game screen guide

 1. Hälsomätare och läkemedelspåse
  • Din röda hälsomätare visar hur mycket skada Aloy kan ta innan hon stupar, och den är nära kopplad till din gröna läkemedelspåse.
  • Tryck på C-knappen för att återställa hälsa med en dos läkemedel (vilket tömmer din läkemedelspåse).
  • Samla läkande örter för att fylla på läkemedelspåsen.
 2. Kompass
  Kompassen pekar Aloy mot olika intressepunkter, som handlare, lägereldar och uppdragsmål.
 3. Smygsymbol
  Om Aloy har gömt sig blundar denna ögonikon. Men om ögat är öppet kan fienden eventuellt se henne, så håll ögonen öppna!
 4. Erfarenhetsmätare
  Förstör fiender och klara uppdrag eller ärenden för att få erfarenhetspoäng (XP). Samla XP för att ta Aloy till en högre erfarenhetsnivå, bli starkare och låsa upp färdighetspoäng. Aloys nivå anges under erfarenhetsmätaren.
 5. Vapen och ammunition
  Ikonen till höger visar Aloys aktuella vapen, och ikonen till vänster visar ammunitionstypen. Numret visar hur mycket ammunition som är kvar..
 6. Samlingsikon
  Tryck på och håll in D-knappen för att plocka upp fienders föremål, läkande örter eller material.
 7. Lägereld
  Tryck på D-knappen för att tända lägereldar som du kan spara spelet vid och snabbresa till.
 8. Redskap
  Tryck på Z och X för att bläddra mellan brygder, fällor och andra redskap. Tryck på V-knappen för att använda ett redskap. Tryck på C-knappen för att läka Aloy med läkemedelspåsen.
 9. Målmarkör
  Följ den här ikonen för att komma till nästa mål. Numret visar hur många steg det är kvar tills du är framme.
 10. Aktuellt uppdrag och mål
  Den här informationen visar vad ditt aktuella uppdrag eller ärende heter, samt vad du måste göra för att klara det.

Aloy

Jorden, avlägsen framtid. Vår bortglömda civilisation ligger begravd under en ny vildmark, dominerad av skräckinjagande mekaniska varelser. Mänskligheten fortlever i spridda stammar, men deras ursprung, och deras förfäders öde, har förpassats till myt och legend.

I norastammens hemland är Aloy, en ung utstött, fast besluten att hitta svaren hon har nekats i hela sitt liv: varför stöttes hon ut, och vad hände med hennes mor?

NORA

Nora är en isolerad matriarkstam som dyrkar Allmoder, deras naturgudinna. Det är förbjudet att färdas bortom det heliga landets gränser, vilket har gett stammen rykte om att vara något primitiva. Om främlingar beträder noras domän bemöts de alltid med misstankar.

För Aloy är norastammens strikta traditioner och vidskepelse ett stort problem. Aloys okända härkomst har gjort henne till en ”utstött”, vilket förbjuder alla i stammen – förutom Rost, hennes vårdnadshavare – från att prata med henne.

Nora

CARJA

Carja

De soldyrkande carja ser sig själva som den mest civiliserade stammen, och leder ett stort imperium från solens stad, Meridian.

Under solkung Jirans tyranniska välde förde carja krig mot de andra stammarna för offerslavar, tills kungens progressiva son Avad gjorde statskupp. Kuppen splittrade stammen, och Jirans överlevande anhängare utropade sig själva som skuggcarja och flydde till Solsänka, ett citadell i väst.

 

OSERAM

Oseram

Denna sekulära stam av smeder, äventyrare och uppfinnare slöt en allians med solkung Avad för att hjälpa till att störta hans mordiska faders välde. I dag lever stammarna sida vid sida i Meridian.

Oseramstammens temperament beskrivs ofta som arrogant, rentav ociviliserat, jämfört med carjas. Men deras påhittighet och skicklighet i strid röner stor respekt.

 

BANUK

Banuk

Banuk är en stam av överlevare och expertjägare som håller sig för sig själva.

Stammen färdas sällan från sitt snöiga, bergiga hemland, vilket har lett till rykten om dem: det sägs att de lärt sig kommunicera med maskiner …

Fokusen
Tidigt i sitt äventyr hittar Aloy en Fokus, en artefakt från den gamla världen, som fungerar som bärbar dator och förhöjd verklighets-system.

focus

Tryck på N-knappen för att aktivera Fokusen. Innan du konfronterar fienden kan du aktivera Fokusen och trycka på R för att markera dina fiender, och E för att markera deras patrullrutt. De här markörerna syns på skärmen efter att du avaktiverat Fokusen.

Använd Fokus för att se en fientlig maskins komponenter och elementsvagheter, eller identifiera viktiga föremål och ledtrådar som är osynliga för blotta ögat, som gömda fotspår och blodfläckar.

