Section-A4

THE BEGINNING OF THE END

Section-A5

Spartalı ordusunda eski bir komutan olan Kratos, sefil hayatına son vermeye hazır hâlde Ege Denizi’ne bakan bir uçurumun tepesinde duruyordu. Baş düşmanı savaş tanrısı Ares’i, bir zamanlar Dünya’ya hükmetmiş olan Titanlar’ın sonuncusu olan Kronos’un sırtından almış olduğu Pandora’nın Kutusu’nu kullanarak yok etmişti.

Ama intikam ona hiç huzur getirmemişti; kendi ailesini katletmiş olmanın (Ares’in onu kandırarak acımasızca yaptırdığı bir eylem) verdiği suçluluk duygusu dayanamayacağı boyuttaydı.

Kratos unutulmuşluğa doğru daldığında tanrıça Atena tarafından ölümün pençesinden koparıldı ve yeni savaş tanrısı olması için Olimpos Dağı’na getirildi.

TOPLANAN FIRTINA BULUTLARI

Section-A6

Kratos Olimposlu emsallerince kabul görmedi ve teselliyi, Yunanistan’ın fethinde ölümlü Spartalı ordusuna önderlik etmede aradı.

Ancak Rodos’un yağmalanması sırasında Kratos kandırılarak tanrısal güçlerinden vazgeçirildi ve akabinde Olimpos’un hükümdarı Zeus tarafından öldürüldü.

Kratos Hades’e doğru düşerken Titanlar’ın anası Gaia tarafından kurtarıldı ve öfkesini, Büyük Savaş’ta Olimposlular’ın ellerinde maruz kaldıkları aşağılanmanın intikamını almalarında dünyanın önceki hükümdarlarına yardım etmede kullanmaya ikna edildi.

Dünya’ya döndüğünde Kratos Kaderin Kız Kardeşleri’ni ziyaret ederek büyülü dokuma tezgâhlarını zamanda Zeus tarafından öldürüldüğü ana dönmek için kullandı. Kratos kudretli Olimpos Kılıcı’nı kullanarak Zeus ile savaşıp onu yaraladı. Ancak tam ölümcül darbeyi indirmeye hazırlandığı sırada Atena vücuda geldi ve babasını korudu; intikam dolu savaşçının önüne atılarak ölümcül şekilde yaralandı.

Son sözlerinde Atena, Zeus’un Kratos’a olan nefretinin sebebini açıkladı… Spartalı onun oğluydu; Zeus’un her daim Olimpos’un yıkılışına sebep olacağından korktuğu çocuk oydu. İçi öfkeyle dolup taşan Kratos dokuma tezgâhına geri döndü ve Titanlar’ı uyandırmak için Büyük Savaş zamanına yolculuk etti.

SON SAVAŞ

Section-A7

Tanrılar ruhuyla yeteri kadar oynamıştı. Artık Kratos, yanına Gaia ve Titanlar’ı alarak, babasının korkmuş olduğu o kadim döngüyü tamamlamak ve Olimposlular’ın saltanatını kesin olarak sonlandırmak için kendi çağına dönüyordu.

Zeus yaralıydı. Atena ve Ares ölmüştü. Son artık yakındı. Ve o sonda sadece kaos hüküm sürecekti…

Section-A8

TEMELLER

Hareket sol çubuk
Kaçınma/hedef seçimi sağ çubuk
Normal saldırı F düğmesi
Ağır saldırı D düğmesi
Bloklama/savuşturma (zamanlama doğruysa) Q düğmesi
Zıplama S düğmesi
Çift zıplama S düğmesi + S düğmesi
Duraklatma menüsü dokunmatik yüzey düğmesi (sağ)
Silahlar/eşyalar/hareketler/durum OPTIONS düğmesi
Fotoğraf Modu dokunmatik yüzey düğmesi (sol)

GELİŞMİŞ HAREKETLER

Büyü kullanımı R düğmesi
İkarus kanatları S düğmesi (basılı tut)
Sparta’nın Öfkesi B düğmesi + N düğmesi
Düşmanı havaya fırlatma D düğmesi (basılı tut)
Düşmanı tutma A düğmesi
Tutma/koçbaşı (belirli düşmanlarla) F düğmesi
Kancadan sallanma (sarkarken) E düğmesi (basılı tut), bırakmak için S düğmesi
Dövüşte kanca Q düğmesi (basılı tut) + A düğmesi
Eylem/etkileşim/bırakma (tırmanırken) E düğmesi
Nesneyi tekmeleme E düğmesi (basılı tut) + S düğmesi (basılı tut sonra bırak)

