Section-A4

BÖRJAN PÅ SLUTET

Section-A5

Kratos, en förre detta kapten i Spartas armé, stod på en klippa vid Egeiska havet, i stånd att ända sitt tragiska liv. Han hade förgört sin ärkefiende, krigsguden Aros, med hjälp av Pandoras ask – en artefakt funnen på ryggen av Cronos, en av de två titaner som en gång härskade över världen.

Men hämnden hade inte givit honom ro. Skulden över att ha slaktat sin egen familj – vilket Aros lurat honom till – var för tung för att bära.

Då Kratos störtade ner mot den eviga glömskan, rycktes han plötsligt ur dödens klor av gudinnan Athena som tog honom till Olympen för att axla manteln som den nya krigsguden.

STORMEN DRAR IHOP SIG

Section-A6

Men Kratos accepterades inte av sina olympiska kolleger och sökte då tröst i att leda Spartas dödliga armé i ett krig för att erövra hela Grekland.

Under plundringen av Rhodos blev han lurad till att avstå sina gudomliga krafter och kunde då dräpas av Zeus, Olympens härskare.

Då Kratos föll ner i Hades räddades han av Gaia, Titanernas moder, som övertalade honom att använda sitt raseri till att hjälpa de gamla härskarna av universum att hämnas olympierna som förödmjukat dem i det Stora kriget.

Återkommen till jorden besökte Kratos Ödessystrarna, och åkte med deras magiska vävstol tillbaka i tiden till sin strid med Zeus, och den här gången skadade han honom med det mäktiga Blade of Olympus (Det olympiska svärdet). Just som Kratos var i färd med att ge Zeus nådastöten materialiserade sig Athena för att försvara sin far, och blev dödligt sårad när hon kom i den hämndlystna krigarens väg.

Innan hon gav upp andan avslöjade Athena att Zeus motvilja mot Kratos berodde på att Kratos var hans egen son, det barn som han alltid fruktat skulle orsaka Olympens undergång. Kokande av raseri återvände Kratos till den magiska vävstolen och åkte tillbaka till Stora kriget för att leda titanerna.

DEN SISTA STRIDEN

Section-A7

Gudarna har lekt med hans stjäl länge nog nu. Med Gaia och titanerna har Kratos nu återvänt till sin egen epok för att fullfölja det öde som hans far fruktat: att en gång för alla förgöra Olympen.

Zeus är skadad. Athena och Ares är döda. Slutet är nära. Och när det kommit, väntar endast kaos …

Section-A8

GRUNDERNA

Förflyttning vänsterspaken
Undvik/välj mål högerspaken
Normal attack F-knappen
Kraftig attack D-knappen
Blockera/parera (med rätt tajming) Q-knappen
Hoppa S-knappen
Dubbelhoppa S-knappen + S-knappen
Pausmeny styrplattsknappen (höger)
Vapen/föremål/rörelser/status OPTIONS-knappen
Fotoläge styrplattsknappen (vänster)

AVANCERADE RÖRELSER

Använd magi R-knappen
Icarus wings (Ikarusvingar) S-knappen (håll in)
Rage of Sparta (Spartas raseri) B-knappen + N-knappen
Kasta och följ fiende i luften D-knappen (håll in)
Greppa A-knappen
Greppa/murbräcka (med vissa fiender) F-knappen
Svinga (medan du hänger) E-knappen (håll in), S-knappen för att släppa
Kedjegrepp Q-knappen (håll in) + A-knappen
Handling/interagera/släpp taget (när du klättrar) E-knappen
Sparka objekt E-knappen (håll in) + S-knappen (håll in och släpp)

FÖREMÅL OCH VAPEN

Eldsflamma (med Bow of Apollo (Apollos båge)) W-knappen (håll in) + F-knappen
Eldhav (med Bow of Apollo) W-knappen (håll in) + F-knappen (håll in)
Strålknippe (med Head of Helios (Helios huvud)) W-knappen (håll in)
Flytta strålknippe (med Head of Helios) W-knappen (håll in) + högerspaken
Ljustunnlar/blända fiender (med Head of Helios) W-knappen (håll in) + D-knappen
Växla vapen Riktningsknapparna C, V, Z, X
Växla valt föremål W-knappen (håll in) + S-knappen, F-knappen eller D-knappen
Använd föremål W-knappen (håll in)

ÖVRIGT

Pausmeny styrplattsknappen (höger)
Vapen/föremål/rörelser/status OPTIONS-knappen
Fotoläge styrplattsknappen (vänster)

Section-A9

KOMBOATTACKER

Utför en serie attacker för att skapa en kombokedja som kan åsamka massiv skada. Experimentera med att kombinera olika lätta och kraftiga attacker, och utforska nya angreppssätt allteftersom du uppgraderar dina vapen. En lista på tillgängliga handlingar och komboer hittar du i handlings menyn nedan.

SITUATIONSBEROENDE ATTACKER

Situationsberoende attacker kan bli möjliga när en fiende har blivit tillräckligt försvagad. Då visas en A-symbol på skärmen, ovanför fiendens huvud. Tryck på A-knappen och följ sedan den serie knapptryckningar som visas på skärmen.