Skanna maskiner med Fokusen för att lägga till dem i din maskinkatalog (under menyn Anteckningar). Varje uppslag visar vilka resurser du kan få när du besegrar den fienden.

OBS! Aloy har begränsad rörelseförmåga när Fokusen är aktiv, så det är bäst att använda den när du är gömd eller utforskar och inte riskerar att bli angripen.

 

Tillverkning och samling
Det mesta av all ammunition och alla föremål som Aloy behöver kan tillverkas av byte från stupade fiender eller samlade resurser.

hunting

Tillverka ammunition var du än är: tryck på och håll in Q-knappen för att komma åt vapenhjulet, markera det vapen du vill skapa ammunition för och tryck på och håll in [X]-knappen för att tillverka.

Ta dig tiden att samla olika växtrötter; de är nödvändiga för att tillverka brygder för elementresistens.

Skörda läkeväxter ofta för att hålla din läkemedelspåse full (mätaren under hälsomätaren).

foraging

När du inte slåss mot maskiner eller banditer är det viktigt att jaga mer typiskt byte som rävar, vildsvin och kaniner. Alla ger material som behövs för att köpa särskilda föremål från handlare eller tillverka väskor som du kan bära mer föremål och ammunition i. I tillverkningsmenyn kan du se exakt vad du behöver.

 

Metallskärvor
Metallskärvor är den primära tillverkningsresursen, och kan användas för att köpa och bygga föremål.

 

Utrustning
Köp nya och mer kraftfulla vapen och kläder för att öka chansen att lyckas i strid. För svårare strider måste du lista ut vilka föremål som ger dig bäst försvar och elementövertag.

 

Vapentyper

weapons list

Varje föremåls sällsynthetsnivå motsvarar dess styrka, tillgängliga ammunitionstyper och antal modifikationsplatser. Sällsyntare föremål är bättre än vanligare. Sällsynthetsnivåerna, från lägst till högst, är klassificerade som:

 • Vanlig (grön)
 • Ovanlig (blå)
 • Sällsynt (lila)

De här sällsynthetsnivåerna gäller all utrustning, inklusive kläder och modifikationer.

 

Kläder
outfits list

Kläder finns i lätta, medeltunga och tunga varianter. Olika kläder ger olika elementskydd och modifikationsmöjligheter.

 

Modifikationer

mods list

Vapenspolar och klädvävar, som du kan köpa från handlare eller plocka från stupade fiender, ger extra bonusar till vapen och rustning, så de är nödvändiga för att maximera din effektivitet i strid.

 

Handel

Det finns handlare längs vägar och i bosättningar. Besök dem regelbundet för att byta delar och samlarföremål mot metallskärvor. För några av handlarnas varor måste du betala andra resurser också, så tryck på F-knappen för att komma åt kartan. Då kan du se var du kan hitta de efterfrågade resurserna.

trading

 

Jakt

Vad gäller storlek och styrka är Aloy alltid i underläge i strid. Men hon är listig och har många knep att tillgå, och du måste utnyttja alla för att vända striderna till din fördel.

trading screen

Ta dig alltid tiden att utvärdera läget med din Fokus.

 • Hur många fiender möter du?
 • Vad är deras svagheter?
 • Har de några radarsystem eller vapen som du kan förstöra först?

Svaren på frågorna ovan avgör vad du gör sedan:

 • Ska du gillra fällor?
 • Ska du tillverka effektiv ammunition?
 • Ska du ta kontroll över en fiende så att den kan slåss på din sida?
 • Ska du skjuta en salva korruptionspilar så att fienden kan slåss på din sida?

 

Håll dig i rörelse

Aloys rörlighet är en av hennes största tillgångar, så utnyttja den väl.

Du måste hålla dig i rörelse om du vill överleva. Sprinta, rulla undan och hoppa in och ut från skyddspositioner så mycket du vill. Om det blir för hektiskt kan du ducka utom synhåll från dina fiender. Ta skydd för att planera nästa attack.

hunting

 

Långhalsar

Långhalsar är enorma, fredliga maskiner som ständigt patrullerar på olika håll i världen. Om du hittar en kan du klättra upp på den: varje långhals innehåller värdefull data som avslöjar de omgivande områdena på kartan.

tallnecks

 

Jaktmarker

Jaktmarker sätter dina färdigheter på prov i arenautformade utmaningar på tid. Du får tillträde till jaktlogementet i Meridian om du tjänar minst tre solmärken.

hunting grounds

 

Banditläger

Banditer har intagit flera utposter i vildmarken. Ta över ett banditläger så att fredliga människor kan flytta in. Du får även en ny handlare och ett snabbresemål.

bandit camp

 

Snabbresemål

Hoppa snabbt mellan snabbresemål i Aloys värld. När du har upptäckt en lägereld eller en bosättning blir de till snabbresemål som visas med gröna symboler på kartan.

