Välj sida i de brutala striderna mellan Eldflugorna och Jägarna i det här onlineläget för flera spelare.

Du lär dig den mesta taktiken för att överleva Fraktioner genom att spela enspelaräventyret, men här är ett par extra tips för att ge dig ett övertag:

Din klan

Varje strid du utkämpar i Fraktioner påverkar din egen klan av överlevare. Målet är att hålla sin klan vid liv i 12 veckor, där varje match räknas som en dag.

Förnödenheter

För att din klan ska överleva behöver ni förnödenheter. I huvudmenyn i Fraktioner ser du hur mycket Förnödenheter du behöver om dagen för att hålla dina överlevare vid god hälsa. Misslyckas ni med att uppfylla målet får vissa gå hungriga. Misslyckas ni igen blir en del av er sjuka och kan till och med dö efter ett tag. Om din klan blir utplånad måste du börja om från dag 1.

Delar

Delar fungerar som en slags valuta i Fraktioner, och kan fås för att utföra olika slags handlingar som hjälper laget. Med delar kan du köpa rustning, vapenuppgraderingar och specialvapen i butiken i spelet. För att komma till butiken trycker du först på styrplattsknappen för att öppna ryggsäcken och sedan på E-knappen. Navigera bland de uppgraderingar som finns med C, V, Z och X.

Tips:

Antalet delar du spenderar i spelet påverkar inte hur mycket förnödenheter din klan vinner vid matchens slut.

Händelser

Under den 12 veckor långa prövningen råkar din klan ut för slumpmässiga händelser. Det kan vara räder och andra typer av hot, men även positiva möjligheter som kan stärka er. När en händelse inträffar får du veta det efter en match, och får då välja ett specialuppdrag, t.ex. att uppnå ett visst antal dråp med ett visst vapen på tre matcher.

Hälsa

När din hälsa når noll i Fraktioner kan du, till skillnad från i enspelarläget, krypa med hjälp av vänsterspaken för att komma till någon som kan hjälpa dig. För att hjälpa en utslagen lagkamrat ställer du dig intill och trycker på D-knappen.

Tips:

Det finns förband lite här och där på alla flerspelarnivåer. Det är bättre att leta rätt på dem istället för att tillverka egna, så att du kan spara dina resurser till att tillverka molotovcocktails och knivar.

Specialavrättningar

När du står intill en fälld fiende kan du brutalt avliva denne med ett tryck på D-knappen. Specialavrättningar ger extra delar, men du blir samtidigt själv sårbar för attack under ett par sekunder.

Direktdråp

Vissa vapen, t.ex. molotovcocktails och knivar, dräper fienderna direkt istället för att bara slå ut dem.

Tips:

Chocka fienden med en rökbomb och gör sedan en knivattack från valfri riktning innan chocken går över.

Efter 20 år i den säkra zonen har ordet ”säker” helt förlorat sin mening.

Vi lever inte på riktigt här. Att överleva är inte samma sak som att leva. Vi försöker bara klara oss och ta oss igenom dagen. Allt som vi trodde att vi visste om världen försvann tillsammans med allt det som var värt att bry sig om.

Det finns inget rätt eller fel längre. Gränserna suddades ut för länge sedan.

Det enda man behöver fråga sig själv är:

Hur långt kan jag gå för att överleva?

vänsterspak Flytta
högerspak Titta runt
C/V Välja föremål att förbruka/kasta
Z/X Välja vapen
S-knappen Hoppa/Klättra
A-knappen Huka sig
F-knappen Närstridsattack
D-knappen Interagera/Plocka upp föremål/Kontra närstridsattack
Q-knappen Spurta
W-knappen Sikta med vapen/Rikta kast
B-knappen Se händelse/Fotoläge
E-knappen Lyssna
R-knappen Avfyra vapen/Kasta föremål
N-knappen Använda ficklampa
[OPTIONS]-knappen Pausa
styrplattsknappen Visa ryggsäcksinnehåll

Kasta föremål

För att kasta ett föremål håller du in W-knappen för att sikta, justerar kastbanan med högerspaken och låter föremålet flyga med R-knappen. Du kan också skicka iväg föremålet snabbt med bara ett lätt tryck på R-knappen.