EŞYALAR & SİLAHLAR

Alev patlaması (Apollo’nun Yayı ile) W düğmesi (basılı tut) + F düğmesi
Kızgın Cehennem (Apollo’nun Yayı ile) W düğmesi (basılı tut) + F düğmesi (basılı tut)
Güneş ışını (Helios’un Kafası ile) W düğmesi (basılı tut)
Güneş ışınını oynatma (Helios’un Kafası ile) W düğmesi (basılı tut) + sağ çubuk
Tünelleri aydınlatma/düşmanları sersemletme (Helios’un Kafası ile) W düğmesi (basılı tut) + D düğmesi
Silah değiştirme C, V, Z, X
yön düğmeleri
Kuşanılmış eşya değiştirme W düğmesi (basılı tut) + S düğmesi, F düğmesi ya da D düğmesi
Eşya kullanma W düğmesi (basılı tut)

DİĞER

Duraklatma menüsü dokunmatik yüzey düğmesi (sağ)
Silahlar/eşyalar/hareketler/durum OPTIONS düğmesi
Fotoğraf Modu dokunmatik yüzey düğmesi (sol)

Section-A9

KOMBO SALDIRILARI

Muazzam hasar verebilen bir kombo zinciri oluşturmak için saldırıları birbirine bağla. Farklı hafif ve ağır saldırıları birleştirmeyi dene ve bir silahı geliştirdiğinde yeni saldırı hareketlerine bak. Kullanılabilir hareket ve kombolar listesini Hareketler Menüsü’nde görmek mümkündür.

İÇERİĞE DUYARLI SALDIRILAR

Belirli bir düşman yeteri kadar zayıflatıldığında içeriğe duyarlı saldırı gerçekleştirmek mümkün hâle gelebilir. Bu gibi durumlarda ekranda, düşmanın hemen kafasının üzerinde bir A düğmesi simgesi belirecektir. A düğmesine bas ve ardından ekranda görüntülenen simgelere denk gelen bir dizi düğmeye basarak bir hareket silsilesini tamamla.

TIRMANMAK

Kratos belirli bazı yüzeylere tırmanabilir, hatta sarkarken savaşabilir. Duvar veya başka yüzeylere tırmanmak için sol çubuğu arzu edilen yöne doğru ittir. Duvardayken hızla yukarı ya da yana sıçramak için S düğmesine bas. Bazı yüzeylerden hızla aşağı kaymak için E düğmesini basılı tut. Kratos ayrıca tavana tutunup burada ilerlemek için kılıçlarını kullanabilir.

KANCAYLA TUTUNMA

Kratos yarık ve uçurumların üzerinde sallanmak ya da kimi zaman kayalık yüzeylerden kendini yukarı çekmek için zincirli kılıçlarını kullanabilir. Kancayla tutunma noktaları, menzili içindeyken ışıldamaya başlayan parıltılı beyaz ışıklarla gösterilir.

YÜZME

Kratos kendisini suda bulacak olursa yüzmek için sol çubuğu herhangi bir yöne ittir. Mümkün olan yerlerde sağ çubuğu C doğru iterek suyun altına dal ya da V doğru iterek yeniden yüzeye çık. Sualtı atılışı gerçekleştirmek için S, F, D ya da A düğmelerinden birine basılı tutarak önce harekete güç yükle, ardından bırakarak ileri doğru atıl.

İKARUS KANATLARI

İkarus Kanatları’nı kullanarak büyük boşluk ve yarıklar üzerinde süzülmek için S düğmesini basılı tut. Fazladan yükseklik kazanmak istediğinde, çift zıplama gerçekleştirmek için S düğmesine iki defa bas ve ikinci basışında S düğmesini basılı tutarak kanatları aç. Havadayken süzülmek için sol çubuğu oynat. Daha da yükseğe çıkmak için bir ısı kaynağı üzerinde kanatları kullan.