Markera ett snabbresemål på kartan och skapa R-knappen för att snabbresa till den platsen. Du måste ha snabbresepaket först. Köp dem från handlare eller få dem när du klarar uppdrag.

 

Utsiktsplatser

vantage point

Utsiktsplatser ger en unik inblick i livet år 2064, för länge sedan. Varje utsiktsplats har en bild av en plats innan den förstördes, samt ett journalinlägg från en man som berättar om sitt liv innan världens undergång. Du kan läsa hans tankar på fliken Samlingsföremål i menyn Anteckningar.

 

Samlingsföremål

collectible

Du kan samla olika föremål, som gamla kärl, banukfigurer och metallblommor. Alla har sin egen historia eller förklaringstext som du kan se på fliken Samlingsföremål i menyn Anteckningar.

Kompletta uppsättningar är eftertraktade i Meridian. Besök Kudiv, Cantarah eller flitige Palas för särskilda belöningar.

 

Deglar

cauldron

Deglar är imponerande, självdrivna fabriker djupt under marken. Om du kan ta dig till en degels kärna kan du lära dig ta kontroll över fler maskintyper.

merch

Letar du efter huvtröjor, t-shirts, inramade illustrationer och andra samlarföremål från Horizon Zero Dawn? Gå in på playstation-gear.com för att ta ytterligare ett steg in i Aloys värld med ett urval merch i hög kvalitet.

STANDARDKONTROLLER

Styr Aloy: vänsterspaken
Styr kamera: högerspaken
Spring: B-knappen
Slå på/av Fokus: N-knappen
Interagera: D-knappen
Glid/Stå eller huka: F-knappen
Rulla undan/Rid långsammare: A-knappen
Hoppa/Rid snabbare: S-knappen
Vapenhjul: Q-knappen (håll in)
Sikta: W-knappen (håll in)
Skjut (medan du siktar): R-knappen
Ladda om (medan du siktar): E-knappen
Svag närstridsattack: E-knappen
Stark närstridsattack: R-knappen
Använd läkemedel: riktningsknapp C
Välj verktyg eller fälla: riktningsknapp Z/X
Använd verktyg eller fälla: riktningsknapp V
Visa dolt gränssnitt: styrplattan
Öppna meny: styrplattsknappen

Möt nya maskiner i en ny, fängslande historia.

Bortom de norra bergen väntar banukstammens gränsland, och utmanar alla att överleva i den extrema regionen. Men nu har denna frusna vildmark ett nytt hot och ett nytt mysterium – som Aloy är fast besluten att lösa.

Skaffa The Frozen Wilds från PlayStation™Store för att få nytt innehåll till Horizon Zero Dawn™, inklusive nya berättelser, karaktärer och upplevelser på en vacker men skoningslös ny plats.

Några ord från våra vänner på juridiska avdelningen

Genom att använda den här programvaran godkänner du licensvillkoren. De fullständiga licensvillkoren går att läsa här: www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Här är några av de viktigaste detaljerna:

 • Den här programvaran är licensierad till dig av Sony Interactive Entertainment Europe Limited (med företagssäte i England och Wales, företagsnummer 03277793).
 • Var snäll och följ licensvillkoren. Om du inte gör det kan vi ta ifrån dig licensen, och det betyder att du inte kan använda programvaran längre. Läs: ingen mer underhållning.
 • Den här programvaran är till för privat bruk, så använd den inte i kommersiellt syfte och gör inga sändningar med andra verktyg än de vi tillhandahåller.
 • Det kan hända att den här programvaran går att använda online.
  • När du gör det ska du följa lagen, uppföra dig ordentligt, respektera andra och se till att allt du delar (UGM – ”user generated media” eller användarskapad media på ren svenska) uppfyller samma villkor. Om du stöter på någonting olämpligt i PlayStation®-communityn ber vi dig att anmäla det till oss. Du kan läsa mer om anmälningar på www.playstation.com/safety.
  • o Vi kan visa upp ditt UGM på PlayStation™ Network och på våra andra tjänster och webbplatser (förutsatt att dina integritetsinställningar tillåter det), och du kommer att identifieras som dess ägare (via online-ID eller, om du vill, ditt namn). Vi kan även använda det kommersiellt. Genom att lägga upp UGM intygar du att du har alla rättigheter som behövs för att göra det.
  • Vi kan samla in uppgifter om dig, vilket förklaras i vår integritetspolicy: www.playstation.com/legal/PSNTerms.
 • Det här spelets åldersmärkning är baserad på spelets innehåll och målgrupp, inte på spelets svårighetsgrad.
 • Om du är förälder eller målsman kan du besöka www.playstation.com/safety för mer information om hur du kan anpassa ditt barns upplevelse med det här spelet samt med våra andra produkter och tjänster.