KLÄTTRING

Kratos kan klättra på vissa ytor och även slåss medan han klänger sig fast. För att klättra på en vägg eller annan yta, för vänsterspaken i önskad riktning. Tryck på S-knappen för att att snabbt hoppa upp på eller längs en vägg. Du kan snabbt kana ner för vissa ytor genom att trycka och hålla in E-knappen. Kratos kan också använda sina hopkedjade svärd för att hänga i och röra sig längs tak. .

FASTHAKNING

Kratos kan använda sina hopkedjade svärd till att svinga sig över avgrunder och dra sig upp för klippväggar. Fästpunkter indikeras med gnistrande vitt ljus som lyser när det är inom räckhåll.

SIMMA

Om Kratos hamnar i vattnet, simma genom att föra vänsterspaken i valfri riktning. När så är möjligt, för högerspaken C för att dyka och V för att stiga mot ytan. För att utföra en undervattensrusning, tryck och håll in S-, F-, D– eller A-knappen för att samla kraft, och släpp den sedan för att rusa framåt.

ICARUS WINGS

Om Kratos har Icarus Wings kan du flaxa över stora hål och raviner genom att hålla in S-knappen. För att få extra höjd, tryck på S-knappen två gånger för att dubbelhoppa, och håll in det andra S-trycket för att veckla ut vingarna. Styr glidflykten med vänsterspaken. Vingarna tar dig högre upp om du flyger över en värmekälla.

LÖSA PUSSEL

På hämndens väg kommer Kratos möta många invecklade pussel som måste lösas med hjälp av föremål i omgivningarna. Pusslen kan innefatta kombinationer av handlingar såsom att dra i spakar, öppna dörrar, flytta hissar och byta plats på särskilda objekt.

Section-B6

Du kan pausa spelet när som helst genom att trycka på vänstra sidan av styrplattsknappen för att öppna det nya fotoläget.

Du kan fånga vilket ögonblick som helst, om det så är Kratos på egen hand i vildmarken eller när han står och beundrar resultatet av sitt monsterdräpande, och piffa till bilderna genom att experimentera med diverse kamera-, färg-, design- och ljusfunktioner.

Tryck på SHARE-knappen för att spara dina alster och visa upp din kreativitet för alla dina vänner.

Section-B7

RIDA PÅ VILDDJUR

När vissa djur och monster försvagats tillräckligt kan du klättra upp och rida på dem: närma dig fienden och tryck på den knapp som visas på skärmen. Om varelsen kan ridas, så kommer Kratos hoppa upp och ta kontroll över det

KLOT

Det finns tre olika slags klot: röda, gröna och blå, vilka fyller varsin funktion. Klot kan du få genom att besegra fiender, förstöra objekt såsom lådor och vaser, eller genom att öppna kistor.

Röda klot Power up(Extrakraft)-klot som kan användas för att uppgradera vapen och förmågor.
Gröna klot Hälsoklot som fyller på Kratos hälsomätare.
Blå klot Magiska klot som fyller på Kratos magimätare.

SPARALTARE

När Kratos upptäcker en skimmrande pelare av ljus, gå in i ljuset och tryck på E-knappen för att spara dina framsteg.

URGAMLA VÄGGMÅLNINGAR

Väggmålningar som illustrerar titanernas och gudarnas historia kan hittas här och där i världens mörka hörn. Studera väggmålningarna med E-knappen, så tillskänks Kratos nya krafter om du har tur.

MENYSKJERMER I SPILLET

Tryck på OPTIONS-knappen för att pausa spelet och få tillgång till menyskärmarna krafter, föremål, Status och rörelser.

Tryck på Q-knappen eller E-knappen för att bläddra mellan de olika skärmarna och tryck på C, V, Z eller X för att markera alternativ.

KRAFTER

Kratos kommer allteftersom att få nya vapen och magiska förmågor, och dessa kan sedan uppgraderas med hjälp av de de röda klot han samlar på sig. Välj det vapen eller den förmåga du vill uppgradera och håll sedan in S-knappen.

FÖREMÅL

Se de specialföremål Kratos samlat på sig hittills och hur de kan hjälpa honom på äventyret. Exempelvis så kan gorgonögon förlänga hälsomätaren, fenixfjädrar förlänga magimätaren och minotaurhorn öka verkningsgraden av de andra föremålen.

STATUS
Här kan din statistik och dina prestationer, till exempel hur länge du spleat och hur många fiender du nedkämpat.

RÖRELSER
Visar alla de komboer och handlingar som för närvarande låsts upp och finns tillgängliga för Kratos. Listan växer i takt med att Kratos får nya magiska förmågor, vapen och färdigheter. Välj ett vapen och tryck på S-knappen för att se handlingar du kan utföra med det.

Det finns massvis med trophies att låsa upp medan du leder Kratos på hans jakt efter hämnd. Här är några att hålla utkik efter:

Gold Up to the Challenge. Klara av Olympens utmaning.
Silver Maxed Out! Skaffa alla uppgraderingar till alla vapen.
Bronze Hit Man. Utför en 1 000 träffar lång kombination.