Klättra

Tryck på S-knappen för att ta dig över ett hinder på vägen. Spurta mot objektet och tryck på S-knappen för att hoppa över det snabbt eller tryck på S-knappen medan du hukar för att klättra över det tyst och diskret.

Smyga

Att tyst smyga sig på fienderna, eller undvika dem helt och hållet, är ofta en bättre taktik än att bara hoppa rätt in och börja skjuta. Använd Lyssningsläget för att höra ljud i närheten, och huka medan du går för att själv undvika att höras. Var uppmärksam på skramlande bråte och andra detaljer på vägen som kan avslöja din position.

Lyssningsläget

Håll in W-knappen för att gå in i lyssningsläge och se alla ljudkällor inom hörhåll, såsom fotsteg, tal och skottlossning.

Ta tag i fiende/mänsklig sköld

Om du lyckas smyga upp bakom ryggen på en fiende kan du trycka på D-knappen för att ta tag i fienden. När du har kopplat grepp kan du använda fienden som mänsklig sköld genom att rikta ett litet eldvapen mot andra fiender i närheten, eller brutalt avrätta din fånge med ett tryck på F-knappen. Har du en kniv med dig kan du ta snabbt och tyst ta ner en fasthållen fiende genom att trycka på D-knappen, eller tryck på R-knappen för att skjuta.

Tips:

Du kommer snart att märka att det finns olika grader av smittade, beroende på hur länge sen det var parasiten tog över kroppen (se avsnittet “Fiender” för mer om det). Fiender vars infektion är i ett tidigt skede kan du greppa bakifrån precis som med mänskliga fiender, men det är en dålig idé att pröva det med fiender som har en mer utvecklad infektion.

Simma

Tryck på A-knappen för att dyka ner och tryck på S-knappen för att komma upp till ytan igen. Medan du är under vatten visas en blå mätare bredvid din hälsomätare som stadigt sjunker tills du kommer upp i luften. När mätaren är slut börjar du ta skada och när det gått tillräckligt lång tid drunknar du.

Din resa tar dig genom härjade kvarter som under två årtionden återtagits av naturen och som plundrats på nästan allt av värde av de överlevande som lämnats utanför de säkra zonerna.

Här nedan är några användbara saker att hålla utkik efter om du vill hålla dig vid liv.

Tegelstenar och flaskor

Kasta tegelstenar och flaskor för att avleda eller locka till dig fiender, eller kasta rakt på dem för att chocka dem. Du kan bara bära en tegelsten eller flaska åt gången. För att plocka upp en tegelsten eller en flaska ställer du dig nära den och trycker på D-knappen.

Tips:

Sikta genom att hålla in W-knappen och styr kastbågen med högerspaken. När kastbågen nuddar en fiende låses den, tryck då på R-knappen för att kasta föremålet. Om du träffar får du ett par sekunder på dig som fienden är extra sårbar för attack.

Hälsa

Håll ett öga på hälsomätaren nere till vänster på skärmen. När den är slut är du död, så det är bäst att undvika det. Du kan återfå hälsa genom att tillverka ett förband eller hitta medicinska förnödenheter.

Tips:

När en strid är över är det smartast att först genomsöka området efter förnödenheter innan du tillverkar ett förband. Det finns ofta mat och medicinska förnödenheter att hitta som återställer dig, så att du kan spara tillverkningsresurserna till andra saker såsom knivar och molotovcocktails.

Delar

Runtomkring i världen ligger det gamla maskindelar och verktyg som du kan använda för att uppgradera dina vapen. När du träffar på sådana delar visas en uppmaning på skärmen och du kan då plocka upp dem genom att trycka på D-knappen. För att sedan använda delen letar du upp en arbetsbänk där du kan öppna uppgraderingsmenyn.

Prestationshöjare

Du kan förbättra dina egenskaper permanent genom att samla prestationshöjare från olika källor såsom medicinskåp och vilda blommor. Öppna utrustningsmenyn med styrplattsknappen och gå till pillersymbolen med E– och Q-knapparna för att öppna uppgraderingsmenyn.

Övningshandböcker

Lär dig nya förmågor och förbättra dina överlevnadschanser genom att hitta övningshandböcker som andra överlevare lämnat efter sig.

Samlingsföremål

Bland de övergivna ruinerna finns samlingsföremål utspridda, såsom artefakter och eldflugehängen samt serietidningar som ger en inblick i hur världen såg ut innan cordycepsepidemin bröt ut.

