiv och en passiv förmåga. Förmågorna kan vända striden helt och få dig att segra när du trodde att hoppet var ute.

Hjältar

Sakura

Sakura (unlockable)

Sakura är prinsessa av Milzarya. Hon fick order om att evakuera staden under förmörkelsen. Hon vägrar att lämna sitt folk i fördärvet och har återvänt för att leda kampen med hjälp av kraften från en kub.

Aktiv förmåga: Blossom Blade. Sakura förflyttas blixtsnabbt till en vald plats och utför en snurrande svärdattack som skadar alla inom effektområdet.

Passiv förmåga: Inspiration. Väntetiden för aktiva förmågor minskar när hon besegrar fientliga ledare.

Asuka

Asuka växte upp i Milzaryas slumområden och är en tvättäkta överlevare. Efter att ha bevittnat förmörkelsen beslöt hon sig för att bekämpa katastrofen tillsammans med Sakura.

Aktiv förmåga: Lightning Speed. Asuka skapar ett energifält av vind som hon kastar mot ett valt område. Allierade i effektområdet får en attack- och rörelsehastighetsboost.

Passiv förmåga: Adaptive Stance. Asuka får en rörelsehastighetsboost om en fientlig ledare i samma område använder sin aktiva förmåga.

Asuka
Kensoon

Kensoon

Kensoon adopterades av en filantropisk familj och levde ett i mångt och mycket lyckligt liv. Det förändrades tvärt efter förmörkelsen. Fast besluten att ta reda på vad som ligger bakom katastrofen ger han sig ut på en upptäcktsfärd.

Aktiv förmåga: Hamstringer. Kensoon skadar fiender i närheten och gör dem långsammare under en kort period.

Passiv förmåga: Hunter Gatherer. Kensoon får resurser när han besegrar större Eaters.

Dominators

Raina

Till och med de brutalaste av krigare flyr Raina. Den här svärdssvingande kämpen har besegrat oräkneliga fiender och tagit deras skalper som troféer – och som en varning mot alla dumma nog att ge sig på honom.

Aktiv förmåga: Spinning Slice. Raina anfaller fiender i närheten med sina två snurrande svärd. Efter attacken får han en attackhastighets- och attackstyrkeboost under en kort period.

Passiv förmåga: Last Stand. Raina tar mindre skada när han är i samma område som en fientlig ledare. Han får en extra försvarsboost per ledare om det finns flera i området.

Raina
Wuntasto

Wuntasto

Wuntasto har vigt sitt liv åt ljusets renhet i tusentals år. Hon renar vilsna själar och besegrar fiender med hjälp av dess kraft.

Aktiv förmåga: Laser. Wuntasto skjuter en kraftfull laserstråle mot en vald plats. Den skadar alla fiender i effektområdet.

Passiv förmåga: Lead Seal. När Wuntasto besegrar en fiende blir alla fientliga ledare i närheten långsammare under en kort period.

Ejin

Ejin var en gång i tiden två skilda varelser: två bittra fiender som drabbat samman i strid. Men en mystisk förtrollning förenade de två varelserna. Ejin är en av Oldus farligaste ledare – när den interna konflikten får stå åt sidan, vill säga.

Aktiv förmåga: Curse. Ejin kastar en besvärjelse över ett valt område. Fiender i området får minskad rörelsehastighet. När besvärjelsen är klar tar fienderna skada baserat på hur länge de befunnit sig i området.

Passiv förmåga: Soul Drain. Efter att ha besegrat en fiende absorberar Ejin fiendens själ och får en attackstyrkeboost. Om Ejin inte besegrar en annan fiende inom en kort period försvinner attackbonusen.

Ejin
Zolf

Zolf

Trots att Zolf har besegrat otaliga fiender med sin enorma styrka blir han aldrig riktigt nöjd. Nu strövar han omkring i Oldus på jakt efter en värdig motståndare som kan stilla hans stridsbehov.

Aktiv förmåga: Jumping Claw. Zolf slår ner på en vald plats och skadar och lamslår alla fiender i området.

Passiv förmåga: Unkillable. Om en fiende utför en attack på Zolf som borde minska hans hälsa till noll står han emot skadan under en kort period.

Medan dina ledare växer sig starkare kan de rekrytera soldater till din armé genom att spendera Quark i bastornet. Du kan höja soldaters nivå och göra dem till specialister på när- eller distansstrid.

När din soldat har nått maxnivån kan du rekrytera en ny. Varje ledare kan ha högst tre soldater i sin trupp.

Nivå 1:

Warrior

Soldatförmåga: Forbearance. Enhetens försvar höjs under en kort period.

