Super-Earth-Needs-You

Jag ska gå rakt på sak, soldat. Du är här för att mänskligheten befinner sig i krig. Vår överlevnad hänger på modiga män och kvinnor som du, som frivilligt anmält sig för att göra den ultimata uppoffringen för vår arts fortlevnad.

För att tala klarspråk: vi är omringade av fientligt sinnade rymdvarelser i vår egen galax, och vi utkämpar ett krig vi håller på att förlora.

Vi måste slå tillbaka mot angriparna – hårt, snabbt och skoningslöst – innan de förgör oss.

Välkommen till Helldivers.

Tactics

Helldivers är Superjordens militära skalpell – de bästa av de bästa, handplockade från andra förband och specialutbildade för snabba aktioner med kirurgisk precision mot högprioriterade mål, innan fienden hinner reagera.

Styrkor om upp till fyra Helldivers susar ner genom en planets atmosfär från omloppsbana i varsin helveteskapsel. När de har nått planetens yta använder de sina toppmoderna vapen till att ta nyckelpositioner och märka ut mål för luftangrepp.

Om allt går enligt planerna aktiverar gruppen sedan sin spårsändare och hämtas därifrån innan fienden ens har fattat vad som hände.

Förflyttning vänsterspaken
Sikta högerspaken
Skjut R-knappen
Ladda om E-knappen
Kasta granat W-knappen
Byt vapen D-knappen
Byt till sekundärt vapen D-knappen (håll in)
Spring N-knappen (håll in)
Dyk / upp F-knappen
Återhämtning (när du har fallit) S-knappen (upprepade tryck)
Närstrid A-knappen
Interagera S-knappen
Alternativ [Options]-knappen
Öppna / stäng kartan styrplattsknappen
Radiomeny Q-knappen (håll in)
Stridslistskombinationer (när radiomenyn är öppen) riktningsknapparna

1-STALKER

Kryp
Denna primitiva art har dragit nytta av miljontals år av naturligt urval, och utvecklats till de extremt blodtörstiga och effektiva kryp du träffar på i dag. Deras svaghet – om de nu har någon – är att de inte kan anfalla på långt håll, så se till att hålla dem på säkert avstånd.

1-cyborgs3

Cyborger
Dessa före detta människor avvek från Superjorden för många år sen, för att kunna ägna sig åt sin nästintill religiösa mani – att modifiera sina kroppar med maskiner. Cyborgernas fotsoldater och lätta fordon är kraftigt bepansrade och bestyckade med allehanda långdistansvapen, vilket också gör dem långsammare.

1-illuminates4

Illuminerade
Squ’ith är en uråldrig art ursprungligen vattenlevande organismer som bemästrade rymdfärd långt före människan. De är lömska i strid, så var beredd på förklädnader och taktisk teleportering. Illuminerade har också ett vapen som kan förgöra hela planeter – ett hot som Superjorden inte kan blunda för.

Survival-tips

Vådaskott
En yrkesfara för alla Helldivers är vådaskott. Superjordens regering medger att olyckor ibland inträffar. Det är något du får lära dig att leva med.

Nere, men inte nere för räkning
När du har fällts av en fiende (eller en vän) så kan du använda enhandsvapen som pistol och kpist för att försvara dig. Om du överlever kan du trycka på S-knappen upprepade gånger för att återhämta dig.

Hjälp dina allierade
Du kan hjälpa fällda vänner upp genom att ställa dig bredvid dem och trycka på S-knappen när meddelandet på skärmen visas.

Återhämtning
När en vän har dödats har du möjlighet att återuppliva den igen med hjälp av krigslisten återhämtning.

Patruller
Oskadliggör små grupper fiender innan de hinner slå larm. Om en fiendepatrull slår larm kommer fler fiender att ansluta sig till striden.

Spårsändare
Krigslist-spårsändare skickar ut en ljusstråle som är så stark att den syns ända upp till omloppsbanan. Nackdelen är att fienden flockas kring ljuset som nattflyn kring elden.

Varning: Att stå på samma plats som en krigslist-spårsändare är inte att rekommendera. Den anger landningsplats för inkommande kapslar eller vapen, som båda två är dödliga för Helldivers.

Dyk
Kasta dig bort från skottlinjen och lägg dig raklång på marken genom att trycka på F-knappen. Du kan inte använda några vapen när du ligger raklång, men i gengäld har fienden svårare att se dig.

Drop and roll
Om du brinner kan du trycka på F-knappen och kasta dig ner på marken för att kväva lågorna.