BULMACALARI ÇÖZME

İntikamını alabilmesi için Kratos’un izlemek zorunda olduğu yolunu sıklıkla, yalnızca çevredeki eşyalarla etkileşime girerek aşılabilecek karmaşık bulmacalar kesecek.

Section-B6

Dokunmatik yüzey düğmesinin sol tarafına basıp yeni Fotoğraf Modu’nu açarak istediğin zaman ekrandaki görüntüyü dondurabilirsin.

Kratos yabani topraklarda yalnız olduğunda ya da öldürdüğü canavarın üzerinde gururla dikilip el işçiliğini takdir ederken o anı yakalayabilir; hatta bir dizi kamera, renk, tasarım ve ışıklandırma özelliğini deneyerek o ana yaratıcı dokunuşunu ekleyebilirsin.

SHARE düğmesine basarak sarf ettiğin çabayı kaydedebilir ve yaratıcılığını tüm arkadaşlarının gözleri önüne serebilirsin.

Section-B7

YARATIK SÜRMEK

Yeteri kadar zayıflatıldıklarında bazı yaratıklara binmek mümkün hâle gelir: düşmana yaklaş ve ekranda gösterilen ilgili düğmeye bas. Yaratığa tırmanmak mümkünse Kratos üzerine sıçrayacak ve kontrolü ele geçirecektir.

KÜRELER

Küreler üç farklı renkte bulunur: kırmızı, yeşil ve mavi. Her biri farklı bir amaca hizmet eder. Küreler düşmanları alt ederek, kasa ya da vazo gibi nesneleri yok ederek veya sandıkları açarak toplanır.

Kırmızı Küreler Silah ve yetenekleri geliştirmekte kullanılan güçlendirme küreleri.
Yeşil Küreler Kratos’un sağlık göstergesini dolduran sağlık küreleri.
Mavi Küreler Kratos’un büyü göstergesini dolduran büyülü küreler.

KAYIT SUNAKLARI

Kratos parıldayan bir ışık sütununa denk geldiğinde oyundaki ilerleyişini kaydetmek için ışığın içine doğru adım atarak E düğmesine bas.

KADİM FRESKLER

Dünyanın karanlık köşelerinde Titan ve tanrıların tarihini anlatan fresklere rastlamak mümkündür. Freskleri incelemek için E düğmesine bas; kim bilir, belki de Kratos’a yeni hazineler bahşedilir.

OYUN İÇİ MENÜ EKRANLARI

Oyunu duraklatmak ve Güçlendirme , Eşyalar, Durum ve Hareketler menü ekranlarına erişmek için OPTIONS düğmesine bas.

Ekranlar arasında geçiş yapmak için Q ya da E düğmelerine; bir seçeneği aydınlatmak için ise C, V, Z ya da X düğmelerine bas.

GÜÇLENDİRME MENÜSÜ
Kratos, topladığı kırmızı küreleri kullanarak geliştirebileceği yeni silahlar ve büyü yetenekleri kazanacaktır.

EŞYALAR MENÜSÜ
Kratos’un şimdiye dek keşfetmiş olduğu özel eşyaları incele ve savaş performansını nasıl artıracağını öğren. Örneğin sağlık barını genişletmek için Gorgon Gözleri’ni topla, büyü barını genişletmek için Zümrüdüanka Tüyleri’ni bul ve genel eşya gücünü artırmak için Minotor Boynuzları’nın peşine düş.

DURUM MENÜSÜ
Toplam oynanış süresi ve alt edilen düşman sayısı da dâhil olmak üzere çeşitli istatistik ve başarıları görüntüler.

HAREKETLER MENÜSÜ
Mevcutta Kratos’un kullanımına açılmış olan tüm kombo ve hareketleri görüntüler. Kratos yeni büyü, silah ve yetenek kazandıkça hareket listesi önemli ölçüde artacaktır.

İntikam arayışında Kratos’a rehberlik ederken kazanılabilecek tonlarca kupa var; işte içlerinden dikkatini cezbedecek birkaçı:

Gold Mücadeleye Hazır. Olimpos’un Sınayışı’nı tamamla.
Silver Maksimumda! Silahların hepsini sonuna kadar geliştir.
Bronze Vur Kaç. 1000 vuruşluk bir kombo gerçekleştir.