Distansstridsspecialister

Nivå 2:

Knight

Soldatförmåga: Ultraviolence. Enheten utför en specialattack som gör större skada mot fienden.

Red Knight

Nivå 3:

Blue Swordmaster

Sword Master

Soldatförmåga: Penetration. Enheten utför en specialattack som gör större skada mot fienden.

Armor Knight

Soldatförmåga: Impenetrability. Enheten stärker gruppens försvar mot distansattacker under en kort period.

Red Armour Knight

Nivå 4:

Blue Berserker

Berserker

Soldatförmåga: Diffuseness. Enheten utför en attack som skadar alla fiender i effektområdet. Den höjer även gruppens försvar mot distansattacker.

Guardian

Soldatförmåga: Selflessness. När enhetens ledare förlorar all sin hälsa ger enheten upp sitt eget liv för att återuppliva sin ledare med fullt återställd hälsa.

Red Guardian

Närstridsspecialister

Nivå 2:

Archer

Archer

Soldatförmåga: Relentlessness. Enhetens anfallshastighet höjs under en kort period.

Nivå 3:

Flame Wizard

Soldatförmåga: Incandescence. Enheten utför en specialattack som gör bonusskada en kort period efter träff.

Flame Wizard
highpriest_blue

High Priest

Soldatförmåga: Restorativity. Enheten läker alla enheter i närheten som bara har lite hälsa kvar.

Nivå 4:

Machine Gunner

Soldatförmåga: Sluggishness. Enheten utför en attack som minskar målets rörelsehastighet under en kort period.

Machine Gunner
Necromancer

Necromancer

Soldatförmåga: Providence. Enheten kastar en besvärjelse som läker alla allierade i det valda området. Enheter som påverkas av besvärjelsen får även en försvarsboost under en kort period.

tips

Hemmafördel

Om en ledare befinner sig nära ett torn återupplivas dess soldater automatiskt om de stupar. Ju högre tornets byggkostnad är, desto snabbare återupplivas soldater.

Mänsklig sköld

Eaters anfaller alltid soldater först och ger sig på ledare senare.

Skogen är farlig …

Eaters omspawnar snabbare om de besegras nära ett område med många träd.

Rejält bygge

Torn skadas inte av aktiva förmågor. Du måste befinna dig nära för att förstöra dem.

Klarsynt

När du besegrar Eaters tappar de Vision Stones, som skingrar all krigsdimma i området.

Delad erfarenhet

När fiender besegras får alla ledare i närheten lika mycket erfarenhet.

Otäcka odjur

Slumpen avgör vilka sorters Eaters som dyker upp på kartan, men deras spawnplatser och relativa styrka är alltid desamma.

Säkra området

Om torn angrips medan de byggs försvinner alla resurser som finns i dem.

Några ord från våra vänner på juridiska avdelningen

Genom att använda den här programvaran godkänner du licensvillkoren. De fullständiga licensvillkoren går att läsa här: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Här är några av de viktigaste detaljerna:

 • Den här programvaran är licensierad till dig av Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med företagssäte i England och Wales, företagsnummer 03277793).
 • Var snäll och följ licensvillkoren. Om du inte gör det kan vi ta ifrån dig licensen, och det betyder att du inte kan använda programvaran längre. Läs: ingen mer underhållning.
 • Den här programvaran är till för privat bruk, så använd den inte i kommersiellt syfte och gör inga sändningar med andra verktyg än de vi tillhandahåller.
 • Det kan hända att den här programvaran går att använda online.
  • När du gör det ska du följa lagen, uppföra dig ordentligt, respektera andra och se till att allt du delar (UGM – ”user generated media” eller användarskapad media på ren svenska) uppfyller samma villkor. Om du stöter på någonting olämpligt i PlayStation®-communityn ber vi dig att anmäla det till oss. Du kan läsa mer om anmälningar på www.playstation.com/safety.
  • o Vi kan visa upp ditt UGM på PlayStation™ Network och på våra andra tjänster och webbplatser (förutsatt att dina integritetsinställningar tillåter det), och du kommer att identifieras som dess ägare (via online-ID eller, om du vill, ditt namn). Vi kan även använda det kommersiellt. Genom att lägga upp UGM intygar du att du har alla rättigheter som behövs för att göra det.
  • Vi kan samla in uppgifter om dig, vilket förklaras i vår integritetspolicy: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Det här spelets åldersmärkning är baserad på spelets innehåll och målgrupp, inte på spelets svårighetsgrad.
 • Om du är förälder eller målsman kan du besöka www.playstation.com/safety för mer information om hur du kan anpassa ditt barns upplevelse med det här spelet samt med våra andra produkter och tjänster.