Story och spelupplägg

Bruksanvisning

Kriget mellan vektaner och helghaster varade bara i några sekunder.

Det kallas för ”planetrensningen”. En miljard liv släktes i petrusitelden som härjade över Helghan, tills allt som återstod var en livlös stenklump.

Under dagarna som följde lyckades man motvilligt enas om ett fredsfördrag.

De överlevande skulle ges exil på en annan planet – Vekta, helghanernas banemäns hemplanet.

Halva planeten tilldelades de helghanska överlevarna. Vektanerna som bodde där tvingades flytta. Den halvan av planeten var inte längre vektanernas hem, utan skulle istället bli New Helghan.

Att använda menyskärmarna

I den här manualen används C, V, Z, X för att ange riktningsknapparnas riktning, om inget annat anges.

Markera ett alternativ Vänsterspaken/riktningsknapparna
Bläddra mellan menyskärmar Högerspaken
Bekräfta S-knappen
Avbryta/återvända till föregående menyskärm A-knappen
Vänster flik Q-knappen
Höger flik E-knappen

Kontroller för en spelare

Förflyttning Vänsterspaken
Spurta B-knappen
Sikta Högerspaken
Hoppa/klättra S-knappen
Ladda om F-knappen
Huka dig/använd A-knappen
Byt vapen D-knappen
Zooma W-knappen
Avfyra vapen R-knappen
Närstridsattack N-knappen
Kasta granat E-knappen
Använd adrenalin Z
Pågående uppdrag C
Uppdragsmeny C (håll in)
Alternativt eldläge V
Taktiskt eko X (håll in)
Alternativ OPTIONS-knappen
OWL:s attackläge Styrplattan, svep C
OWL:s vajerläge Styrplattan, svep X
OWL:s sköldläge Styrplattan, svep V
OWL:s chockläge Styrplattan, svep Z
OWL-kommando Q-knappen

Vapen

Standardvapnen för en Shadow Marshal är automatkarbinen LSR44 och pistolen LS12 Ripper. Men en Shadow Marshal har kunskap om de flesta vapentyper och man kan ta upp och använda alla vapen man hittar under ett uppdrag.

Många vapen, som LSR44, har två eldgivningslägen; tryck V för att byta läge.

Närstrid

En Shadow Marshal har tränats i närstrid. När du man nära en fiende och trycker på N-knappen utför man en närstridsattack. Om man hoppar ner på en fiende gör man också, automatiskt en närstridsattack. Närstridsattacker bakifrån sker ljudlöst.

Taktiskt eko

Det taktiska ekot är en pulserande signal som skickas ut från Shadow Marshal. Signalen markerar ut de stridande, både vänner och fiender, och intressanta platser. Mer information får man om man fokuserar på en särskild punkt.

Man använder sitt taktiska eko genom att hålla in X. Ju längre man håller in knappen, desto större blir avsökningsområdet. Om apparaten överladdas blir den obrukbar en kort stund och kan påkalla närbelägna fienders uppmärksamhet.

Adrenalin

Syntetiskt adrenalin är standard i alla förbandslådor, men en Shadow Marshals förändrade fysik gör att det inte bara läker utan också skapar en tillfälligt förhöjd sinnesnärvaro. Man kan bära fyra och man kan hitta fler under uppdrag. Använd adrenalin genom att trycka på Z.

VSA-HCD 1.3 “OWL”

Den svävande stridsmaskinen kallad OWL har precis uppgraderats till version 1.3 och har nu ett flertal olika funktionslägen.

OWL: Attack

Svep C på styrplattan för att försätta OWL i attackläge. När skärmikonen för OWL är markerad kan den skickas ut och anfalla fiender i närheten med ett tryck på Q-knappen. Den fortsätter att anfalla tills den får en ny order, eller tills batteriet tar slut.

OWL: Vajer

Svep X på styrplattan för att försätta OWL i vajerläge. När skärmikonen för OWL är markerad kan den skicka ut en vajer med ett tryck på Q-knappen, så att Shadow Marshal kan fira sig ner.