I den postpandemiska världen är ammunition en sällsynt och värdefull resurs, så du får lära dig andra sätt att handskas med fienderna. Här följer en kort sammanfattning av några av de verktyg du kan använda.

Närstridsvapen

Järnrör, träpåkar och basebollträn är vanliga som improviserade vapen i närstrid. Du kan bara bära ett i taget, och de kan bara användas ett begränsat antal gånger innan de går sönder, vilket du ser på bilden under vapnet nere till höger på skärmen. När du har ett närstridsvapen använder du det genom att trycka på F-knappen.

Modifierade närstridsvapen

Även om krossvapen kan ge stor skada när de svingas med kraft så blir de ännu dödligare om de ”spetsas” med något vasst föremål. Om du har de förnödenheter som krävs kan du modifiera vapnen i tillverkningsmenyn. Modifierade närstridsvapen slår ut de flesta fiender med en enda träff.

Tillverkning

Tryck på styrplattsknappen för att öppna utrustningslistan och sedan på E-knappen för att få upp menyn Tillverkning.

Byta vapen

Tryck på C-, V-, Z– eller X-knappen för att snabbt ta upp ett vapen eller föremål. Du kan hålla ett litet och ett stort eldvapen åt gången – resten av vapnen har du i ryggsäcken. För att komma åt dem trycker du på Z– eller X-knappen för att gå till något av eldvapnen du håller i och sedan på S-knappen följt av C– och V-knapparna för att gå igenom alternativen. Släpp S-knappen när du har det vapen du vill använda.

Knivar

En kniv kan göra stor skillnad för överlevnadschanserna. De kan användas för att tyst och smidigt göra sig av med fiender, bända upp låsta dörrar och stoppa dödliga attacker från vissa sorters smittade.

Sprängämnen

Hemmagjorda sprängämnen såsom molotovcocktails, spikbomber och rökbomber kan vara extremt effektiva i numerärt underläge. Ta upp ett sprängämne i handen, håll in W-knappen för att sikta och R-knappen för att kasta. Spikbomber kan också placeras på marken genom att du direkt trycker på R-knappen, utan att sikta först. Då sprängs de när en fiende kommer inom räckhåll.

Tips:

Vissa fiender, speciellt smittade, dras mot höga ljud, t.ex. ljudet av krossat glas. Det kan du utnyttja för att gillra fällor med molotovcocktails och bomber.

Ficklampa

Använd din ficklampa genom att trycka på N-knappen.

Smittade

De ser ut som människor, men cordycepssmittan (Cordyceps Brain Infection – CBI) raderar ut alla mänskliga karaktärsdrag inom ett par timmar efter att den fått fäste. De smittade uppträder extremt aggressivt och påträffas vanligen i grupper som attackerar överlevare så fort de får syn på dem. Senare stadier av smittan kan leda till blindhet och ytterst skärpt hörsel. Det är ännu inte känt vad som händer med värdkroppen under infektionens slutstadier.

Infected

Militären

Efter att epidemin brutit ut och lag och ordning brutit samman infördes stränga krigslagar av det som återstod av United States Federal Disaster Response Agency (FEDRA) och försvarsmakten. De inrättade en rad karantänzoner i de största städerna för att skydda överlevare och kvarvarande förråd och infrastruktur. Under de följande 20 åren föll den ena karantänzonen efter den andra, och de som fortfarande är under militär kontroll bevakas hårt av soldater.

military

Jägare

Ibland känner desperationen ingen gräns. Vissa grupper av överlevare har övergått från att rota i ruinerna till att livnära sig på andra överlevare genom att råna dem och lämna dem att dö – i bästa fall. De kallas för jägare, och de är förvånansvärt välorganiserade och beväpnade till tänderna med allehanda vapen som de kommit över.

Hunters

Eldflugor

Eldflugorna är en tungt beväpnad och välorganiserad motståndsrörelse som krigar mot militärens och FEDRA:s förtryck. De fick många nya medlemmar när befolkningen tvingades in i karantänzonerna.
firefiles

Titta bakom kulisserna och se hur det gick till när den Oscarsvinnande musikproducenten Gustavo Santaolalla skapande den gripande musiken till spelet.