OWL: Sköld

Svep V på styrplattan för att försätta OWL i sköldläge. Om det fungerar i omgivningen kan din OWL sätta upp en nanosköld, det gör du med ett tryck på Q-knappen. Du kan skjuta igenom skölden, men fiendens skott stoppas, skölden tål rejält med skada innan den går sönder. OWL:ens batteri töms när den sätter upp en sköld.

OWL: Chock

Svep Z på styrplattan för att försätta OWL i chockläge. När skärmikonen för OWL är markerad kan man med ett tryck på Q-knappen skicka ut den någonstans där den skapar en elektrisk chockvåg som träffar alla och allt i närheten. Detta tömmer OWL:ens batteri.

OWL: Hacka

OWL:en kan hacka datorer, larm och annan elektronisk utrustning. När Shadow Marshal har något som kan hackas i sikte visar OWL-ikonen detta. Tryck på Q-knappen så hackar OWL föremålet och rapporterar sedan resultatet.

OWL: Återuppliva

Om Shadow Marshal blir allvarligt skadad kan OWL använda ett av adrenalinpaketen och återställa hälsan. Detta fungerar bara om man har ett adrenalinpaket, OWL är funktionsduglig och skadorna är läkningsbara.

OWL: Återvänd

När som helst kan man hålla in Q-knappen och hämta tillbaka sin OWL. När OWL:en är dockad vid Shadow Marshals dräkt laddar den sina batterier.

Det finns fyra olika typer av samlarföremål i KILLZONE™ SHADOW FALL:

•    Ljudloggar med tankar från olika karaktärer i världen.
•    Dossierer med underrättelseinformation om individer och platser.
•    Dagstidningsartiklar med aktuella händelser.
•    Serietidningssidor som ger en inblick i helghasternas kultur.

Mer information om KILLZONE™ SHADOW FALL hittar du på killzone.com.

Informationen i den här manualen var korrekt då den publicerades, men mindre ändringar kan ha gjorts sent i spelets utveckling.

Användning av denna mjukvara omfattas av användarvillkoren på eu.playstation.com/legal.

Det är dags för dig att ge dig ut i fält och strida mot fienden – var den än kan befinna sig. Så hoppa in i en krigszon full med action. Alla vapen och förmågor är redan upplåsta och redo att användas!

Det finns nästan hur många krigszoner som helst, vissa har skapats av utvecklarna Guerrilla Games och andra har skapats av andra spelare. Här finns alla sorters upplevelser, en brutal, vild kamp mellan 24 soldater, en spelomgång med bara nya spelare, eller en taktisk kamp mellan bara de allra bästa spelarna.

Spela med egna regler

Om du inte hittar en krigszon som du gillar kan du ju alltid skapa en egen. Det finns nästan oändliga möjligheter att anpassa krigszonen som du vill ha den. Gör egna krigszoner och dela dem sedan med KILLZONE™ SHADOW FALL-communityn. De mest intressanta, roliga och populära kommer visas upp på prominent plats i spelet.

Min soldat

När du gör utmaningar i multiplayer låser du upp nya vapenuppgraderingar, förbättrar dina förmågor samt får ny utrustning och annat till din soldat. Utmaningarna bidrar också till din beteckningsgrad och det finns fler än 1 500 utmaningar – kan du göra allihop?

Kontroller i multiplayer

Förflyttning Vänsterspaken
Spurta B-knappen
Sikta Högerspaken
Hoppa/klättra S-knappen
Ladda om F-knappen
Huka dig/använd A-knappen
Byt vapen D-knappen
Zooma W-knappen
Avfyra vapen R-knappen
Närstridsattack N-knappen
Kasta granat E-knappen
Byt vapenläge Q-knappen
Primär förmåga Z
Sekundär förmåga X
Alternativ OPTIONS-knappen
Poängtavla och information Styrplattsknappen